•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
114 documents  collapsed to 24Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
1010 
(... . 305 Jaroš Gustav 305 (272) Javořická Vlasta 306 Jedlička Benjamin 306 Jehl Ludvík 307 JeHnek ...)
(... Vladimír 275 Horská Vlasta 275 Horst Bernard 275 (272) Hořejš Jaromír 278 (272) Hořejší Jindřich 279 ...)
Page
131 
(... 2992. Mráz, Z., Boleslav Jablonský na filozofických a teologických studiích v Praze. 30, 1993, 1, s. 61 - 64./1832-1841/. - 2993. Hála, M., Spisovatelka Vlasta Javořická a Kunžak. 27, 1990, 3, s ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
306 
(... Chaloupkovi (’23) uzavřel Gamma svou podnětnou činnost. Vlasta Javořická (vl. jm. Marie Zezulková rozená ...)
Page
112 
(... se zde spisovatelka Vlasta Javořická (1890-1979), vlastním jménem Zezulková (svůj pseudonym si ...)
Page
[32a] 
(... dojímavá a povznášející. Oblíbená spisovatelka a přispivatelka do naší „Evy“ VLASTA JAVOŘICKÁ vydala ...)
Page
14 
(... STRANA 14 PUBLICISTIKA ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ 1994 Kdo je Vlasta Javořická? Oblíbená spisovatelka ...)
(... Javořická - jeden z posledních snímků v jejím životě. "Kdo je Vlasta Javořická? Sdělte nám něco o Vlastě ...)
Page
245 
(... SPISOVATELKA VLASTA JAVOŘICKÁ A KUNŽAK Čtenáři stále" žádaná, i když po léta oficiálně odsuzovaná, spisovatelka a básnířka Vlasta Javořic-k á (vlastním jménem Marie Zezulková) se narodila před sto lety 25 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
14 
(... STRANA 14 PUBLICISTIKA ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ 1994 Kdo je Vlasta Javořická? Oblíbená spisovatelka ...)
(... Javořická - jeden z posledních snímků "Kdo je Vlasta Javořic- ká? Sdělte nám něco o Vlastě Javořické ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
47 
(... — filosofem! M. Vlasta Javořická: Bez lásky. Román. Stran 239. Cena Kč 15'—. — Dvojí jaro, Román, 2. vydání. Stran 191. Cena Kč 9’—. Nákladem Československé akciové tiskárny v Praze 1924. — Vlasta Javořická ...)
Page
[113b] 
(... Československé a k c. tiskárny v Praze: Vlasta Javořická: Dvě růže. Román. Z nakládátelství OrbiS'Verlag Prag ...)
Page
44 
(... . Spisovatelka Vlasta Javořická a Kunžak, Výběr 27, 3/1990, s. 245. Hudební rod Dobrodinských a Martínkových ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
333 
(... - mátory nám pomohla získat známá spi- sovatelka Vlasta Javořická ze Studené a Robert Smetana, Václavkův ...)
Page
1 
(... . Vlasta Javořická působi- la ve Studené dlouhá léta ja- ko režisérka ochotnického di- vadla. A teď už ...)
(... známá spisovatelka Vlas- ta Javořická. Její díla vydaná za 1. republiky putují ještě dnes z ruky do ...)
Page
[3] 
(... . Napsala Vlasta Javořická. Velmi úchvatné dilo. Horský farář nalézá za kruté zimní noci, kdy pro mráz a ...)
(... Králové. Tyto Granáty ctěným čtenářům vřele doporučujeme. — Granáty díl 2. Napsala Vlasta Javořická ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... vědecká knihovna, Rožnov Vlasta Javořická a její tvorba/setkání nad knihami, vstup zdarma 16 Hvězdárna a ...)
Page
6 
(... konají práci zdarma. Velmi zajímavé je pořadí nejčtěnějších spisovatelů: Vlasta Javořická (500 výpůj ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... hvězdy žárlíce opouštějí už oblohu a okna osamělá. (Z knihy Jabloňový sad.) Wové knihy Vlasta Javořická: DUHA. H. vydáni. Str, 190, cena K 28,—, nakladatelství Vyšehrad, Praha, 1941. — Tento román je ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... . Jul. Alberta. Str. 482 za 52 Kč. — Vlasta Javořická „Otcov- ský d ú m". Román. Nákl. Vyšehradu. Str ...)
Page
2 
(... našich čtenářů zastoupeni. Palmu od- náší si Třebízský, který jest v 36 knihovnách, Pittnerová Vlasta ...)
(... v 9, Čech Svatopluk v 8, Vrchlický, Ehrenberger, Lužická, Me- lanová a Javořická v 6, Čelakovský ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... . Pavlíkem naším posledním — Petrův zdaří M. Neuwirth Javořická Vlasta, ví. jm. Zezul-ková, narozena 1890 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...