•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
61 documents  collapsed to 18Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
5 
(... , C. Franck — Dirigent Vladimír MATÉJ, sólista na violoncello Saša VEČTOMOV. 13. listopadu 1959 v 19 ...)
(... v Městském domě osvěty. — K tanci hraje taneční orchestr OB Metroclub - řídí VI. Mitiska - zpívá ...)
Page
8 
(... . III. ročník: Bohoňková Hana, Grossová Marie, Horáková Věra, Chmeliková Vlasta, Mitiska Vladimír ...)
(... Milada, Voříšková Terezie, Vrzalová Dagmar, Zátková Ludmila, Zátka Vladimír. Třída M. Kocmoudové ...)
Page
14 
(... . II. ročník: Beranová Eva, Bohoňková Hana, Chmelíková Vlasta, Grossová Marie, Horáková Věra, Mitiska Vladimír, Vávra Ladisl. III. ročník: Cerha Jan, Pařízková Libuše. IV. ročník: Demutová Jitka, Horáková ...)
Page
16 
(... rekonstrukci včleněné do budovy divadla, vyzváno. Právní zástupce žalobců JU-Dr. Vladimír Mitiska tvrdil, že ...)
(... . Vladimír Pa- pak dr. Mitiska povinnou pež argumentoval mj. tím, že mlčenlivost neporušil. Budova, první ...)
Page
56 
(... — 56 — Slovenské (Č. Budějovice). 7. Mika Dušan z Loun (Č. Budějovice). 8. Mitiska Vladimír z č ...)
(... (Poříčí u Č. Budějovic). 21. Plašil Jan z Lipice (Čejkovice). 22. Pokorný Vladimír z Jihlavy v zemi ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
36 
(... . *Bohumír Matoušek z.Kutné Hory (Č. B.).— 6. *Jaromír Matoušek z č. B. — 7. *Jiří Mitiska z č. B. — 8. *Bohumír Mňuk ze Slavětína n. Metují (Č. B.). — [9. Stanislav Musil ze Čtyř Dvorů.]. — 10. Vladimír Nový z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[7] 
(... K, Schart, o- perní pěv. sl. A. Zemanová, člen opery jih. nár. divadla, odb. uč Karel Mitiska a ...)
(... Skřídlová, Eugen Oněgin p. K. Schart. U klavíru odborný učitel z Čes. Budějovic, p. Karel Mitiska. A. P ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... sdružení „Foerster”, dirigent odb. uč. K. Mitiska). 3. Jos. Suk: Meditace na chorál „Svatý Václave ...)
(... ”, „Hlahol”, Cyril. Jednota a orchestr sdruž.; diriguje odb. uč. K. Mitiska). — Začátek v 8 hod. večer ...)
Page
[3] 
(... hudbu“. Hudební ukázky z nejznámějších oper uvede autor cyklu, dr. Vladimír Král. ★ O životě a díle ...)
(... vystoupení v Rakousku. Řídí dr. Mitiska. Zpívají: J. Opavová, E. Sekavová, J. Dudek. Sobota 23., února ve 20 ...)
Page
7 
(... si časopisy u něho mohli prohlížet, protože v nich byly otištěny i notové záznamy skladeb.“ Vladimír ...)
(... — a odsunul se k domovu (str. 32). Dr. Mitiska, právník, Č. Budějovice: „Jiří Gans byl úžasně ...)
Page
4 
(... Okresní Vladimír Vondra - ZO Aero Pavel Janoušek - ZO Doma-správa spojů J. Hradec, na kraj- klub J. Hradec ...)
(... Bohumír Mitiska - ZO OV J Lenka Samalová - ZO kyna- Jiří Holub — ZO Domanfn, Hradec, člen vítězného ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2] 
(... profesor Vladimír Polívka, hudební skladatel a klavírní virtuos. — Profesor Vladimír Polívka z Prahy ...)
(... . Becková a Jihočeské pěvecké kvarteto pp. J. Hotovce, K. Mitiska, F. Němec a J. Vávrů. Vstupné sedadlo 5 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... až do roku 1952. Tehdy jej vystřídal Vladimír Mitiska, který orchestr vedl dvacet let. Od roku 1972 vedení kapely převzal Vladimír Krček, který má na svém kontě řadu aranží a v kapele hraje doposud ...)
Page
3 
(... soudruh Vladimír Apetauer z Jindř. Hradce. Účinkuje českobudějovické kvarteto lesních rohů (pp. Zikmund ...)
(... pěvecké kvarteto z Čs. Budějovic (pp. Fr. Němec, K. Mitiska, N. Hotovce, J. Vávrů) a žáci měšťanské školy ...)
Page
[5] 
(... Vladimír Krček, kte- rý se s námi velmi rád roz- dělil o některá fakta a zají- mavosti, týkající se ...)
(... až 12 členů. Dnes máme členů sedmnáct a ze „starých" stále aktivně hrají JUDr. Mitiska, Stašek ...)
Page
5 
(... . pL 81 t, Ko«zcl Leopold p. p!. 81 r., Koželský Vladimír p. pL 81 r.» Kotzourek Jan po!, nryst pír ...)
(... ..Bl r., Mitiska Petr p. pí. 81 r., Mlíák Antonín p. p!. &l .r„ Mokrý Jindřich pól. mysl. pr. 17 r ...)
Page
4 
(... ), švestka (Dvůr Králové), Mitiska (Dvůr Králo- vé), Stejskal (Dvůr Králově). Náhradníci: Von- drouš (SK ...)
(... Holeček. — Odpovědný redaktor: JUDr. Vladimír Minařik — Předplatné: „Večerník Národních Listů" poš- tou ...)
Page
[8c] 
(... , kaplan ve Lhenicích 2 — Josef Adamec, kaplan v Bělé 2- Adolf Mitiska, kaplan v Prachaticích . . . 1 ...)
(... Újezdě sv. Kříže 2 — Vladimír Plička, administrátor ve Folmavě 2 — Jindřich Horejš, kaplan v Újezdě sv ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522