From: 
 Until: 
a
11860 documents  collapsed to 138Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Internal part
JINDŘICHOHRADECKÁ KOLEJ TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA V LETECH 1594-1618 
Novotný, Miroslav
 
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Internal part
Habsburkové ve světle českých mýtů a stereotypů 
Novotný, Miroslav
 
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Internal part
Šjikství v Jižních Čechách v době posledních Rožmberků. 
Novotný, Miroslav
 
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Internal part
Nižší školy na třeboňském panství ve světle školních fasí druhé poloviny 18. století. 
Novotný, Miroslav
 
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Internal part
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
2 
(... Bůžek, CSc. Recenzoval: PhDr. Miroslav Novotný ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
336 
(... . 51-58 (spoluautoři Václav BŮŽEK a Miroslav NOVOTNÝ). Obyvatelstvo chýnovského panství po třicetileté ...)
(... ZEITLHOFER). Obyvatelstvo, in: Miroslav Novotný - Karel Pletzer - Robert Sak (edd.), Encyklopedie Českých ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
443 
(... jazyka a lit. 7 1963 s. 61-68. Rés. rus. Novotný Miloslav : Gar a neřád. [Deníkový záznam B. N. к úmrtí ...)
(... pozůstalosti B. Němcové). Heřman Miroslav: Předloha ke „Kávové společnosti“ B. Něm- cové. [Byl jí článek Jana ...)
Page
163 
(... . [Recenze knihy sloupků a drobných fejetonů.] HEŘMAN Miroslav: O českém jazyku a české literatuře v Bassových Ká- záníčkách. Knihy a čtenáři 6, 1946, č. 16, 1/11, str. 233—237. NOVOTNÝ Miloslav: Za Eduardem ...)
Page
561 
(... , PhDr.: Praha Marek Martin,Mgr., Ph.D.: Brno Marcheselli Francesca: Bologna Novotný Miroslav, doc ...)
(... Helena, Mgr.: České Budějovice Šepták Miroslav, PhDr.: Praha Šmíd Marek, PhDr. et PaedDr., Ph.D.: České ...)
Page
351 
(... . Smir-nov Viktor, Šneberger Miroslav, Pirchan Augustin, Kovařík Fráni., prap. Navrátil Lad., Voženílek ...)
(... , Chlad Václav, svob. Novák Václav, Dvořák Ant., des. Kaštánek Jos., svob. Choc Ant., stř. Novotný Martin ...)
Page
68 
(... Budějovice 1993; TÝŽ, Českobudějovická diecéze, České Budějovice 1995. 67 Miroslav NOVOTNÝ, Ústav hluchoněmých, in: J. Kopáček -M. Novotný - R. Sak - M. Šilhán -Encyklopedie Českých Budějovic, s. 591-592. 68 ...)
Page
156 
(... . Pamětnická, L., K jubileu Františka Brzoně. 25, 1988, 3, s. 46-47. 3611. Novotný, G., Profesor písecké ...)
(... , s. 44. 3618. Novotný, G., Ředitel lesnické školy v Písku ing. Eduard Du-choslav (1862-1926). 35 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
[48] 
(... Dr. Jiří Dvořák, Jihočeská univerzita České Budějovice Dr. Miroslav Novotný, Jihočeská univerzita ...)
(... Budějovice Miroslav Kolegar, Fotostudio Kolegar České Budějovice Stanislav Laudát, České Budějovice ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
642 
(... Richard Dr. METOLÍK Kylof — Havlíček Metoděj MHA Ant. — Prachař František MH — Haller Miroslav MHAL — Haller Miroslav MKA Dr. — Měrka Vojtěch MILÉN — Hájek Ladislav MILMA — Matoušek Miloslav MILNÝ ...)
Page
417 
(... z Rožm- berka a jeho proměny, Dějiny a současnost 33, 2011, s. 41-43 (spoluautor Miroslav NOVOTNÝ ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
800 
(... Kabeš, Petr Novotný Michal: Cit tak zvaný? My 64 č. 1 s. 41. Diviš Ivan: Zahrady na boso. Nové ...)
(... lehkosti. Lit. noviny 13 1964 č. 30 s. 5. Miroslav KAČER (* 15. 1. 1927 v Jaroměři). B) Jednotlivá díla ...)
Page
122 
(... ' Kupka, Jiří S. I 285, 5143 II 281 III 433 Kupriak, Michal III 7352, 737 Kůra, Miroslav III 295 ...)
(... , 652, 653 III 118, 171, 413, 498, 515, 596, 609 Kuzma I 330. 811 Kuzma viz Novotný, J. Ch. Kuzmán ...)
Page
133 
(... - Novák František, Ižná - Novák Josef, Počátky - Novotný Jan, Soběslav - Novotný Jan, Soběslav - Otruba ...)
(... - Mráz Adolf, Vacov - Mydlil Frant., Dunajice - Novák Frant., Říčany - Novotný Jan, Soběslav - Pazourek ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
575 
(... ., Novotný E., Novotný Jan Maria, Ottis Adolf, Paleček Václav, Pauly Jan, Pejska Josef, Peka Jar., Pergler ...)
(... ., Miihlig Josef, Müller-Aue Friedrich Wilhelm, Müller Josef, Neuber Fr., Novák Vlad., Novotný Jan ...)

>loading more documents...