•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
28 documents  collapsed to 11Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
62 
(... . Padělaná písemnost z 15. století uvádí, že král Přemysl Otakar H. potvrdil v roce 1264 koupi sídla Vokem z ...)
(... , lína obecného). Hlavním přítokem Černé je Pohořský potok, patřící mezi nej-menší toky na našem území ...)
Page
70 
(... Tábora. Sailer Josef z Roudnice. Schwenda Otakar z Plzně. Úhrnem 52. Třída IV b. Michl Rudolf z ...)
(... . Pilka Karel z Vodňan. Platovský Leopold z Probylova. Podměšil Augustin z Haber. Pohořský Ferdinand z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
74 
(... . Čaloun Vladimír z Chýnova. Čejka František ze Suchých Vrben. Čermák Otakar ze Suchých Vrben. *Černoch Adolf z Dasného. Černoch Jan ze Štěpánovic. Douša Otakar z Třemošnice. *Dvořák František z Borovan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
55 
(... Ant., Křešice. *Pohořský Karel, Pohoří. Přibyl Jan, Týn n. Vit. Sachs Arnošt, Písek. Soukup Václ., Smrkovice. Svatek Vojtěch, Písek. *Šatava Václav, Mišovice. Šíma Jan, Písek. Vlček Otakar, Suchdol. Zeman ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2] 
(... Pomník, spolku p. Hynek Pohořský, říd. uč. v. v. v Písku, když se dozvěděl, že tento pomník má býti již ...)
(... , štrtm. zdr. Ptáček, štrtm. zbroj. Hach, prap. v. v. Trávníček Jos., prap. v. v. Pohořský Ladislav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
14 
(... Smrkovic. — Hittl Otakar z Chomutova. — Hlava Bohumil z Mirovic. — Hnilička Jaromír z Libodřic. — *Hrach ...)
(... Voseku. — Pechouš Josef z Olešné. — *Pechoušek František z Písku. — Podlešák Bedřich z Písku. — Pohořský ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... Johanna Strausse Populární písecký kapelník Ota Pohořský zemřel V pondělí 25. září zemřel v Písku populární kapelník Otakar Pohořský ve věku 68 let. Otakar Pohořský narodil se r. 1876 v Pohoří jako syn ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
103 
(... krátkou promluvou a na to učinil proslov zástupce MNO p. brig. generál Otakar Líčka, velitel míst. voj ...)
(... místostarosta Ing. Frant. Pohořský. Po té odevzdán jménem spolku pro postavení pomníku p. dr. Slabou pomník do ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2] 
(... Klimeš, obchodník: čínskou minci měděnou; J. Pohořský, říd. uč. v Čičenicích: 2 stříbrné mince 1679 ...)
(... , pak kus popeie z těchto pohan- ských hrobů získal pan řídící Pohořský a na památku našemu museu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
17 
(... - tarech zadržet 98 450 m3 vo- dy. Pohořský rybník u osady Jiřice měl rozlohu 6,67 ha a objem zadržené ...)
(... Slavonicích jako o městu, protože Pře- mysl Otakar II. je osvobodil od placení mýta v Jemnici a dovolil ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
17 
(... obce Staré Hutě, která dokázala na 5,24 hektarech zadržet 98 450 m3 vody. Pohořský rybník u osady ...)
(... roku 1277 lze mluvit o Slavonicích jako o městu, protože Přemysl Otakar II. je osvobodil od placení ...)