•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
173 documents  collapsed to 27Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
158 
(... Jan 100 Bumerl František 100 Burda Miloslav 81 Bureš Rudolf, MUDr 114 Burešová Josefa 102 ...)
(... Otomar Schrabal 85 Cetkovský Stanislav 105 Cikán František 103 Cikán Karel 100 Cimlová Anděla 100 ...)
Page
(V) 
(... Suchdolský Karel, Cikán 248. Šafařovic Fr., Ze studijní mapy, (3 obr.) 600. Šedivý Karel, Pohled na ...)
(... Saturnin, (M.) 109. Hollý Jan, (M) 280. Hurban, Dr. Josef Miloslav, (M.) 225. Kavalárová Johanua (Marie ...)
Page
16 
(... František, Kučera Miloslav. III. ročník: Beran Richard, Cikán Miroslav, Hrbek Josef, Liebl Jan, Liebl Svatopluk, Novotný Vlád., Píchá Jan, Příhoda Jan, Polák Jan, Sýkora Miloslav, Tausch Karel, Škarda Miroslav ...)
Page
47 
(... ze Sv. Kříže (Něm.) 4. *Bezpalec Ladislav z Mezimostí 5. *Bican Jaroslav z Vídně (Něm.) 6. *Cikán Miloslav z Rožnova 7. Dvořák František z Chýnova 8. Ereiniáš Václav z Hluboké n. Vit. 9. *Flieger ...)
Page
4 
(... ; Červenka Jaromír, Počaply; Dykastové Miloslav a Jaro- slav, Vršovice ;Ebertová Hana, Praha IV ...)
(... Zorka, Cibulka; Malý Xaver, Smíchov; Mašíčkovi Vašík a Lola, Pavlovice; Matočka Miloslav, Vysočany ...)
Page
29 
(... . — 6. *Drahoslav Břehovský z Lišova. — 7. *Anna Buschbecková z Prahy (Č. B.) 1— 8. Vojtěch Cikán z ...)
(... Číž-kovský z Ledenic. — 12. *Vlasta Čtvrtníková z č. B.; — 13. Josef Dvořák z Pohůrky. — 14. *Miloslav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
344 
(... 344 MILOSLAV ČAPEK Já jsem se o tom dozvídal, když jsem se dostal do cely, ve které byli lidé ...)
(... . Na pokyn staršího cely mi jeden cikán vzal lžíci z ruky a šel ji umýt к vodovo- du. V prvním ...)
Page
8 
(... (Iglovanka) 99. Žalo děvče (Iglovanka) Odešel skvělý a šaramantní člověk NEKROLOG / Novinář Miloslav Cikán ...)
(... ) 7. Byl jednou jeden rybář (Iglovanka) 8. Cestička štěstí (Budvarka) 9. Cikán (Budvarka) 10 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... (Iglovanka) 99. Žalo děvče (Iglovanka) Odešel skvělý a šaramantní člověk NEKROLOG / Novinář Miloslav Cikán ...)
(... ) 7. Byl jednou jeden rybář (Iglovanka) 8. Cestička štěstí (Budvarka) 9. Cikán (Budvarka) 10 ...)
Page
4 
(... Budějovice: Holzer -Walter, Nývlt Jan, Peterka František, Prokeš Antonín, Šťastný Rudolf, Tomášek Miloslav ...)
(... Emil. SK Sparta Budějovice: Svoboda Vladimír, Huml Miloslav, Sahan Bedřich, Legát Josef, Šafařík ...)
Page
[1] 
(... - vyslanec ČSSR ve Finsku Oldřich Pavlovský, náměstek ministra zahraničních věcí ČSSR dr. Miloslav Růžek a ...)
(... . Učit druž- stevníky hospodařit nově a ve velkém. Mladý inženýr František Cikán se stá- vá úsekovým ...)
Page
21 
(... WIP Reklamy v 1. lize družstev Miloslav Mach pro Deník: „Máme dost času na to, abychom se pečlivě ...)
(... WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic Miloslav Mach. Na jihu se představily dva jihomoravské ...)
Page
[4] 
(... Čechách. Tvoří ho rotmistři Hanina a Trpík, četař Cikán a jejidh velitel Vítězslav Lepařlk. Skupina ...)
(... a adresy lidí, na něž se mohli obrátit s žádostí o pomoc. Za této situace se Cikán, Trpík a Hanina ...)
Page
6 
(... banky, Hrnčíř Miloslav, prof. gymn., Vlach „A prosil jsem tě, bys mě uchránil od pití, já nechtěl piti ...)
(... opravdo- vým učitelem — já chtěl žít jako člověk a co jsem, podívej se na mne, vypadám hůře nežli cikán ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... . Miloslav CIKÁN POŠTA NEJEN NA KOLECH. , w-|, oba vánoční je vhodná IB na vzpomínky, které v aj tuto dobu ...)
Page
[176a] 
(... , Miloslav Ježek, Miloš Vimmer, Jan Kučera a Jan Kryšpín. Dorosteneckou přebornicí se stala opět Štěpánka ...)
(... : 1. Polák (Říčany) 8, 2. Sajdl 6%, 3. Voráček 5%, 4. Fojtík 5%, 5. Cikán 4, 6. Kapalín 4, 7 ...)
Page
3 
(... 1282-2 za 40.000 Kč od dra Stan. Procházky. — Ing. Miloslav Honzátko s chotí Marií pare. čk. 1615-11 za ...)
(... vloupání při žebrotě. Četnictvem z Horního Záhoří byli v Dolním Novosedle zatčeni 521etý cikán Jan Růžička ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... Miloslav. Trója. Nad Ka- zankou 181. RR8-948. Libeň: MUDr Topin- ka VIII, Primátorská 6, tel. 818 ...)
(... . Cikán. ČS Jas-Michle: »Dětl ráje*. II. část. F Konvikt ...)
Page
3 
(... vystoupil. Zvláště čile počínal si ne- bojácný učedník Pepík Cikán, kterého s chutí sehrál Veverka. Také ...)
(... poesii Antonína Sovy přednášel prof. Miloslav Hýsek, soukromý docent české fakulty filosofické, dne 7 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2] 
(... . František, Řepa Fran- tišek, Šmolek František, Schneider Jan, Skři- vánek Josef, Schvarzer Miloslav ...)
(... . Jan Vrba, cikán z Plavska přišel předešlého měsíce na c. k. okr. hejtmanství a žádal průvodní list ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...