•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
3175 documents  collapsed to 115Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
616 
(... Šolc Václav ŠOLC (* 23. 12. 1838 v Sobotce, t 14. 7. 1871 v Sobotce). A) Všeobecně o životě a d í 1 e. Hájek Jiří: Václav Šolc, pěvec probuzení českého pracujícího lidu. P., 1951 43 s. Otruba ...)
Page
574 
(... , 828. ŠOLC Václav HÁJEK Jiří: Václav Šolc — pěvec probuzení českého pracujícího lidu. Praha, Rovnost ...)
(... Smejkal SMEJKAL Jaromír Václav TICHÝ Vítězslav: Na námět Mánesovy podobizny. Kulturní politika 3 ...)
Page
866 
(... ). A) Všeobecně o životě a díle. Šolc Václav: Za cestovatelem B. Machulkou. Lidé a země 3 1954 č. 5 s ...)
(... . Machulkou. Sborník Cs. spol. zeměpisné 59 1954 č. 3 s. 154. 1 obr. Šolc Václav: Za cestovatelem B ...)
Page
183 
(... . k. státních drah (1896). | » Schwarz Ludvík, obchodník (1898). » Schwarz Václav, c. k. rada zemského ...)
(... (1899). ' Pan Šolc František, vrchní inspektor banky »Slavie< (1890). » Špaček Edmund, strojmistr c. k ...)
Page
623 
(... Josef Karel 488 Šlitr Jiří 467, 573 Smeral Bohumír 508 Smilovský Alois Vojtěch 224 Šolc Václav 171 ...)
(... Sourek Otakar 92 Spála Václav 56, 344 Šrámek Fráňa 27, 30, 39, 70, 89, 205, 250, 279, 359, 365 Sraml ...)
Page
478 
(... Sudimír III str. 615 Š n e p p, Luděk II str. 533-535 Š n o b r, Jan II str. 535 Šolc, Václav II str. 536 Šolc, Václav III str. 616-617 Š o 11 é s z, Pavel II str. 536 Š o t o 1 a, Jiří II str. 536-539 ...)
Page
77 
(... ) „ Svoboda Rudolf, textil. zástupce (1932) „ Sypal Josef, profesor v. v. (1927) „ Syrovátka Václav ...)
(... ., strojvůdce (1929) „ Scháttinger Bohuslav, inženýr (1930) „ Šebek Václav, inženýr (1925) „ Šesták Petr ...)
Page
536 
(... Sole / Václav ŠOLC (* 27. 9. 1919 v Sobotce). B) Jednotlivá díla. Meče a dýky Indonésie. (K obrázkům W. Formana.) P., 1958. Velká plavba. P., 1959 179 s. Ref.: Továrek František: I tentokrát bez ...)
Page
138 
(... . 313. Jos. Šolc, Šternekova 5, Hotely: "Hotel »Adria«, K. Dobner, Lannova tř. Grand-Hotel a Hotel ...)
(... hmoty: A Inž. Jos. Bareš, Jeronýmova © © Lakýrnictví: E Václav Benda Široká 3. k - Látky, modní zboží: A ...)
Page
175 
(... Josef 68 Šmakavová Barbora 107 Šmardová Růžena 68, 106 Šmíd Antonín 90 Šobr Václav 104 Šolc Josef ...)
(... syn 99, 124 Škampa Václav 103 Škáva Josef 78, 87 Škáva Václav 62, 78, 87, 11%, 120. 321 Škola ...)
Page
952 
(... Václav Šolc, básník Prvo- senek (’38). Dlouho jako literární referent působil Závada v kulturní rubrice ...)
Page
177 
(... Václav 81. Šimáček František 159. Šimeček V. 154. Dr. Škola František 85. Šlechtová Karla 52. Dr. Šolc Jindřich 135. Dr. Špelina Petr 25, 39. Šrámek Martin 27, 49, 50, 115. Stoky 164. štvrtník Adolf ...)
Page
442 
(... bohémy umělecké i literární (Dr Uher, básník Šolc a j.). Obratně a vhod- ně při tom užíval pouliční ...)
(... , Moderní hastrman, Bahno Prahy a j. Václav Kůrka (* 17. října 1902 v Lažišti u Husince), soudce v Sla ...)
Page
24 
(... hotelu, 50 zl. „ Šolc Frant., inspektor „Slavie“, 50 zl. „ Smolík Frant, c. k. okr. inspektor, sbirkä ...)
(... . „ Nedvidek Václav, disp. továr., 25 zl. „ Novák Jan, prof. real., 25 zl. Sbírka v hostinci „u kapra“ 25 zl ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
303 
(... ., Štěpánská 43. NEŠPOR Václav, profesor a měst. archi- vář. - * 20. VII. 1883. - O. Rudolf. - Č. Historické ...)
(... Grafické závody Neuber, Pour a spol., společník nakl. Šolc a Šimáček. - * 26. II. 1873 Pátek n/Oh. - Č ...)
Page
544 
(... řádu Rumunské koruny a rumun- ské hvězdy. - Praha XVIII. Střešovice, Ořechovka, Klidná 276. ŠOLC ...)
(... - městek vrch. řed. Hy- pot. banky. - * 26. VIII. 1875 Plzeň. - Ch. Marie. - D. Vladimír, Václav ...)
Page
VII 
(... 508 Šolc, Jiří 168 Šouia,Jiří 505 Špiesz, Anton 648 Štěpán, Václav 490 Sula, Jaroslav 345 Švehla ...)
Page
(XI) 
(... . (Časopis češ. musea XC.) (jh.) 85 Š l o s a r Václav, Jan Vitovec, husitský válečník v slovinském podání ...)
(... ) (J. H.) .................. 227 Šubrt F. A., U nás v Dobrušce. Nákl. E. Šolc. Karlin 1916 ...)
Page
7 
(... .. Plzeň - 632. Stibor J.. Holešiny 571. Svatoň Václav.^Byzhradec -— 14. Šantrucli Jos.. Žernov — 234. Sarouii Jos.. St. Nechanice — 14. Šimek Jos.. Cítov — 184. Šolc \'áclav, Dobrošov ...)
Page
422 
(... Jakub, mlynář, Matěj a Petr synové 335. Sobe Václav z Veselí 37. Šober, Šobr, Mates z Postřelila 92; Jíra z Výškovic 75. Soft, viz Šaft, Soch Bartoloměj z Benešova 49. Šolc, Mikuláš z ...)

>loading more documents...