•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
150 documents  collapsed to 22Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
72 
(... , dílovedoucí c. k. stát. drah ; Ant. Kovač, obchodník ; Jan Chott, zámečník; Václav Miniberger, koželuh ; Josef ...)
(... , ingenieur c. k. stát. drah; | Václav Neubauer, soukromník; Rudolf Engel, učitel něm. školy; Josef Ledrer ...)
Page
65 
(... 1)5 1430 1435 1440 1445 1450 Pan Václav Michálek, soukromý učitel hudby v Německu ...)
(... pobožných škol a učitel v Poličce...... — Václav Mikoláš, podučitel na Hrádku v Praze ...)
Page
46 
(... ; „ „ filologie. Li. Kohn z Rychnova n. Kněž.; zamýšlí se věnovati stud. práv. Václav Kračmer z Kloubu; JJ » „ filologie. Felix Miniberger z Prachatic; „ „ J5 „ práv. Frant. Mlčan z Radomyšle; „ „ „ lékařství ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
33 
(... 33 - 930 935 940 945 950 955 Pan Václav Michálek, soukromý učitel hudby v Německu ...)
(... Mikulejshý, nájemník dvoru v Ber- nardově ........, . . — Bed. Ant. Miniberger, studující v ...)
Page
79 
(... dostavil se milý a všemi vážený p. prof. Václav Hansík s rodi- nou. Přátelský večírek byl v sobotu 2 ...)
(... písecké kra- jany a krajanky, aby se k němu přidružili, čtvrteční schůzi zahájil red. V. Miniberger ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
21 
(... . Sýkora v Písku. 170 Kč (t. j. 5 dolaru) p. Václav Miniberger z Chicaga. 126 Kč pp. abiturienti z r ...)
(... příštího šk. r. Dary na Jubilejní fond. 3000 Kč Občanská záložna v Písku. 2070 Kč p. Dr. Václav Poustka ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(6) 
(... Volyni a Václav Miniberger, majitel mlýna v Černěticích, zastupující a podpisu- jící firmu jen oba ...)
(... : Josef Fišer (předseda), Václav Kareš (náměstek), Josef Skopový, Josef Vedra!, Václav Čabrada, Frant. Na ...)
Page
[4] 
(... účastníky pp. Jan Kotiš, bánský inženýr z Protivína bytem ve Volyni a Václav Miniberger, ma- jitel mlýna ...)
(... co obchodního soudu v Písku zanesena byla do rejstříku firma „Kotiš a Miniberger" v Černěticích ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(4) 
(... . 2 zl. 15 kr. l zl. 54 kr. Továrna J. Miniberger & syn ve Volyni dodává skrze T.Mtniber^era v ...)
(... „u Beránka" v Soběslavi jest za příčinou vzdání se živnosti naprodej. Bližší sdělí Václav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
213 
(... Sušice, bratři Bernasové ze Stra- konic a Jáchym Miniberger z Volyně. V sedmé skupině vystavovali ...)
(... železné plotny a S. Heller z Nové Včelnice litinu, v osmé skupině pak Václav Schinko a L. Schonbauer ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[5] 
(... , řezník, Trunský Václav, obuvník, Ouředník Josef, mistr tesařský; ve II. sboru: Karel Kavalírek ...)
(... , Sladkovský Frant., starosta města, Ledrer Václ., obchodník,' Krof Ant., barvíř, Miniberger Arnošt, továrník ...)
Page
52 
(... , správce ve Hluboké, Vojt. Liebl, majitel domu v Budějovicích, Václav Miniberger, koželuh v Budějovicích ...)
(... byl ze seznamu advokátů vymazán. Padesátiletou svatbu slavili dne 9. února t. r. pan Václav B r e y e ...)
Page
[4] 
(... . Miniberger a syn v Praze, Mariánská ulice čís. 918. (v domě p. Žižkyvedle »Národních Listů«, nabízí své ...)
(... , Míchal 10, Kubát 10, Kocal 20, Kozelka 10, Bém Václav 20, Fr. Koubek 20, Hodek 20, Hodek Jar. 20 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... á k Alois, mistr, koželužský. 5. Jirásek Jan, obchodník. 6. Celer in Václav, maj. záv. truhlář. 7 ...)
(... kartáčnický. 22. Zábranský Václav, majitel domu. 23. Uhlík Frant., rolník. 24. Uhlí ř Eduard, zvěrolékař ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
XXV 
(... Michálek František XV 92 Michalovec Václav XV 120 Michalovic XI—XII 305 z Michalovic XI—XII 202 ...)
(... XIII 140 Michna z Vacínova Pavel IX 97 Michna z Vacínova Václav IX 97 z Michnic XVI 272 Mikan ...)
Page
3 
(... . socialistů, na kterém brali účast 201etý tovární dělník Václav Lukeš ze Srubce, a dva kamarádi Norbert Ma ...)
(... , neboť měl určeno, jako dodávku do- bytka na jatka v určitý čas dodati firmě Miniberger ve Volyni ...)
Page
2 
(... Milicer. Václ. Miniberger, Jan Hlaváč, Barbora Štěchova, Franz Štěrba, Franz Mayer, Václ. Varaus, Josef ...)
(... . zál. 50 Kč, pan Václav Rai- ner, stavitel 50 Kč, pan Z. Kohn, ob- chod galanter ní 50 Kč, pan Jos ...)
Page
2 
(... knihtisltařské firmy F. Simáček v Praze. Za náhradníka: Pan Arnošt Miniberger, majitel továrny koželužské ve ...)
(... náhradníka : Obč. Václav Kadlec, tesař u obce pražské, bytem v Praze. matují na můj svátek“, pravil. „A ...)
Page
[4] 
(... , Strakonice, Firbaoh Frant., Dub, Marčan Otto, Struukovice n. Bl„ Hovor- ka J. Ražice, Miniberger N., Volyně ...)
(... , za kteréž zaplatí 3 K zápisného. 5. Jednatelem jednohlasně zvolen soudr. Karel Záleský, sv. Václav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... . Starosta obce Nové Huti v okresu vimperském Václav Voldřich byl se svého úřadu sasazen a bývalému sta ...)
(... založil P. Václav Florián Herites, farář v Chotěšově, uprázdnilo se od 1. října 1902 místo č. 1. s ...)

>loading more documents...