•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
3211 documents  collapsed to 132Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
9 
(... profil. — Odborový rada JUDr. B e dř řich © Šimek, ministerstvo zemědělství, Praha . 106. 18. Osobnost ...)
(... . Chalupného a Augusta F orela, — Minister- ský rada JUDr. Rudolf Teltšík, miňistenýco sociální a zdravotní ...)
Page
1015 
(... 801 (848) Šimáček Radovan 802 Šimánek Josef 803 (848) Šimek Rudolf František 804 Šimek Rudolf G. 804 Šimek-Doubravský Josef 805 Šíp Ladislav 805 Šípek Karel 806 (848) Šír Josef 807 (848) Škába ...)
Page
442 
(... l’Instruction publique, Officier d’académie. - Poudov u Hradce Král. 283. ŠIMEK Rudolf PhDr., zem. škol ...)
(... ), Metodika vlastivědy (1928), Metodika dějepisu (1928). - Praha XIIL, Vinohradská 10. ŠIMEK Rudolf ...)
Page
537 
(... - démie. - Pouchov u Hradce Král. 283. ŠIMEK Rudolf PhDr., zem. škol. inspek- tor. - * 30. III. 1890 ...)
(... .-1517. ŠIMEK Rudolf Gus- tav, red., spisovatel, vydavatel Nové Šuma- vy. Nyní disponent bank. domu ...)
Page
77 
(... . (1907) » Strnad Rudolf, profesor (1927) „+ Studihrad Josef, obchodník » Suchan Frant., vrch. oficiál ...)
(... ) „ Svoboda Jakub, obchodník (1905) „+ Svoboda Rudolf, inž. tov. „Union“ „ Svoboda Karel, strojvůdce (1927 ...)
Page
670 
(... Šajtar, Drahomír Salda, František Xaver Šebestová, Augusta Šefrna, Miloslav Šiktanc, Karel Šimek, František Šimek, Otokar Škalda, Josef Škarka, Antonín Školaudy, Vlastimil Šlejhar, Josef Karel ...)
Page
34 
(... Jáchim: italští: Karel Junek, Rudolf E: Lejsek, Alois Uhlík. E Soběšice: Ruští: Špála Bohuš, padl u ...)
(... © Kolros, Bohumil Kůs, Josef Kůs, Karel Stach, Rudolf Stach. Josef Bešta, Stanislav Foltýn, Josef Kotrbatý ...)
Page
128 
(... -hrada Václav, Dolní Záhoří - Sulan Karel, Veřechov - Šafek Ludvík, Tábor - Šerka Rudolf, Ratiboř - Šenold Augustin, Třeboň - Šimek Jaroslav, Čes. Budějovice - Vlna Bohumil, Kardašova Rečice - Voruda Josef ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
19 
(... . vl. 1927. STOCKÝ, J. a ŠIMEK, R. G.: Jižní Čechy v : krajové práci. Praha 1939. STREJČEK, Ferdinand ...)
(... . STRNAD, Rudolf: Česká knihovna v Budějovicích z r. 1843. Budějovice, n. vl. 1928. (Zvl. otisk z »Jihočes ...)
Page
112 
(... . Janošík 10r, klas. archeolog Hynek Vysoký 74r, bohemisté Stanislav Souček 209r, František Šimek 286r, sla ...)
(... Haškovec 168r, Hertvík Jarník 92r, historikové Rudolf Holinka 248r, Vladimír Kle- canda 63v, Kamil Krofta ...)
Page
189 
(... ). Novák Rudolf, JUDr., c. k. místodržitelský koncipista (1901). Popper Karel, obchodník (1898). Prášil ...)
(... ., lékař (1895). Siegl Jan, magister pharmacie (1902). Soukup Rudolf, c. k. professor (1900). Starosta ...)
Page
149 
(... Marie od roku 1915 výpom. úřednice od roku 1919 úřednice P o u z a r Rudolf od roku 1909 do roku 1910 ...)
(... roku 1909 do roku 1911 úředník Šimek Josef od roku 1920 praktikant od roku 1921 úředník od roku ...)
Page
210 
(... , četař Šimčík J., des. Cahlík Jan, Dočkal Kamil, střelci Veselý Jos., Qrabec Jan, Šimek Jos., Sedláček Frant. Pochvaly zasluhují: praporní věstový I. praporu: Cipra Rudolf, Volšík Josef. od 9- roty des ...)
Page
129 
(... Šimek Karel, JUDr, Masarykovo nám. 14, T 21 Špatný Jan, JUDr, Masarykovo © nám. 18, T 331 Štefl ...)
(... , Švermova 323, T 200 Státní obvodní lékaři Stejskal Rudolf, MUDr, Masaryko- vo nám. 16 Vašátko Jaroslav ...)
Page
41 
(... Dr. Fr. Š. viz Šimek, Frant. Dr. G. - B. - K. II 591 Dr. H. Ill 142, 238 Dr. Hdk II 439 Dr. Hk I 632 III 61 DRI viz litis, Rudolf Dr. I. viz litis, Rudolf drjd viz Doležal, Jar. dr. j. d ...)
Page
138 
(... sociální revolty. 19, 1982, 4, s. 231-235. 3166. Přech, V., Básník dipl. Sc. pol. Gustav Rudolf Šimek. 11 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
18 
(... , p. Novák Josef, ředitel cukrovaru, Mnsgr. Adolf Rodler, rektor bisk. semináře, p. Josef Šimek, obchodník, pp. Rudolf a Josef Kožíšek, majitelé mlýna, ct. firma Kováč a Příhoda, p. JUDr. Jan Říha, notář ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
173 
(... , Mikuláš Dačický z Heslová, Praha 1934; František Rudolf Šimek, Rytířská sláva, Praha 1948; Voj slav ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
255 
(... . 130 s. 3. 1 obr. Šimek M.: KOD Trutnov hraje Její pastorkyni. Pochodeň 40 1954 č. 29 s. 4. Kohn ...)
(... Bundálek]: Drama z moravské vesnice. [MOD Brno]. Rovnost 5. 4. 1950 s. 5. Pečman Rudolf: Nové pojetí Její ...)
Page
145 
(... . Kulturní, hospodářský, sociální vývoj a stav. Program regionální práce, Praha 1937. 14 Jan STOCKÝ - Rudolf Gustav ŠIMEK, Jižní Čechy v krajové práci, Praha 1939. 15 Srov. Oldřich ŘÍHA, Hospodářský a ...)

>loading more documents...