•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
245 documents  collapsed to 34Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
125 
(... královských r. 1513. Na podzim r. 1500 byli členy úřadu Václav Slanina, Jan Louček, Matěj Skála, Augustin ...)
(... Bohuslav Ondřejův, vedle něho dvakrát Václav Slanina, jednou Jan Dětel a Valentin rektor. Jako rychtáři se ...)
Page
170 
(... pedagog František Valentin Schmit (1863— -1927) a voják Petr Valeš, který padl dne 5. srpna 1995 spolu s ...)
(... hrnce. Výrazná skála Čertova stěna je opředena několika pověstmi. Jednu z nich zpracovala Eliška ...)
Page
419 
(... , rada soudu něj?, purkrabství Pražského, 378. Skákal Jan 56. Skála Duchek ze Slaného 131. Skála, Skály (339) 173. Skála Krkavčí, u Bezděze 34-36. Skalice, skála u Suché (100) 275 ...)
Page
(V) 
(... Aclriauszoon, purkmistr Lejdský, utišuje zbouřenv lid, 41, 652. Priu se p Valentin, Ve zlaté kleci. 12, 181 ...)
(... , 3, 45. Trosky: Bába, 30, 472, Panna, 30, 473. — Hrubá Skála, 31, 486. Turnov: Radnice, Klášter ...)
Page
118 
(... . Vrch slově Valentin (Male- tín) ... vedle vsi Ždírce... 3. Vrch ... jdouce ke Zdíkovu též slově Valentin (Maletinj... 5. Vrch slově Puklov, na kterémž jest veliká skála. 6. Vrch... jde na vrch Pivnej ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
107 
(... Biskup Jan Skála (Dubravius) z Doubravky (Zrcadlo, 1593) Biskup Marek Khuen (Zrcadlo, 1593 ...)
(... měšťan Valentin Parsch z Parschendorfu. Ročenka SOkA Olomouc (SOkAO), 2000, s. 138-142. (17) Tomáš ...)
Page
8 
(... . Plánky a rozpočty na požádání. K službám oddaný Valentin Skála, opráv. elektrotechnik Tylova ulice č ...)
Page
503 
(... Domažlicích, pp. Kar. Kubíček ve Strymilově a Matěj Kotěšovec v Kunžáku (okr. jindřichohradec), p. Valentin ...)
(... . r. zemřel bývalý učitel Krčínský, nyní na odpočinku v České Skalici, p. Josef Skála v stáří 75 let ...)
Page
[7] 
(... oddaný Valentin Skála, oprávněný elektrotechnik. s®4
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
120 
(... , farář v Planici 10 zl. — Valentin Cžada, bisk. vikář, osobní děkan v Štítarech 2 zl. — Kněz diecesní 10 ...)
(... Theresiendorfu 2 zl. — Tomáš Kouba, farář v Chanovicích 3 zl. — Alois Skála, farář v Zachotíně 2 zl. — Josef Žák ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... ), Erhart truhlář (51), Tomášek z Paulštejnu (20), Valentin Smaha (165), Albrecht Ulman (30), Václav Ulman ...)
(... Řídkej (25), Jan Neyhauzar (70), Zygmund Fras (58), Jan kantor (92), Vavřinec Skála (30), Taušek nádeník ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(5) 
(... hostinci p. Freunda sebráno a kapel- níkem p. Čadilem ze Sofie doplněno na 2'— Borovice. Pan Jos. Skála ...)
(... . odp. ze dne IS.ffjna 18H7 zl. 2287-22 V celku odevzdáno zl. 2282'42 — 88 — »Valentin má vždy štědtl ...)
Page
917,918 
(... , Zerlennsthreyt, Crlikov bdv. 345. Zboř 456, 461, 471, 474, čsl. 325; v. Skála, V odňanská. Zibohlavy čsl. 556 ...)
(... . Žalářík, rybník u Vodňan 457. Žalovní rybník u Pisku 455, 473. Žaltář 430. Žalud Valentin 179, 580 ...)
Page
3 
(... (Samstag nach St. Valentin) wird der Stadt Kaadeu das Recht erneuert, eine Meile im Wcichbilde Wein zu ...)
(... Kruschina und Janko von Schwamberg und ihr Bürge Puta von Skála dem Abte 800 Sch. gr-, welche ihnen ans das ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
488 
(... , Valentin, malíř, 16., 17. století........................6/500 Hitler, Adolf, diktátor, 19., 20. století ...)
(... ...........................5/387 Hrubá Skála...............................................................4/273 Hrůza, Jiří ...)
Page
198 
(... Konecchlumský, Bohuslav z Michalovia, Krištof Kober, Diviš Černín, Valentin Kochan, Tobiáš Ste/ek, Jan Suitys ...)
(... Pavel Skála ze Zhoře ve své Historii české. Hlava purkmistra žateckého Hošťálka poslána do Žatce ...)
Page
3 
(... . — Sestavy mužstev: Bohemians: Šimek, Pemer, Bernášek, Skála, Lanhaus, Tyr- 264 »Proč jsi nás volal a co ...)
(... jeho štěstí.« Teprve nyní si povšimla stará hraběnka, že drží Valentin v náručí ženu a když ji pozvedl ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
7 
(... Bergreichenstein bei iVnl. skála. Apotheker. 6851 Herren- WM" Diese Stiefletten sind ans Kalbleder, woran die ...)
(... Lederschuhwerk, erreicht nur das patentirte wasserdichte Leflernaliriiiipffitt von I Beitdik in St. Valentin ...)
Page
6 
(... . Eluard, z našich pak j. Kainar, J. Hanzlík, ale 1 Halas, Sova, 1. Skála, K. Bednář a další. Přes půl ...)
(... komedií o mla- dých lidech Valentin a Valentina, uváděnou současně v MCHATu i v So- vremenniku ...)
Page
3 
(... , ne, ne, ne, to nepovím ! Nejsme dnešní, málo strachu, moc „verst” máme do poplachu ! Jako skála ...)
(... dostal s třetím pivem, si taky omočil. Teď jsem teprve zjistil, že to sedí vedle mne b ir Valentin ...)

>loading more documents...