•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
11614 documents  collapsed to 167Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[764i] 
(... Josef R. Vilímek Bartoš Vlček Jaroslav Vlček Václav Vlček ...)
Page
624 
(... . 1947], č. 1—4, str. 59—68. Viz: 388, 389a, 804, 854—855, 864, 864a—b. VLČEK Václav Viz: 807, 832, 854, 857, 3882. VLČEK z ČENOVA Václav Viz: 515. VOBORNÍK Jan KONÍČKOVÁ Zorka: Výročí vynikajícího ...)
Page
240 
(... III 69, 111, 224 Vladka, Václav II 450 III 581 Vladyka, Josef IH 169, 178, 479, 514 Vlach ...)
(... 174 (vlb) I 492 Vlček, Jan III 397 Vlček, Jaroslav III 26, 55, 66, 102, 116, 132, 138, 197, 219 ...)
Page
122 
(... —1713—, Vavřinec Dašek -1721-. Václav Vlček -1654-, Marek Vlček -1_677-, Jiří Vlček -1713-21-, Matěj ...)
(... — Jakub Pechouš -1713-21-, Jan Vondrův —1654—, Ondřej Vondra -1677-, Václav Vondra -1713-21-. Václav Tomek ...)
Page
624 
(... , 400, 465 Vlček Václav 118, 446, 580, 581 Voborník Jan 136 Vodák Jindřich 261, 302 Vodička Felix ...)
(... Třebízský Václav Beneš: Beneš Třebízský Václav Tůma František: Sokol Tůma František Tůma Hanuš ...)
Page
86 
(... Jméno Martin Kovář Linhart Novák Havel 2. Chalupníci: Matouš Vlček Tom. Příhoda Jiří Škoda ...)
(... nepřesahovala 5 zl. Ostatní platili méně: Václav Novák, Jakub Stříbrný, Matěj Žlábek, Mikuláš Holeček, Ondřej ...)
Page
570 
(... Josef, Koutský Václav, Kováčik Andrej, Kraft Adam, Král Jaroslav, Krátký Jaroši., Kratochvíl Zdeněk ...)
(... , Macešková Marie, Macková Anna, Majer Antonín, Malý František, Malý Pavel František, Malý Václav, Mandel ...)
Page
122 
(... František, Nová Ves - Vlček Václav, Bavorov - Volek František, Třeboň. 122 ...)
(... , Neplachov -Osvald Václav, Dražínov - Pehel Jan, Husinec - Pibl Jan, Břilice - Rabiška Emanuel, Tábor - Řípa ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
134 
(... , tovaryš, —1850—, Václav Vlček, tovaryš, —1850—, Matěj Leitner -1851-, Jan Železný —1851—, František ...)
(... 134 Hlava I. Cechy městské. Sirovátka —1803-40—, Václav Kunt —1804—, Válek —1806—, Jakub Zeman ...)
Page
259 
(... , 2129 Vlček, Václav 235 Vobr, Jiří 2783, 3016 Vokáčová, Antonie 2154 Vokolková, D. 231 Vokroj, Milan ...)
(... , Bohumír 1893, 5587, 5599, 5599 Vaněk, A. 269 Vaněk, Václav 4629, 5128, 5134 Vansa, Miroslav 230 Vařeka ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
119 
(... Václav Vlček z Cenová, autor spisku Naučení králi Vladislavovi, kterak se mají šikovati jízdní, pěší i ...)
(... (vim-berskou) nejnovější. V této době byl purkmistrem Matěj Skála, konšely Václav Sláma, Václav ...)
Page
1016 
(... Ladislav 917 Vlček Bartoš 917 Voborník Jan 918 (912) Vochoč Martin Jan 919 Vojkůvka Alois 920 Vokáč ...)
(... 955 (960) Zhor Jiří 956 Ziegloserová Anna 956 (960) Zima Stanislav 957 Zima Václav 958 Zítek ...)
Page
643 
(... — Kocián Jan PODHRADSKÝ V. — špaček Václav PODCHOČANSKÝ — Medvecký Karel POD JESENICKÝ Bohumil — Hrubý ...)
(... Jaroslav — Novák Vladimír PRAŽÁK V. — Johanis Václav PRAŽSKÝ Josef — Kubíčka Josef Prokop PRINC E ...)
Page
130 
(... . 8 s. 8. Vacek Václav: Slovo к Anně proletářce. Svob. slovo 22. 2. 1953. B a c h ťí к Josef ...)
(... /23 s. 8. Vlček Vladimír: Dopis redakci. [O scénáři к filmu]. Lit. noviny 4 1955 č. 16 s. 9. Vlček ...)
Page
82 
(... . J) Arch. arcib., fase. VIII. — Opis v arch. zemském. *) R. 1548 kvitoval Pavel Vlček, syn Vítův ...)
(... , Václav sladovník, Jakub Plch, Václav Hejhá. (Registrum smluv svatebních A. D. 1560, v arch. měst.) ...)
Page
340 
(... ... illustrantia ed. Fr. Palacký. Pragae 1869, str. 428 n. Srov. Václav Novotný, M. Jan Hus 1.1, str. 473 s pozn. 1. 67 Václav Novotný, M. Jana Husi korespondence a dokumenty 346 a M. Jan Hus I. 1, str. 471 nn. 68 V ...)
Page
282 
(... , které někde slevily, někde přirazily. Aby se »vlček nasytil a kozka zůstala celá«. Máme po ruce česky ...)
(... Vejvoda č. 3., Václav Rynda »lurnero« 6, farní dům nro. 7*8), Jiří Jana nro. 11., Dorota Kadochova n. 12 ...)
Page
59 
(... (redaktor „Budivoje“): Buď dycky s : ' Václav Vlček (redaktor „Osvěty,“ ná ké českého gymnasia v Českých ...)
(... . Adolf Heyduk: Praha Českým ndějovisttk : . Dr. Václav Schuster (řiditel technologického musea, bývalý ...)
Page
381 
(... ) - A31-1 (150) Talich Václav - A4-3 (34) Talíř Matouš (Střížov) - A30-3 (148) Tannerjan (Svéradice ...)
(... ) Tham Bernard (Č. Budějovice) - M4-1 (188) Tham Jan Václav (Dražíc) - Al-2 (20) Thun-Hohenstein ...)
Page
924 
(... . zVlkanova Krása Václav 2. 826. Vlk(ů) 1. 270; 2. 772, - Martin, v. Vlček, - Mikuláš I. 178, 786; 2. 85 ...)
(... páni 2. 52, - Jankovská Kateřina 1. 670. vlci 2. 802. Vlček 1. 270, - Martin, v. Vlk. vlček (druh ...)

>loading more documents...