•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
8283 documents  collapsed to 161Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
790 
(... Doubek? M. kn. 79; P. m. 76 a 130. 1576 Jan Hrůza, starší m. Jiřík Karb, p. 24. ún. a 4. dub. Jan truhlář Vít Hynek Jakub Doubek Jan Hrůza, P.9.říj. Jan Nosek, P. l.led. 1577 P. m. 163v, 127v, 59v, 194 ...)
Page
33 
(... . "Buzkóvá. Josefa Cílkova. František Ctibor. Josef Cihelna. Emanuel Ciszewski. P. Josef Cáp. Theodor Čumpelík +. Jan Čermák. Vojtěch Čermák. Václav Daněk +. Antonín Doubek. František Eim. Josef Erpek ...)
Page
60 
(... čísti před tím: Doubek [z] Bratři[c] (u Pacova) ? Doubek [s] bratří (t. j. s bratry) ? Kde se jnak ...)
(... Nežárk ou, dříve prostě Stráž - (£. 327). Smržov u Lomnice n. Lužn. (t. 342, ale jest ještě dvojí jiný ...)
Page
540 
(... , Jan Nosek, Jiřík Karb, Jakub Doubek, Jiřík Pavlův, Vavřinec Smítka, Václav Ši-manů, Jan Hošek, Jeroným ...)
(... , i o jiné dluhy obecní a sirotčí peníze,14 a vydavše mu 6. t. m. kvitanci podepsanou všemi členy ...)
Page
223 
(... : Bárta Amt., obchodník v Lomnici n. L. Šetka Rudolf, směnárník v Jindř. Hradci Doubek Karel, pekař v ...)
(... , stavitel v Týně n. Vlt.. Tibitamzl Josef, krejčí v Č. Budějovicích 1902: Stecher Amt., obchodník v Č ...)
Page
55 
(... svým švakrem Josefem Doubkem v dubnu r. 1803, při čemž kupní cena byla stejná, t. j. 5.150 zl. rýnských. Josef Doubek již po půldruhém roce totiž 13. října 1804 prodal Slabov Janu Novákovi, sedláku ze Břevnova ...)
Page
250 
(... . Mlynářství: Petrová Terezie, Doubek Jan. Obchod Fab Papáček Jakub. Spolky: Sbor dobrovolných hasičů ...)
(... panství Hluboká. Opodál »na Verku«, t j. puchýrna a báňský dům zdejších stříbrných dolů, v nichž se však ...)
Page
40 
(... , R. II 344 Doubek, Eduard I 507 Doubek, Viktor II 761 Doubnerová, Jiřina III 277, 278 Doubrava^ P. Ill 180, 641 Douděra, K. Ill 262 Doutlík, Miroslav I 4222 II 442, 443, 548 III 252, 253 ...)
Page
82 
(... tom hajný nevěděl. Strhl by se jistě nehorázný poprask, neboť takový smrček anebo doubek má zcela jiné ...)
(... děd ; j ks 0 1597 7 P P 09000 0000 M ...)
Page
10 
(... , Měřička; Doubek, Staray, Vojt. Lanna, Ant. Robl, Jos. Hub- stein, Frant. Stulík, Katzer, Prokeš, Naopak ...)
(... Stehlík. List přišel v době, kdy po zatčení P. Krejčího a odchodu studentů na prázdniny prvotní Slovan- B ...)
Page
13 
(... .). =- Ondřej Morgenstern, řezbář a sochař (16. stol.), P Jiří Plachý, jezuita a vůdce studentů: pražských ...)
(... (1772—1848). £- Lukáš Bernard Schneidr zanechal rukopisnou kroniku P Č. Budějovic (+ 1780), -František ...)
Page
301 
(... vysláni byli z rady p. Melichar Tymakovský a Frant. Ježek do Balkovy (tehdy Čelákovy) Lhoty a Rad- kova ...)
(... poslána byla a když JMt. p. baron témuž starému Bal- kovi schválně k sobě obeslanému to po- vídal a se ...)
Page
198 
(... -tvue G geliefert. 1886 strebte über Anregung des hiesigen Kaplanes P. I. Zemanu das Patronatsamt Gratzen gegen die Gemeinde Kaplitz einen Prozeß an wegen Verzinsung des P. Janouschkischen ...)
Page
761 
(... Wall» Veliká noc. P., 1948 132 s. Vzpomínky z mého dětství. Biografie a bibliografie J o s. Biskup. Příbram, 1946 64 s. (Nová vydání). Pavel a Milena. 2. vyd. P., 1946 294 s. (1. vyd. 1944 ...)
Page
123 
(... Beneš František, třída Dr Ed. Be- neše 34 Doubek Josef, Palackého nám. 784, T 978 Dřevodílny, z. s. s ...)
(... 39 Knopová Marie, ulice Unrra 5 Koblišková Růžena, Otakarova 10 Kočvarová Marie, Kanovnická T ...)
Page
117 
(... . z. a n. předepsána obci dodávka 104 g pšenice, 349 g žita, 300 g ječmene a 110 g ovsa pro hospo ...)
(... 11.790.50, t. i. na Kč 50.524.76. Z této částky slevuje J. Mikeš Kč 2.524.76 a zavazuje se pro- vésti stavbu ...)
Page
16 
(... ., 1968: Obecný amfibol z Pekla u Haber. — Cas. Minerál. Geol., 13: 103—105. 217. Doubek E., 1958 ...)
(... . — MS-dizert. práce PF KU Praha, DP-0061, DP-0062, Geofond P-7 866, 74 str. 221. Drchalová M., 1961 ...)
Page
42 
(... Doubek, syn flašinetáře: »Pane učitel, půjčte mi pytel, co se naučím, to do něho vstrčím.«: Já, celý ...)
(... . Nikdy neod- pustím holiči p. S., že pomáhal tatínkovi držeti při bití pět a půl koku starého chlapce ...)
Page
105 
(... , jejž provedl věrně náš milý krajan, umělec Fr. B. Doubek, a pořízena úhledná skupina znaků koruny ...)
(... Ferdinand z Este. Na počest loučících se velezasloužilých členů svých P. Miloše Sedláka, děkana Klatovského ...)
Page
431 
(... , 1553 Kr. Franštein, 1559 T. Tryboušek, 1563 M. Doubek, 1566 F. Bartoušková a potom syn. L. 1571 koupil ...)
(... ke cvičení v srpnu 1. 1896 odevzdána. L. 1910 stavení to rozšířeno. Dům č. 66 patříval 1659 P ...)

>loading more documents...