•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
124 documents  collapsed to 24Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
108 
(... sp. div. rrg. v Č. Budějovicích 174. Seydl Otto, zkus. kand. MF II. sem. 1908/9 O A v Č ...)
Page
(III) 
(... .................. 41 Otto Seydl: Claudia 1'tolonu-a Almagest (s 5 obr.) ............. 44, 197, 230 G. V. V u l f ...)
Page
13 
(... Školské česko-budějovické (pp. cis. r. Bělohlávek, ředitel české záložny, Otto Seydl, professor obchodní ...)
(... kuratoria prof. O. Seydl a a účty školného spravuje člen kuratoria řed. .Ant. Smetana. Od 1. února 1917 vede ...)
Page
18 
(... , (31. srpna), prof. Otto Seydl (dne 31. ledna). — Při ústavu nově byli ustanoveni: zat. prof. Jan ...)
(... . roku 1920/21 byl sestátněn prof. Otto Seydl, během pak tohoto šk. roku sestátněni dále profesoři: Frant ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
29 
(... . Budějovicích. 9. Zkušební kandidát Otto Seydl, supplent při obchodní škole v Č. Budějovicích, dosud zkušební ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
137 
(... Horních ze Sv. Hipolytu, univer-versitní professor Dr. Arnošt Seydl z Vídně, dvorní rada Dr. Otto Willmann ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
54 
(... české školy obchodní Otto Seydl v tělocvičně ústavu k shromážděnému žactvu poučnou a po-bádavou řeč o ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... . Budějovicům"), Jan R. Schuster (89 mincí, 17 kovových známek a 119 bankovek), Otto Seydl (5 kusů hospodářského ...)
Page
(1) 
(... získali si pp. pro- fessoři: Fr. Zdráhal, Fr. Husák, C. Spal, Vojt. Novoto^, Otto Seydl, dr K. Vodička ...)
(... pp.: AI. Samec, prof. gymn. v Táboře, Seydl Otto, prof. obch. školy v Č. Budějovicích, Jan Dro ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
V 
(... ČASOl-lS LÉKAŘŮ ČESKÝCH. V Dr. Otto Busse: Hojení aseptických ran v kůži lidské (dr. Vejnar ...)
(... amblyopii (dr. Slavík)..... 06 Prof. dr. C. Seydl: O příznacích obživlých po su- spensi a strangulaci a ...)
Page
[152a] 
(... astronomická společnost v Praze II. Hooverova 1735. Rediguje Dr. Otto Seydl. Druhé číslo přináší vedle za ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... pevnou viru staré matky oddané pevně bohu, s klidnou nezviřenou duší. Otto Seydl. I Elegantní obleky ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... vykonávala. Rovněž vši vděčnosti hodni Jsou pánové : li a t t a j, Š e b e- atik, Václ. Tomšů a prcf, Otto Seydl. Spolek děkuje též upřímně p. knihkupci Karlu Stiegelmaierovi za laskavý předprodej vstu- penek ...)
Page
301 
(... Bárta. Miloš Brejcha, Bohu- slav Klehr, Otto Waller, Pešo Mitov, Čestmír Nlemczyk, Milada Kučerová ...)
(... Mlezlvová, JIM Nojftk, Helena Samolielová, Zdenek Seydl, Zdeněk Slupnlčka Lumír Šindelář. Mariu Skochová ...)
Page
[1] 
(... okres, zastupitelstva, než sbory zákonodárné a v prvé FEUILLETON. OTTO SEYDL: Vítězství a pád ...)
Page
10 
(... . * Todesfall. Gestern nachts ^12 Uhr verschied im 60. Lebensjahre Frau Fanny Schorsch, geb. Seydl, k. k ...)
(... Otto Boleschka in Rumburg wurde als Leiter der Bezirkshauptmannschaft nach Prachatitz versetzt ...)
Page
4 
(... probírána žurnalistikou českou i německou a došla ohlasu v parlamentě. Otto Seydl: Hovor geniů. (Koncert ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... dobytka. Ošetřování klisny v době březnosti. — Prof. Otto Seydl: "Kapitoly .z astronomie. O stavbě ...)
Page
4 
(... obci“ na Hluboké; mluvili bude pan Otto Seydl, profesor České obchodní školy v Č. Budějovicích. — V ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(4) 
(... rodinou z Berlína, paní Gnttentagová s ro- dinou z Berlína, pp. Fanta z Libochovic, Jan Seydl", mlynář z ...)
(... - stein, kupec z Berlína, L. Prankel, kupec z Vratislavi, Otto Haminger, kupec z Mondsee, Bedřich Piek ...)

>loading more documents...