•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
626 documents  collapsed to 43Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
19 
(... Dr. Vlastislav Zátka, starosta Záložny od roku 1923. ...)
Page
80 
(... zástupce „ Zátka Jaroslav, továrník (1908) „+ Záťka Miroslav, Dr. inž., továrník (1919) „ Záťka Vlastislav, JUDr., advokát (1913) Paní Zátková Jana, choť advokáta (1931) Pan Zatloukal Jindřich, dirigent ...)
Page
101 
(... 18 WUNDER, Adam - Žid 1 ZÁTKA, August-Ot 21 ZÁTKA, Dobroslav - Ot 24 ZÁTKA, Hynek - St 11 ZÁTKA, Vlastislav-Ot 21 ZÁTKOVÁ, Jana - Ot 21 ZDRÁHAL, František V. - Ot 144 ZEITHAMMER, Leopold - Ot 123 ZINK ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
22 
(... Z MINULOSTI JINDŘICHOHRADECKA. Jindř. Hra- dec, Spolek přátel starého Jindř. Hradce 1940, ZÁTKA Vlastislav: Sbírka Dr. Vlastislava Zátky v Bu- dějovicích. Budějovice, n. vl. 1937. (ZEITHAMMER, L. M ...)
Page
63 
(... , vaječný cognac, B. Kafka, Příbram“. JUDR. VLASTISLAV ZÁTKA, SYN DRA AUGUSTA střelili pana továrníka ...)
(... , povídám si: tohle nebude nikdo jiný, než pan doktor Zátka z Budějovic; každé dítě ho přece zná, vždyť je ...)
Page
147 
(... .......................... Dr. Vlastislav Zátka: Úvaha netechnikova................. Hlas abiturienta z roku 1901 ...)
Page
110 
(... Král. Vinohradech, Wachtl Simon, velkoobchodník v C. Budějovicích, Vodička Josef, řiditel továrny v Ces. Budějovicích a Dr. Zátka Vlastislav, advokátní koncipient v Ces. Budějovicích. Z kruhů, jež ...)
Page
559 
(... František, Veselý František, Voreí Frant., Wahl Veleslav, Wien-Claudi Fr., Záhořík Karel, Zátka August ...)
(... ., Hesoun Jos., Heythum Ant., Hilgert Ludv., Hlavá- ček Karel, Hofman Vlastislav, Honzík Kar., Hradský ...)
Page
246 
(... koncentračnímu táboru. “ Zbytek války pak Vlastislav Zátka strávil u své sestry Olgy Balšánkové v Praze.146 ...)
(... . Nová společenská situace nastala i v Českých Budějovicích a nevyhnul sejí ani dr. Vlastislav Zátka ...)
Page
10 
(... , náměstek starostův. Dr. Vlastislav Zátka, starosta. - 10 - ...)
Page
222 
(... počeštil na „Hynka“ a v rodině mluvil pouze česky. Jak popisuje jeho vnuk Vlastislav Zátka ve svých ...)
(... otužilé jedince. Sám trávil skoro celý čas jen v kanceláři, nevycházejíc 1) Zátka, Vlastislav: Paměti ...)
Page
9 
(... Horažďovský, odborný lékař, Ferdinand Vydra, továrník, Dr. Augustin Zátka, advokát, Dr. Vlastislav Zátka ...)
Page
19 
(... . Budějovicích 1.000 Kč pí. Bohumila Kubrtová v Praze 1.000 Kč p. Dr. Vlastislav Zátka, advokát v Č ...)
(... . Správu vede představenstvo fy Dr. F. Zátka v Praze-Karlíně a fa Monopol, Bratří Zátkové v Č. Budějovicích ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
15 
(... JUDr Vlastislav Zátka, advokát, na jubilejní sbírku ......................... Kč 194.-, 180 ...)
(... . Hromady.................. Pan Karel Fiala, knihtiskař ....... Pan Dobro slav Zátka, továrník ...)
Page
34 
(...  Bous za ministerstvo školství a národní osvěty, pan dr. Vlastislav Zátka za kuratorium školy, p. dr. J. Stejskal za město Č. Budějovice a p. předseda J. Schützner za obchodní a průmyslovou komoru ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
150 
(... (KSČ), Karel Wendt (ČSL), Hans Westen (SdP), Vlastislav Zátka (NS) Použité zkratky: bezp ...)
Page
4 
(... správní komise: Josef Taschek, býv. purkmistr; Dr. Vlastislav Zátka, advokát; F r a n t. Zdráhal ...)
Page
8 
(... 1935. Olga Balšánková, Milka Kubertová, Dr. Vlastislav Zátka, děti. Dobroslav Zátka, bratr ...)
(... otec, bratr, tchán a děd, pan JUDr. August Zátka, býv. advokát, po utrpení téměř desetiletém tiše ...)
Page
4 
(... . Budějovicích dne 31. ledna 1935. Dobr oslav Zátka, bratr. Olga Balšánková, Milka Kubertová, Dr. Vlastislav ...)
(... přátelům, že náš drahý x ; otec, bratr, tchán a děd, pan lvi í % sa™-ai - I JUDr. Äug. Zátka, ts sftv ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... Kubertová, Dr. Vlastislav Zátka, děti. Ludmila Zátková, ros. Marešová, snacha. Dobroslav Zátka, bratr ...)
(... otec, bratr, tchán a děd, pan JUDr. Aug. Zátka, bývalý advokát, po utrpení téměř desetiletém tiše ...)

>loading more documents...