•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
99 documents  collapsed to 22Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
427 
(... . V. 1882 Vídeň. - Č. Věd. výzkumná v ob. pěstění vinné révy a vlastivědy. - Mikulov, Mor. STUNA Stanislav, vrch. rada zem. soudu v Praze. - * 18. XI. 1881 Hořice. - Č. Red. trest, a polepšujícího ústavu ...)
Page
517 
(... . V. 1882 Vídeň. - Č. Věd. výzkumná v ob. pěstění vinné révy a vlastivědy. - Mikulov, Morava. STUNA Stanislav, vrch. soudní rada u vrch. soudu v Praze. - * 18. XI. 1881 Ho- řice. - Č. Red. trest, a ...)
Page
62 
(... Sedlce. *Saturník Roman. *Saturník Theodor. *Spatz Boh., Jistebnice. *Stuna Stanislav. Svoboda Lumír ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
18 
(... učitel Jazyk český Jazyk latinský I. I., IV. 16 Třídní I. 18. Stanislav Stuna, suplující učitel Jazyk ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
205 
(... Stanislav Cífka Románová podoba dramatika DROBNOSTI Matěje S t u n y Spisovatelé historických ...)
(... Stuna byl velice plodným dra- matikem. Napsal na 22 her, z nichž se bohužel zachovaly jen názvy ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... Jan Fried, dr. Stanislav Stuna a Antonín Valenta znova potvrzeni (14/11 1919, č. 99 241 z. š. r ...)
(... 1. září 1919 zatímní profesoři: Antonín Valenta (min. 13/1 1920, č. 66.547/19), dr. Stanislav Stuna ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
234 
(... jasenského písmáka Václava Laciny. (Jiří Uhlíř, Jasenná, o. Ja- roměř), Z 1960. 2321. Buditel Matěj Stuna. (Stanislav Stuna, Praha), SOA 1957. ...)
Page
55 
(... Faustus", přeložil Ph. Dr. Stanislav Stuna, nakl. J. Šnajdr, Kladno 1925, v kterémžto naklada- telství ...)
Page
711 
(... Stuna Rudolf 1211, 1411; 2086, 11698, 14074 Stuna Stanislav 8271 Stupka Václav 7050 Sturm Heribert ...)
(... . V. 2897 Suchařípová Helena 9195 Suchodolski Stanislav 4765, 13733, 13734 Suchomel Milan 7614 ...)
Page
92 
(... podrobnější klasifikací). Ke knize připojen přehled literatury o české hudbě a jmenný rejstřík. Stanislav Stuna zemřel. V Pelhřimově zemřel 19. dubna tamní gymnasij.ní pro- fesor dr. Stanislav Stuna ve věku 39 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
394 
(... , Čeněk Sameš, Karel Sellner, Antonín Sládeček, Stanislav Stuna, Josef Škoda, Karel Štětka, Josef Žák ...)
(... Klíma, Stanislav Klíma, Josef Kopal (středoškolský profesor), Josef Kopal (ředitel továrny na ...)
Page
91 
(... Christopher Marlowe: Doktor Faustus. Přeložil Dr, Stanislav Stana. Vy- dal J. Šnajdr v Kladné ...)
(... nepozbyla zajímavosti, jak svědčí píle, kterou věnoval Stuna překladu dramatu Marloweova. Dom. P. POZNÁMKY ...)
Page
113 
(... Stanislav Stuna: „V přízemí světnice je dnes upravena místnost, kde lze dostali tohoto průvodce po hradě ...)
(... zachovaných z hradu lipnického, jakož i přehled dosavadní literatury o hradě." Viz S. STUNA: Hrad Lipnice и ...)
Page
14 
(... ».-iii.'nl- i nu F. Stuna a * o v Orné, SUrdoVova u Ice 22 Vkusné upomínky na s!2 Stanislav Brno ...)
Page
(14) 
(... slovník Jaroslav Adler: Održba bytového má Jetku Stanislav Stuna aj.: Hospodářské prá- vo B. Bárta ...)
(... Stanislav Kolíbe l, 464 stí., vás. Ke* 41,50. Friedrich Feld: K o fiká, které Male vlečkof reci avěfte ...)
Page
[2] 
(... j. Bližší se v čas ještě sdělí. Pořad koncertu řiditi bude pan professor Stanislav Blaschke ...)
(... spolku byli: František Stuna, řidiči učitel. Petr Do- morázek, starosta obce a JUDr. Jan Lehrach ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... naštěstí odpor k tomuto zlozvyku už od klukovských let. Pamatuju si, jak pan učitel Stanislav Stuna nám ve ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... Stanislav Stuna nám ve třídě vyvěsil obrazy, na kterých byly vyobrazeny vnitřnosti člověka zdravého a na ...)
Page
2 
(... mlékárny. Na lavici obža- lovaných usedli bratři Josef a Stanislav Ku- báňové a .jejich 211etý švakr ...)
(... přestupkem proti zbroj, patentu. Nato před- seda vynesl rozsudek, jímž se obžalovaní Josel a Stanislav ...)
Page
[2] 
(... vědět, znát svůj úkol a přispět svým závazkem k tomu, aby bylo beze zbytku splněno. Stanislav Hanzal ...)
(... . Až loni v létě objevil soudruh Stuna zajímavou výrobu - kolíčky do věnců. Nejde o nic, než o výrobu ...)

>loading more documents...