•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
64 documents  collapsed to 25Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
377 
(... pamětech nebo vzpomínkách jednotlivých legionářů, viz např. Radola GAJDA, Moje paměti, Praha 1920. 94 ...)
Page
105 
(... , História a vojenství 14, 2010, s. 139-175. 28) Radola Gajda, Moje paměti. Československá anabase. Zpět na ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
732 
(... . 1) Václav CHÁB, Jihočeský selský vůdce Radola, Praha 1931; František KURFtJRST, Radola Gajda - Ru ...)
(... - řížského pobyta Spolu vydali knihu Radola GAJDA - Jan KARLÍK, Válka a my, Praha 1927; Jaroslav KRATOCHVÍL ...)
Page
190 
(... odboje. Sv. 24. 660. KURFUERST, František Sergej Radola Gajda, Rudolf Geidl. Legenda a skutečnost ...)
Page
8 
(... své vývody takto: Radola Gajda je člověk, který se opovážil dělat lékaře, ačkoliv lékařem nebyl. Přeje si někdo, kdo má děti. na vojně, aby ty děti dostal do ruky takový doktor? Radola Gajda je člověk ...)
Page
23 
(... postavený československý generál Radola Gajda obviněn ze spolupráce se sovětskými agenty v ČSR a ze styků s ...)
(... Gajda ve vojenské uniformě generála r.l. [ruských legií]. Fašisté z jižních Čech sjeli se do Týna a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
217 
(... : Předběžný inventář. Gajda Radola, vl. jm Rudolf Gajdl, 1892-1948 Titul: Fotografické album, 1918-1919 ...)
Page
42 
(... hnutí vyznávalo, byla, že staré strany jsou již zaprodané kde komu a že Radola Gajda staré vůdce ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
27 
(... . Největší ambice na místo vůdce si činil Radola Gajda, a to proto, že zdaleka nejpočetnější složkou nového ...)
(... mnohem složitější, než aby se dala vysvětlit pouhými osobními spory. Gajda v této době udržoval i těsné ...)
Page
5 
(... Liegenschaften 6.9, Gesamtstand 1655.4. Gajda zu 2 Monaten Kerker unbedingt verurteilt. Der tschsl. Faschistenführer Radola Gajda, ehemaliger stellvertretender Generalstabschef der tschsl. Armee, wurde zu zwei ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
179 
(... : Sibiřské zápisky 1915-1920. Turč. Sv. Martin: Matica slovenská. Gajda, Radola 1920: Moje paměti. Praha ...)
(... . Hradec Králové: František Šupka, 1928. 18. Gajda se s Kolčakem brzy rozešel a zapojil se potom naopak ve ...)
Page
106 
(... souručenství. Vzniklou situaci musel nakonec urychleně řešit samotný vůdce NOF Radola Gajda oficiálním uznáním ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2] 
(... ? Není to dávno, co se generál Gajda, nynější náčelník generálního štábu nechal slyšet, že bu- de i u nás dělat »pořádek«. Abychom tento »pořádek«, jakým by chtěl generál Gajda dělat, předvedli ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... !" Das wagt ein Radola Gajda, vulgo Rudolf Geidl zu sagen! Gajda und seine Hintermänner sind die ...)
(... Rechnung nicht ganz. Und Dr. Pergler und Gajda haben es in der Parlamentssitzung vom 25. September ganz ...)
Page
301 
(... Vítěz, který prohrál — generál Radola Gajda (1995) pojedná- vá o Gajdových protektorátních osudech jen ...)
Page
(1) 
(... . Radola Gajda, je nezvěstný. Gajda měl totiž nastou- piti 2. t. m. trest, který mu by] jednou již od ...)
(... Šanhaje. Generál Gajda nastoupil trest. Rozsudek v procesu banky „Bohemie". Lupiči na Slovensku ...)
Page
3 
(... : Radola Gajda není politikem a právě Proto měl zůstali vojákem. Foto mínění převládá po zkušenostech i u ...)
(... sluší vojenský šata Jí ord, nesluší řečnický P ° j 1,3 tribuně. Bude-li Gajda vrácen vojně, pujde-h to ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... ! V neděli dne 23. t. m. přijede do našeho města generál r. 1. Radola Gajda, poslanec NS. Týž den ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2] 
(... výbor Národní Jedn. Pošumavské v Praze, Generál ruských legii Radola Gajda ve Strakonicích! Zdejší ...)
(... bílého vlka« schůzi stoupenců fašismu, již přítomen bude jejich vůdce, generál r. 1. .Gajda a referenti ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... o tak známou a smutnou postavu jako je Radola Gajda, je nejvýše za- jímavé, že to trvalo jeden a ...)
(... . Kdo to je Gajda, ví u nás každý člověk. Gajda byl je- den ze sloupů fašistické ideologie, který ...)

>loading more documents...