• Accessibility
From: 
 Until: 
a
32 documents  collapsed to 8Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
1 
(... Českých Budějovicích narodil architekt, projektant, malíř a grafik Svatopluk Janke, který působil v Plzni ...)
Page
301 
(... IIr|IH, Voiiěch llořlnek. Jaroslav Cheben, Svatopluk Janke. Dušan Janoušek. Bh- uslav Jüngling ...)
Page
24 
(... . — Tkalcovský, tovaryš, veselohra. Vzdělal Fr.^Jos. Janke. — Za kulisami. Šprým v jednom jednání od Ant. Srama ...)
(... : Svatopluk Cech, Otakar Hostinský. Vydavatelé: S. B. Heller, J. V. Sládek. Tiskem dr. Edv. Grégra v Praze ...)
Page
8 
(... - ský, Jan Žižka, Svatopluk Cech, Jul. Zeyer, Vere&ca- gin, Turgenév, MikuláS II., černohorský kníže ...)
(... , Váolavské nám., 23. Ssací plynové motory! 21379 MUDr. Z. JANKE, odborný lékař pro nemoci ušní, nosní ...)
Page
188 
(... . Janke. — Proslov k divadelnímu představení od Fraut. Honzy. — Mnich na trůnu aneb ftím v devatenáctém ...)
(... . Nkrejiovskeho v Praze. — Odpovědny redaktor a vydavatel: Svatopluk Čech. ...)
Page
14 
(... (19.30|, P. Svatopluk. 0. Optimist, tragédi*, S. Slo- vanské tance, C Hubička. Pat. Svatopluk, Sob ...)
(... |1U) a Svatopluk (19), P. Před. nevěsta (19), U. Fideliu, S. Tosca. Č. Laurencia, PohTad z mosta ...)
Page
6 
(... sestrám za obětavou péči, kterou jí věnovali při léčení její těžké choroby. — Svatopluk Ma- chek ...)
(... bližší informace. 70489-C • SMETANOVO MUZEUM přijme pro pobočku v Janke- nicích kult. pracovníka ...)
Page
7 
(... . Cbere DonaustraPie, |97-cv> !Sl4n ulice Svatopluk;: Čecha lr4W_Sml9tS '4*V1* *'"■ ** mír ...)
(... 2300-n s plným Iniénera ■ adr. lm třeba 14-15.000 K. 0db> ^ ^ Janke z Prahy (pro nemoce ...)