•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
176 documents  collapsed to 30Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
352 
(... byl. Actum mox ut supra. 92. Král Vladislav kostelu Matky Boží před Týnem stvrzuje držení platu z vinnic. 1477, 22. února. — X. f. 405'. v My Vladislav z božie milosti král Český, rnarkrabie Moravský ...)
Page
39 
(... (Staré Sedlo). — 16. Vladislav Mokošín, Mladá Boleslav (Uzenice). — 17. Karel Novotný. — 18. Emil ...)
(... . — 3. Jošéf Brukner. — 4. Jan Cziviš, Čáslav. — 5. Jaroslav Dohnal, Skály (Skály). — 6. Vladislav Eybl ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... lesa /89 Ľudmila Dufková: Ján Zoričák - soulad života a díla /93 ÚVAHY, NÁZORY Jiří Kroupa: Chvála ...)
(... : Vladislav Vaculka /129 Alena Krkošková: Malířské dílo Roberta Hliněnského v letech 1960-1978/135 ...)
Page
114 
(... v Boleslavi. Léta 1508. Kr. Vladislav, nabádán od mistrů Pražských a biskupa Jana Bosáka, učinil ...)
(... Olejníka X Pánu Bohu chvála z spravedlivého soudu i ochraňování těch, kteříž jej ctí a jemu sloužiti ve ...)
Page
3 
(... Benešově, asp. prof. Vladislav Novák, zat. prof. Karel Votava z čsl. r. gymnasia v Táboře, výp. učitel ...)
(... přírodopisných. (Čelkem 20 hodin.) 4. Chvála František, stát. prof., učil Č 2, 8, Fr 6, 7, 8, týdně 18 hodin ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... ( В ) Divadlo Husa na provázku, E. Lear: Příběhy dlouhého nosu, foto: Vladislav Vaňák CHVÁLA ...)
(... , foto Vladislav Vaňák ...)
Page
440 
(... — Vít, Vojtěch, Václav, Viktor, Vilém, Voršila, Valerie, Vavřinec, Valburka, Vendelin, Vladislav; Vácha ...)
(... ; Choc, Chmel, Chvála, Chabera, Cholinský, Chalupecký. g — G — Goliáš, Gisela, Gustav, Gabriel ...)
Page
152 
(... . Záložně pak přísluší chvála, že věc provedena velmi dobře. “,s Zatímco „moderní architektura ...)
(... knížecího páru na českokrumlovském zámku. 18 O českokmmlovských fortifikacích pojednal podrobně Vladislav ...)
Page
9 
(... "Chvála divuje velikány pro jejich sílu. stromů" v jindřichohradec- "Přežily generace, které moh-kém ...)
(... , muzeum ví již více BÁDÁNÍ / "Objevili jsme pohádku," pravil archeolog okresního muzea Vladislav Burian ...)
Page
68 
(... Vladislav potvrzuje privilegia universitě Karlově. V arenze se vzpomíná zakládání universit římskými císaři, vzdává se chvála studiu, jehož prospěšnost i císaři pozorujíce, obdarovali university privilegii a mi ...)
Page
[10] 
(... naplnil tašku. "Snad počkají," zahuhlal. Když vyšel ven., ptáci- tam ještě byli. "Chvála Bohu," řekl ...)
(... byl objeven. padl soumrak. Vladislav Eibeschutz začal dřímat. Ještě než usnul, říkal si: "Stejně to ...)
Page
270 
(... dekret Kutnohorský, tam ustavila se jednota panská Jiřího z Poděbrad, tam zvolen Vladislav Jagailovec ...)
(... královské Hory Kutné. —ane—. Čtvrtstoletí české hudby. Napsal Em. Chvála. Rozpravy hudební (red ...)
Page
400 
(... nejnadšenější chvála se vzdává. Byl-li to mistr vlaský, jejž král Vladislav na svých častých cestách a ...)
(... takovouto náklad, jenž oči- vidně musil býti veliký. Tehdejší král Vladislav II., jenž za panování svého ...)
Page
354 
(... 354 „Já chci do hostince, tedy mné tam pomozte.44 přál Vladislav. „Ai utonu!4- „To jsem právé ...)
(... místé k oslavé.44 „Jen sel»ei svých pět švestek,4- mínil Vladislav, -neboť bez kuráže uic se nedokáže ...)
Page
10 
(... , Josef Sychrovský, Jan Novotný, Vladislav Chvála a ředitel píseckého závodu ČSAD Vladimír Homola. Foto ...)
(... komentoval svůj výkon dvoumilionář Vladislav Chvála. Ten za volantem projel celou Evropu, Sardinii, Střední ...)
Page
125 
(... upřímné díky skládá Karel Vladislav Zap. 43) Leta Páně 1528. Ten, kdo mne dělal, mistrem Bartolomě- jem se zove v městě Praze. Z čehož bud chvála Bohu otci všemo- houcímu, blahosl. Marie Panně a všem ...)
Page
20 
(... ), Olešník - Chlum So Jaroš Zb„ Kopačka, Vychodil - Primus, Loko ČB - Veselí So 10:15 Chvála, Janák, Svoboda, Zliv - Dříteň So Jarolím, Kučera M„ Ruso - Kroh, Lišov -Soběslav So Janák, Chvála, Svoboda - SzUcz. I ...)
Page
(3) 
(... privilej? Chvála Bohu! nikoliv; ale za tuto sumu „vykoupil on od židů kře.-funské otroky* a pak právě ...)
(... Kosmas vykládaje tuto událost, praví že ten-; toíjediný skutek všecko usmiřuje, co Vladislav kdyr byl ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... , nar. 14.11.1902 Milevsko, zemř. 25.1.1943 v Osvěčími, Chvála. Vladislav, akad. malíř, čp. 539, nar ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
226 
(... se oba rytíři najednou. „Chvála Bohu! Jak se budou radovati! Neprodlužujme jich čekáni." Laňka ...)
(... slyšeti, že se král Vladislav připravuje na cestu do Prahy." „Při sám bůh!" di pan Samuel. „To právě ...)

>loading more documents...