•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1290 documents  collapsed to 37Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
18 
(... . Fierlinger Zdeněk: Zdeněk Nejedlý, přední průkopník československo- sovětského přátelství. P., 1953 30 s ...)
(... . narozeninám. Red. K. Konrád, J. Noha, V. Pe- kárek а V. Závada. P., 1953 432 s., 15 obr. příl. Zdeněk ...)
Page
50 
(... no Fiedlerová, В. I 522 II 167 Fierlinger, Zdeněk II 64, 619 Figuli, Margita I 562 —fik- li ...)
(... II 66, 70s, 73s, 84, 340 III 235s Fiala, Zdeněk I 743, 866 II 11 III 82, 496 Fialová, H. Ill ...)
Page
677 
(... , 3356, 3737, 4643—4, 4732, 5211, 5260—63 Fiedler, Václav 2233 Fierlinger, Zdeněk 2233 Fikar ...)
(... 2007 Ederer, Antonín 1120, 3472—3 Eis, Zdeněk 1590, 2008, 4012a, 4055, 4055*, 4233, 4349 Eisner ...)
Page
108 
(... . - Modra u Bratislavy. FIERLINGER Zdeněk, vyslanec. - * 11. VII. 1891 Olomouc. - Č. Plukovník, vysla ...)
(... FIALA J. — FIERLINGER Z. Sklad. Vít. Nováka (1930), Sklad. J. Suka (1933). - Ski. Capriccio ...)
Page
92 
(... , venkovského genru, krajinář. - Ch. Euge- nie. - D. Eugen, Zdeněk. - Praha XIV. Nusle, Oldřichova 14. FIALA ...)
(... ., vrch. stát. báň. lékař, hon. docent vys. šk. báňské. - * 3. IX. 1876 Praha. - R. Hud. ski. Zdeněk ...)
Page
332 
(... - hrada vznikala ve 30. letech 20. století, auto- rem návrhu je Otokar Fierlinger (1888-1941). Zahrada ...)
(... soukromých za- hrad. Fierlinger byl osobností širokého odborného záběru, byl doktorem technických věd ...)
Page
2 
(... Oldřich Vodička Dokumenty / Archives Zdeněk Vališ Zdeněk Fierlinger versus Heliodor Píka v (ne)známých dokumentech Zdeněk Fierlinger versus Heliodor Píka in (un)known documents Z restaurátorských dílen / From ...)
Page
184 
(... světové války Ladislav Feierabend Zdeněk Fierlinger Klement Gottwald Gottwald x Slánský 1951 16. Emil ...)
Page
151 
(... je obecně známo, prof. dr. Zdeněk Nejedlý. O tom viz například: Rukolová, B.: Náš Zdeněk Romanovič. Praha-Moskva 1, 78, s. 20—21; Fierlinger Zdeněk: Zdeněk Nejedlý — přední průkopník československo ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
841 
(... velvyslanec Fierlinger telegrafickou depeši z 8. října 1943.18) Dne 12. října vypracovalo ministerstvo ...)
(... — uváděl Fierlinger — přispěje to značně k de- finitivní konsolidaci národní fronty. Skutečnost, že ...)
Page
227 
(... velikého malíře českého lidu, Mikoláše Alše. Zúčastnili se jich členové vlády, náměstek předsedy Zdeněk Fierlinger, ministr školství, věd a umění prof. dr. Zdeněk Nejedlýi, ministr státní kontroly Jan Harus ...)
Page
51 
(... . vlády v Londýně. 17 Fierlinger, Zdeněk - čs. diplomat a poli- tik, představitel Čs. sociálně ...)
Page
[1344a] 
(... Z NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK Klement Gottwald, Zdeněk Fierlinger a Ladislav Novomeský podpisujú histo- rický dokument — Košický vládny program Budova Košického vládneho programu Dňa 5. apríla ...)
Page
[1] 
(... poslance Národního shromáždění Zdeněk Fierlinger. Souhlasili i s na- vrženými kandidáty do krajského a o ...)
(... - vrhem. Zdeněk Fierlinger má být naším po- slancem? Vždyt ho znám, byl na okres- ní konferenci JZD ...)
Page
4 
(... Hnidousich DŮL FIERLINGER ve Vinařících DŮL ZDENĚK NEJEDLÝ v Libušině DŮL GEN. SVOBODA v Kam. Žehrovicích ...)
Page
3 
(... ! Dnešního dne se dožívá Šedesáti let náměstek předsedy vlády Zdeněk Fierlinger. Narodil se 11. Čer- vence ...)
(... světová válka hluboce za- sáhla do běhu jeho života. Už v srpnu 1914 zorgamisovai Zdeněk Fierlinger ...)
Page
1 
(... čestné tribuně byli přítomni náměstek předsedy vlády soudruh Zdeněk Fierlinger, vedoucí tajemník ...)
(... bouřlivě pozdraven náměstek předsedy vlády soudruh Zdeněk Fierlinger, který učinil pro- jev. Soudruh ...)
Page
1 
(... soudruh Zdeněk Fierlinger na svém nedělním zájezdu do Lišova (obrázek), Ledenic, Českých Budějovic a Písku ...)
(... lidové demokracie. Podrobný referát otiskujeme na druhé straně. Poznámky Soudruh Zdeněk Fierlinger v ...)
Page
2 
(... sociálnědemokratický politik Zdeněk Fierlinger v těsné blízkosti vily prezidenta Edvarda Beneše, se možná v budoucnu ...)
(... novověkou historii města, tak o život rozporuplného politika. Zdeněk Fierlinger se nejprve proslavil jako ...)
Page
4 
(... Gen. Trojanov louči se 17. VII. 1917 v Ostaievclch s 2. střel, plukem Jiřího z Poděbrad při odchodu z legií. (Ceps.) Pod poručík Zdeněk Fierlinger, vel. 9. roty 1. střel, pluku u Zborova 1917 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...