•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
83 documents  collapsed to 15Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
126 
(... , Radětice - Pavlásek Václav, Třitím - Pekárek František, Rataje - Pelikán Jan, Chvaletice - Pejrek Václav ...)
(... Otakar, Nová Bystřice - Soušek Gustav, Klatovy - Strašpytel Josef, Hamr -Strouhal Alois, Dolo- Ostrovce ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
220 (II) 
(... . Walter Černý ........ Levý ].: Profesor dr. Otakar Matou- šek se dožil 75 let ... Schiitz B.: A. V ...)
(... nedicnemus u nás ..... Pavlásek /.: Jižní vlaštovky ... Vaněček ].: Hnízdění břehule obec- né — Riparia ...)
Page
50 
(... . července 1879 č. 41266. 3 Otakar Pavlásek V. Gymn. 66 7. února 1880 č. 1633. 4 Ludvík Podrahý V. Gymn ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
26 
(... z Lišova. * Er hart Josef z Doubravice. Fallada Otakar ze Žižkova. * Hammer Bedřich z Pacova ...)
(... * j * Moravec Josef z Protivína. Pavlásek Jan z Třitíma. Bartůněk Hugo z Budějovic. Blažek Josef z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
185 
(... Luboš 1020, 1035 Nový Otakar 2182 Nožička J. 890 Nuhllček J. 351, 369 Nyplová Z. 1574 Nývlt K. 510 ...)
(... Pavelčík J. 285, J37Í, 1397, 1398, 1472 Pavlásek Ján 929 Pavlásek Vojtěch 2410 Pavlát V. 61, 73, 93 ...)
Page
21 
(... Parýzek, Pelhřimov. — 15. * Bohuslav Pavlásek, Týn n. Vltavou. — 16. #Jaroslav Plášil, Bedřichov. — 17 ...)
(... , Pelhřimov. — 39. Jiří Tuchan, Nový Rychnov. — 40. Otakar Tůma, Pelhřimov. — 41. Josef Uherka, Strměchy. — 42 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
53 
(...  Průcha Otakar, Hořepník 99, z 17/18 a 19/21, z. m. 27, st. 27, stavitel, Karlín. Řezanka Karel ...)
(... -Kramol-ná. Pavlásek Jaroslav, Drážďany 96, lb 19/20, a 2b 20/21, stav. asistent, Nová Bystřice. Pekař ...)
Page
14 
(... CB0091 Petr Herda, Bořek 13 135. místo CB0135 František Šůna, Hluboká 10 136. místo CB0007 Otakar ...)
(... ,ČB 4 145. místo CB0185 Jan Pavlásek, ČB 1 CB0150 Iva Šťastná, Zliv 1 CB0043 Radim Stehlík, ČB 0 ...)
Page
15 
(... (US-DEU), Petr Pavlásek (US-DEU) a Pavel Tomší (ODS). Na opozici zbylo předsedování finančnímu ...)
(... , ale zodpovědnost za svá rozhodnutí musí nést jenom vítězové," komentoval dění v sále Otakar Chlouba ...)
Page
(1) 
(... \ NÁSTUP ŠIROKÉ FRONTY VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ r í ! t OTAKAR MRKVIČKA CeskoelovenStl výtvarní umělci ...)
(... náměstek ministra Pavlásek — ve stejném smyslu, jímž vyzněl náš redakční článek. A v stej- ném duchu s ...)
Page
[1] 
(... ne- dokázaly tuto ocel umístit a po- užít pro výrobu. Podobně na do- le Otakar v Košťanech nečinně ...)
(... poslanec J. Hendrych, stá- lý zástupce ministra školství, věd a uměni V. Pavlásek, před- seda Svazu ...)
Page
[3] 
(... Pedagogického muzea J. A. Komenské- ho V o j t ě ch Pavlásek. Večer byl vhodně zahájen Husit- ským chorálem ...)
(... důvěrnici: „Tatýnek ani mamin- ta néný dóóma.“ Jindř. Vrána V ecer O. Ševčík; Horaždovický rodák Otakar ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... . Schuster, Karel Štěch, arch. Jan Česták, Adolf TrSger, ing. Otakar Trčka." Pracovnici Čs. rozhlasu v ...)
(... vítězství. V Českých Bu- dějovicích referoval Vojtěch Pavlásek o poslání školy vycho- vávat nové generace ...)
Page
6 
(... ; — finančními komisary finanční koncipisté Ar- nošt Proksch, Joseí Podhajský, dr. František Pálek, Otakar Kretzer, Otakar Pavlásek, dr. Emil Wiesen- berber, JanJPaleček, Karel Kestler, dr. Karel Kunzel, Josef ...)
Page
[2] 
(... . Jmenování. C. k. fin. komisaři pp. Otakar Pavlásek a Karel Poetsch v Č. Budějovicích jmenováni byli c. k ...)
(... tu dobu naprosté váž nosti a úctě jak v úřadě tak i ve společnosti. Osobní. Pan Otakar H ar mach, c ...)