•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
31 documents  collapsed to 12Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
364 
(... Longenovi. Nové knihy 1961 č. 30/31 s. 2. Konrád Karel: Odešla v měsíci kopretin. [Xena Longenová]. [Obs ...)
(... režisér Švejka. Ochotnické divadlo 4 1958 č. 3 s. 64. 3 obr. M. O. [= Milan Obst]: Xena a Emil Longenovi ...)
Page
616 
(... Artur 437 Longenová Xena 286 Longfellow Henry Wadsworth 80, 92, 224, 453 • Löns Hermann 581, 582 ...)
Page
[1f] 
(... ; Lonsdal: Konec pí. Cheneyové; Savoir: Osmá a první; Xena Longenová, Smoking Revue ...)
Page
6 
(... do histo- rie českého divadla zapsala výraznou stopou. Jako Xena Longenová. Rodným jménem se jme ...)
(... umělců doby, ve které žila Xena Longenová, nebyl žádné peříčko. Aspoň těch, kteří nebyli členy ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... Majakovského MYSTÉRIE BUFFA. Jádro Revoluční scény tvořili E. A. Longen, jeho žena — vynikající herečka Xena Longenová, dále první představitel Švejka na scéně i ve fil- mu K. Noll, E. Nollová, dále zde vy ...)
Page
4 
(... - soval příkrým akordem...", místo „Krcmlička si eašpáloval".; Dwaůlo a huůíta. '+ Xena Longenová ...)
(... němuž podle zpráv ji přiměl rozrufiený stav nervů. Xena Longenová, dcera populárního herce ...)
Page
37 
(... Jaroslav Král, Xena Longenová, počátek 20. let, kresba foto Josef Tichý tvarného umění v předválečném ...)
Page
89 
(... tomu deset let, co zemřela Xena Longenová průbojná naše he- rečka, žena spisovatele E. A. Longena. O ...)
Page
[6] 
(... . Vilém Mathesius, anglicista (zemřel 12. 4. 1945). % 1391 nar. Xena Longenová, herečka [zemřela 23 ...)
Page
6 
(... 1961) 1891 - narodila se Xena Longenová, herečka (zemřela 23. 5. 1928) 1896 - narodil se Jaroslav ...)
Page
3 
(... 25. října. Film sehráli známí čeští herci: Jar- mila Vacková, M. Bálková-Brodská, Xena Longenová ...)
Page
3 
(... Toman, Xena a Artur Longenovi, Emanuel Trojan! A vůbec: František nechtěl být spi- sovatelem, bránil ...)
(... druhá episoda je tato: když skon- čila svůj život jedna z nejnadanějších našich hereček, Xena ...)