•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
10025 documents  collapsed to 123Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
18 
(... = . GE ., bn“ | 4 e“.. gs & w/ SEE 7 ; ) 0“ R 2 ? ;: rOS4eL e/urti WLE ! l 2 Pigtr. ea x N eS ...)
(... Ie Neukirefein GON datt Freiköls 5. ". GIN ' Bi T Pr Ho lläuser N ] 074 . Grän* ....r ...)
Page
188 
(... (185 Sde Hospodářsko- ená, čtenářský a dě: javací spolek (n). — „Sbor dobrovolných hasičů. (n). * * : * Ves na levé straně Malše 1 hodinu- jižně od Budě- jovic. Roudného koupí nabyla obec ...)
Page
38 
(... paní a Kašpara krej- čího, směnil za dům paní Kateřiny Spá- 20) viz též dům č. 155 st 164 n. ...)
(... Z 98 < Č. 25 st. 85 n. Špánovských dům. Mezi. nejbohatší hradecké v XV. st. se počíta! Vít (Fayt ...)
Page
70 
(... - von Böhmen, fowohl bezüglich ihres Eintritts, | n Dauer als ihres Charakters eine wefentliche ...)
(... Worten Krej£i’s:* »Nach einem "gewöhnlich heiterh Herbft bedecken. ich in der Mitte des Oktobers zuerft ...)
Page
783 
(... předml. Karla Krej- čího. P., 1953 351 s., 26 s. obr. příl. Ref.: Polemika Romana Cikharta o poměru ...)
(... . příl. Ref.: V. F. [= Viktor F i c e k], Slezský sborník 45 1947 s. 198-199. — F r. B e n h a r t ...)
Page
189 
(... 169 Módní závod viz Závod mód- ní 169 Motovýzbroj 169 Mycí soupravy viz Soupravy mycí 169 N ...)
(... dámské 169 Pánské a dámské prádlo viz Prádlo pánské a dámské 169 Pánské krejčovství viz Krej- čovství ...)
Page
596 
(... Sychra Matěj Josef SYCHRA (* 21. 12. 1776 v Üsti n. O., t 19. 3. 1830 ve Zdáře n. S.). A ...)
(... t n a r F r. : К počátkům hospodářského ohrožování poddaného lidu moravského. [T. Fryčaj a M. J ...)
Page
134 
(... ruské literatury na literaturu českou, K. Krej- čího o polské kultuře a ČSR, J. Dolanského o ...)
(... PRAŽSKÁ universita moskevské universitě. Sborník к výročí 1755—1955. Uspořádali J. Dolanský, R. N ...)
Page
160 
(... . © 1741 byly oznámeny veřejně ceny masa: hovězí 3 krejcary, vepřové 4 krej“ cary, telecí 2 a půl krejcaru ...)
(... . 1850 zavedeno četnictvo. 1867 finanční úřad. 1884 ustaven místní odbor N. J. P. 1891 založena česká ...)
Page
285 
(... ., samospráva, politika (sená- tor N. S. 1925-29). - Ch. Marie roz. Krej- číková. - D. Josef, Jan, Václav ...)
(... MILDSCHUH V. — M I N A R í K K. nické, analytické, chemie, technologie an- org. látek a prakt ...)
Page
486 
(... hádky; Paleček, Malíček, Cvalíček; Krej čík Nitka, S Honzou z pohádky do pohád ky. Výbor veselých ...)
(... . Werther- tagen, Iserinen, Erinnerung an meine Romfahrt (1932) a mn. j. - Ústí n./L., arciděkanství ...)
Page
477 
(... . 59. Mejto 223 n., 223 p. 63, 227, 2% Melichar 267, 294. Melkat Petr 40, 40 p. 20. Mělník 76, 136, pod Melníkem 288. Me[n]čice 210, 210 p. 33. Mendíček 226, 226 p. 69. Menšík Kašpar T. 287 (sr. Thir ...)
Page
163 
(... (1950), V. K. Klicpera, Hadrián z Rímsú (1950). A. N. Afinogenov. Mášenka (I95I). — Posmrtně: К ...)
(... F. V. Krej- čího v kulturní redakci pražského Práva lidu. Jako stoupenec levice přešel po vzniku ...)
Page
170 
(... , Katheřino, mocné, buď málo nebo mnoho, i těch devět kop grošuov českých, kterýž mám na krunteck v Krej chove. v Petr Váchů z Revnova u. p. n. k. s. t.: To mi jest svědomo, když sem _y __ byl ...)
Page
(IV) 
(... (-VN-) OB�LKY N�RODN� V�BORY 1/2 OdhaFovanie rezerv - cesta ku kvalit� - MUDr. Mi- lan Zajac ...)
(... �v - Ing. K�ro l Bartek . . 160 Spolupr�cou k �spechom - J�n Herchl ...)
Page
(V) 
(... jubilejní výstavy Herlínsko r. 1880) 761. Kaemp-Her E., Drama na poušti 333. Kaliler N., Dosuěný sen 693. Karazin N., Ze života sibiřských uprchlíků: Medvědem přepadeni 652. K autech, Prof. Jindřich, Křestní ...)
Page
150 
(... � obecn� platn�ch, sociologicky opr�vn�n�ch, Jos. Dost�l KAREL KREJ��: �BARTOLOM�J PAPROCKI Z HLOHOL A ...)
(... . Methodicky Krej�� za��n� zhodnocen�m dosavadn�ho b�d�ni o Paprock�m. Pot� p�ech�z� k jeho �ivotu chud�ho ...)
Page
44 
(... byla po- va�ov�na za m�n� hodnotn� zp�sob ob- l�k�n�, existovala krej�ovsk� d�lna �i �vadlena v ka�d ...)
(... � �il pro R�enu Nasko- vou), Raimund Kone�n�, Franti�ek Ma- t�jovsk�, Antonn Machalick�, Zdenka ...)
Page
(18) 
(... : Archteam N�chod ODAVATEL�: Unibau. a.s. Krom���, Pavel Klima, Krej�� Brno, s.r.o., Pavel Proch�zka, ilyp ...)
Page
175,176 
(... . = 6 mal. pen., čili A; n — 1 n л tt ‘l\g., „ '/30 » „ Jest pak 7/,g„ krej. = 0'03646 krej., a proto ...)
(... pražskou hřivnu říšských zlatých 9 '/„ kusu . 10 kusů 17 krej. 7/3., peníze půlzlatníků . 19 kusů ...)

>loading more documents...