•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
111 documents  collapsed to 18Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
102 
(... Schättinger, Rudolf Strnad, Jindřich Šámal, Karel Šmrha, Adolf Štvrtník, Johann Trajer, Josef Vobořil hospodářští odborníci: Karl Gottl, František Hromada, V. J. Štěpán, Jaroslav Tejčka, Hugo Trnka, Leopold ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
123 
(... Antonín, Kosová Hora - Jiříček Jan, Lomnice - Kamberský Leopold, Tábor - Klos Vojtěch, Soběslav - Křemen ...)
(... - Vobořil Emil, Středmíř - Zdeněk Josef Makov - Zýka František, Březnice. 1878. Ambrož Adolf, Třeboň ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
[144a] 
(... , Haas 0—Trmal. 5. přebor juniorů • Vobořil 1—Kropáček, Erba: 01—Vobořil, 0—Damek, Kropáček: %—Jokl, 0 ...)
(... , Kropáček a Zimmer 7%/13, Jokl 8%/15, Erba 9/17, Vobořil 7/16, Kotyza 4/22, Haba ЗУ2/22 a Vipler 0/22 ...)
Page
52 
(... zápisu byl bavorovský rodák a lažišíský učitel Leopold Vobořil, který působil nepretr-žitě od r. 1827 po ...)
(... v Lažištích je dosud jeho pomník, Lé^old Vobořil patří do generace vesnických kantoru, "zapadlých ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
35 
(... . *Rohr Leopold (Lud. Schwarz). 21. Schaffelhoťer Leop. (Haas a sp.) 22. Scheich er Vilém (Ad. Lukesch ...)
(... ). 5. *Eibich Jan (K- Robi). 6. Hofhansl Leopold (K- Blum). 7. Konhiiuserová Anna (M. Ologau). 8 ...)
Page
98 
(... Josef 77 Kam berle Iiotrč Josef Voldřichov Vobořil Josef Hory Smilovy Míchal Josef n Lažany Brázda ...)
(... Přehořov Stein Markus 77 Tábor Tvrzník Jan Miskovice Švarc Leopold 77 ítevnov Kroužek František Lžín ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
287 
(... výborných služeb čestného občanství v obci Lažické. Však p. Leopold Vobořil není jen výtečným učitelem ...)
(... , který 14 roků vy¬ učoval ; po něm nastoupil Leopold Vobořil. Ze Středokluk. (Nekrolog.) Dne 20 ...)
Page
480 
(... Praze, Josef Pelikán, hraběcí Thunovský pokladník a spolu po- kladník společnosti, rytíř Leopold Sacher-Masoch, c. k. dvorský radní a hejtman městský v Praze, Jan Vobořil, stát- ...)
Page
38 
(... . (Překlad.) — 14. »Dalibor. (Převod básně.) Rudolf Vobořil. Ve třídě Via. 1. »Der vertriebene König ...)
(... . (Obsah článku.) — 4. Niobe. (Překlad.) — 5. »Die Prinzen Leopold und Friedrich. (Vypravování.) — 6. Das ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
46 
(... . p. Vober Václav, 1'ěšín, 836—7, I.—II. Vobiš Josef, Josefov, 809—10, III.—IV. Vobořil Jan, Lažice ...)
(... , 826-9, I.-IV. Vogel Ferdinand, Vídeň, 842-7, I.-VI. „ Leopold, Mirotice, 879, I. Vogler Gustav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... ) par. 19-2 a 11 4 týdny, Pána Leopold (SK Nový Etynk) par. 19-4 3 měs., Hanák Alois (AFK Žirovnice) par ...)
(... pro zaviněné ukončení hry dle par. 19-15 pokutou 200.- Kč, hráči SK Protivín: Trčka Frant., Vobořil ...)
Page
[3] 
(... obvázal a ponechal jej v domácím ošetřování. — Bíitvou ss podřezal. Dělník Václav Vobořil, 50 roků ...)
(... se Vobořil tak, že uchopil břitvu a — íízl se na krku. Žena slitovala sg nad žíznivým mužem a aby ...)
Page
[1] 
(... v čele s tajemníkem ing. Františkem Pitrou; přítomni byli dále tajemník JčKNV dr. Jiří Vobořil ...)
(... správy učinil dne 14. prosince 1973 tato rozhodnutí: CSc., inž. Leopold Lěr, Teplo pro tisíce bytů ...)
Page
(2) 
(... Kočí z Netolic. Leopold Vobořil / LAŽIC, Vojtěch Princ z Vodňan, Frant. Zvolský z Lažic, Fraut. Kubíček z Bohumilic, Václav Vobořil ze 8?. Máří, Jan Křiíťan z Mičovic, 1-rant. Marik z Vitéjic a p ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... " jakýsi p. Vobořil, dělmistr v Č. Budějovicích. Pod nadpisem „Faši- stické fiasko v Husinci" napsal o ...)
(... manifestaci Husinec ještě neviděl. Pan Vobořil patrně neviděl těch 300 cyklistů, neviděl velkou řadu vyzdobe ...)
Page
18 
(... :0,1:1), 45. Knuble -10. a 16.0. Jokinen, 6. Cammalleri, 19. Leopold, 56. Conroy. Washington - Toronto ...)
(... , Švarný, Kroupa, Walter, Punčochář, Vobořil - Jánský, Heinisch, Lukeš -Kubinčák, Sranda, Trávníček ...)
Page
10 
(... let, Tře-bětice Leopold Dvořák, 86 let, Vol-fířov Anna Fellingerová, 84 let, Ma-tějovec Alois Zach ...)
(... Ctibora Soukupa tel. 0332 - 3215. Třeboň - službu 27. a 28. ledna má Miroslav Vobořil, tel. 0333 - 4530 ...)
Page
5 
(... - nolog provozu ing. Václav Vobořil. > (... vlhku.c »To je věc, která se nám povedla,* připojil se V. Vobořil. »Od té doby, co jsme výrobu v ...)