•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
89 documents  collapsed to 17Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
353 
(... 23. 11. l%3 s. 5. Otakar T. KUNSTOVNÝ (* 13. 7. 1884 v Jindřichově Hradci, t 9. 5. 1945 v Praze ...)
Page
467 
(... Kunstovný, Otakar T. III str. 353 Kupka, Jiří Svetozar I str. 513-514 K u r š, Antonín I str. 846-847 K ...)
Page
39 
(... . (Reproduction.) Dr. Otakar Kunstovný. Třída VILa. I. pololetí: 1.* César et le Titien. (D'apres Alfred de ...)
(... Raphael. (D'apres les mots du maitre.) Dr. Otakar Kunstovný. c) Z jazyka německého: Třída V. I. pololetí ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(III) 
(... 7 20 Ke Dr. Otakar Kunstovný, O Etberfeidských koních. 1923. Nakl. týž. Knih Síingy. Sv. 57 ...)
Page
38 
(... 38 38. Sula Vácslav ze Stráže. 41. Vavroušek Jos. z Dinímt. 39. Švořčík Otakar z Náchoda. 42 ...)
(... . Kolbaba Jakub z Lomnice. 7. Kunstovný Ignác z Třeboně. 8. Kunstovný Jan z Třeboně. 9. Lukas Fr. z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
61 
(... i - 61 — 1 r Kahoun František, Hrachoviště. Krb Adolf, Mladá Vožice. Kriso Karel, Jindř. Hradec. "Kunstovný Otakar, Jindř. Hradec. Kyjánek Václav, Popelin na Moravě. "Lesný Vincenc ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
64 
(... Karel z Bavorovic. Vávra Otakar z Vys. Veselí. Verner Josef z Doubravice. Vladyka Jan z Rudolfova ...)
(... . Schestauber Josef z C. Budějovic. Smetana František z C. Budějovic. Třída Beránek Otakar z Husince. Bobek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
209 
(... . Otakar Kunstovný. 14—17. Poklesek abbého Monreta. i. Z nakladatelství F. Šlmáéka v Praze. Matice lidu ...)
Page
235 
(... , postavili se proti němu mluvčí ostatních skupin, zejména Otakar Kunstovný, který tehdy zastával koncepci ...)
Page
10 
(... v každém ohledu. Odporučuji závod Váš každému co nejlépe. Jan Kunstovný, 267 soudní adjunkt v ...)
(... nakoupil, nechť obrátí se s důvěrou na firmu Otakar "XT'ocLidikzau v Č. Budějovicích, proti hlavnímu ...)
Page
178 
(... úpravě Karla Svolinského (1929, str. 56). Otakar T. Kunstovný, Jindřichohradečan, překládá z franštiny ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... nejmladší syn a bratr Václav Kunstovný, poručík jízd. střel. pl. 6. 4. Pohřeb koná se dne 13. t. m. ve 3 ...)
(... , Karolína, rodič*. Otakar, Vlasta, Jaroslav, sourozenci. a "odáváme smutnou zvěst o úmrtí našeho ...)
Page
227 
(... . Kučera Josef, Před smrti. Ilhistrovaný svět 28. Kunstovný Jan Kř., O vychováváni dětí v rodině. Národ a ...)
(... R., Politické biřmováni. Nový kult 2. Theer Otakar. Zikmund Winter. Časopis čes. musea 1. a 2. Theer ...)
Page
(3) 
(... . Anderle z Nové Vsi. Jan Bartoš z Hluboké. Otakar Dudáček z Turnova. Martin Erhart z Doubravic. Frant ...)
(... . Václav Kozel z Bubovic. Jan Kunstovný z Týna n. V. Karel Lipanský z Hnévkovic. III. b) třída. Karel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... . Dr. Jaroslav Barth, redaktor „Nové Kultury." Ph. Dr. Otakar Kunstovný, s. prof. reáiky. Apartni ...)
Page
10 
(... , Oldřich Kříž z Telče, Otakar Kunstovný, Alois Josef Landfras, Eduard Lederer, Vincenc Lesný, Šimon ...)
Page
8 
(... . — Říhova německá mluvnice a čítanka pro školy měšfanské. Přc- rm-., i pracoval dr. Otakar Kunstovný. Díl 1. Str 11011 f.7, za . Kč. - Díl II. Stran 72, Západomoravská župa Svazu házené. ICiř.J ...)