•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
24 documents  collapsed to 12Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
138 
(... . 8, 1971, 3, s. 158. 3168. Cvrček, J. Z., Jihočeská básnířka - profesorka Marie Šmrhová. 31, 1994, 4 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
544 
(... . - Č. Soukromá ekonomika. Příspěvky do odb. časop. - ČI. MAP. - Pra- ha XII., Kanalská 7. ŠMRHOVÁ Marie viz Keyzlarová roz. Šmrhová Marie. ŠNAJDAUF Antonín PhDr., prof, plzeň. Obch. akad. v. v ...)
Page
560 
(... Vojt., Martínková Marie, Matas Miloslav, Mathesius Bohumil, Mattauch Anton, Melichar Fr., Mentschel ...)
(... Julius, Šimánek Josef, Šimek Fr. R., Šmrhová M., Šnobr Jan, Šrámek Fr., Švingr Jan, Tábor- ský Frant ...)
Page
270 
(... Rožmitále p. Tř. - 262 42 (telefon: 0306/965339) , TT Ivah Hoyer JIHOČESKÁ BÁSNÍŘKA - PROFESORKA MARIE ŠMRHOVÁ Před 60 lety působila na strakonickém reálném gymnáziu profesorka Marie Šmrhová - Keyzlarová ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... může kdykoliv vypomoci v případě potřeby. 2. Šmrhová Marie, nar. 1. 1. 1935, šička závodu 4.000 ...)
(... . Šmrhová na svém pracovišti může být vzorem všem ostatním zaměstnancům. 3. Kašparová Marie, nar. 1. 5 ...)
Page
12 
(... Svačinová, Č. Budějovice. 39* Ida Šimo-nová, Čes. Budějovice. 40* Marie Šmrhová, Č. Budějovice. 41* Emílie ...)
(... Polláková, Přehořov. 54 Vlasta Procházková, Kladno (Č. Budějovice). 35 Marie Robenhauptová, Čtyři Dvory ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
11 
(... Lilly, Č. B. 50. Soudková Marie, Vodňany (Č. B.'. 51. "Šimonová Ida, Č. B. 32. "Šmrhová Marie, Č. B. 33 ...)
(... / — 11' l Chrbonín). 45. Tusarová Marie, Oberwald (Česká Křemže). 44. Uzlová Božena, Hluboká. 45 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
19 
(... Benýšek, Pelhřimov. — 5. František Brýna, Pelhřimov. — 6. Marie Čutová, Ledeč n. Sázavou (Pelhřimov). — 7 ...)
(... , Sedliště (Lampus). — 24. *Marie Jarošová, Telč (Pelhřimov). — 25. Lidmila Jonášová, Červená Rečice. — 26 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[5] 
(... “, otištěném v strakonické monogra- fii. Havrdův spisek „Švanda dudák“, z něhož prof. Šmrhová čerpala své vý ...)
(... podřizovafi případným o- hledům, že prof. Šmrhová, (kterou o- sobně ani neznám) je dáma, že pan řed. Havrda ...)
Page
6 
(... heraus (arcibiskup), Marie To-mášová (Johanka), Vilém Besser (Jíra), Jaroslav Vojta (Joha), Marie Vášová ...)
(... filmu nejsem vidět, stojím někde vzadu. To práče vepředu hrál syn herečky Marie Vášové,“ řekl muž ze ...)
Page
[4] 
(... hladiny v počtu 8500 osob. Aktivní Potíže se sběrnou Čtenářka Marie Schinková si postěžovala na ...)
(... , Růžena Kordíková a .Ma- rie Šmrhová, které nastudo- valy zajímavý program. Roz^ dělily jej do několika ...)
Page
10 
(... Ludmila Vávrové (71), Hůrka — 10.30 Jiří Kopačka í 61), Horusíce — 11.30 Marie Špengrová (83), Chvialkov — 12.00 Leantina Ondrášová (87), Č. Budějovi- ce — 12.30 Marie Šmrhová (88), Dobrá Voda — 13.00 ...)