•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
124 documents  collapsed to 30Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
671 
(... , Jaroslav Zápotocký, Antonín Zarda, Karel Zatloukal, Jaroslav Závada, Jaroslav Závada, Vilém Zavadil ...)
Page
590 
(... , 107. Zarda, Carda Václav chalupuík 240. Zářečí u Vamberka 293, 294. Záruba Frant. Karel 71 j ...)
Page
95 
(... dovedl Karel Zarda, chudý student bez prostředků, rvát se vším, co naň doléhalo. Byl to nerovný boj. Na ...)
(... své práce a i studií práv. Karel Zarda těmto nabídkám vždy odolal. Byl příliš čestným a příliš si ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
14 
(... . Bohumil Turek z Kladna (Tábor.) 21. Václav Veger zRadimovic (Tábor.) 22. Vladimír Zarda z Tábora. 23 ...)
(... Tábora. 19. Karel Šikýř z Milévska (Tábor.) 20. Josef Traxler z Březnice (Tábor.) 21. *Jaroslav Turek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
43 
(... Straka Josef 523, Strakatý Karel 238, Strejček Ferdinand 239, Stuna Matěj 589, Sulek z Hoštky ...)
(... , 509, Thir Karel 510, Thirové 241, Tischer František 242, 511, Toke Jindřich Dr. 889, 890, Tomáš ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
75 
(... 75 Poznámky: 1) Zasvěcenou studii o" životě a díle K.Zardy napsal K.Dobeš: "Proletářský básník Karel Zarda", JSH,XXIII.,(1954)* str. 95/96, 105/109. x 2) "In memoriam Jana Votavy", C.Budějovice ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
14 
(... (Tábor), ‘Rudolf Pazdera z Hor Ratibořských (Čekanice),, ‘Josef Pecháček z Hor Ratibořských, Karel Píč z ...)
(... Blatnice, Karel Prachenslcý z Pardubic (Tábor), Miroslav Prášek z Tábora, ‘Emilie Ptá-čková z Horního ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
233 
(... , Škramlík Frant., zesnul jako notář v Mladá Vožici, Zarda Karel, básník, který zemřel dobrovolnou smrtí v ...)
(... ročník byl vskutku muzikantský. Z mladších kollegů byl zdatným hudebníkem Karel Hoffer, rada zemského ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
28 
(... . Vorel Frant. z Jistebnice. Zac.ha-riáš Jan z Jistebnice. Zarda Karel. Zeman Ant. z Nemyšle. Žclivetský ...)
(... . z Pacova. Beran Jan z Dolce. Brom Jos. CaltaJos. ze Sušetic. Cighart Karel. Černý Jos. De Port Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
59 
(... . Stárek, ob. radní; Karel Hoffer, obecní starší; Jan Suchomel, obecní výbor, pak svědkové pp. František ...)
(... spolu okresní starosta: pan Jan rytíř Nádherný z Borotína a člen okresního výboru pan Josef Zarda. Mezi ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
422 
(... . [Hana Laudová], Za dr. Vratislavem Vycpálkem a Stefanem Tóthem. ČL 50, 1963, s. 64. Karel Vyhnal. Viz ...)
(... pětasedmdesátiletý. SlPř 49, 1963, s. 136. Karel Wůrbs. Viz č. 6918. 9721. Jirásek Josef, Korespondence Ign. Wvrma ...)
Page
6 
(... Alexandra Bernarda (1859 - 1912). Ne zcela jasnou úlohu zde sehrál i jiný táborský student Karel Zarda ...)
(... Českých Budějovicích 26, 1989, č. 3, s. 55 - 58. 2) Ony problematické případy kriticky shrnuje Karel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
162 
(... Zarda). In: LN 7. 4. 1992, str. 8; - Blahoslavení blázni (setkání s K. H. Máchou). In: LN 1. 5. 1992 ...)
(... , Praha 1993,213 str., zde kap. 1 a 3-7; - Karel Havlíček ve fondech Archivu Národního muzea. In: ČNM ...)
Page
(161) 
(... nad námi. Karel Zarda. ...)
Page
1 
(... . Bedřich Beneš, mlynář na Soukeníku v Plané n. L.. 5. Karel Krch, továrník v Táboře, 6. Theodor Straka ...)
(... . Josef Pospíšil, finanční rada v Táboře, 2. Antonín S.ovák, profesor v Bechyni, 3. Jan Zarda, vrchní ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
385 
(... . Čeněk Holas (dvakrát), kol. Karel Zarda, kol. Sak, kol. Seraf. Červený, kol. Kadlec a kol. Tom. Šílený ...)
(... to zejména: Karel Zarda, starosta, p. Ed. Kratochvíl, kavárnik v Praze, p. JUDr. Frt. Havelec ...)
Page
197 
(... . strojnické dílny v 53. roce věku svého. — 5. února p. Karel Kotrouš, studující VII. tř. reál., stár 18 let ...)
(... Volyni, Ant. Zarda v Milevsku pro Počátky, Alfred Králík v Horažďovicích, H. Kohler v Olo- mouci pro ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
7 
(... . Václav Flaišhaus s paní choti, pan Karel V. Rais. pan Fr. S. Procházka, pan Fr Kvapil, pan ...)
(... . Jaroši. Borotíuský, skladatel pan Karel Pich, skladatelka pí. Jos- Brdliková, pí. Berta Pichovň ...)
Page
21 
(... : předsedou: p. JUDr. Ant. Růžek, rada z. s. v Táboře, přísedícím: p. Karel Podhajský, místodržitelský tajemník v Táboře, náměstkem předsedovým: p. Ant. Zarda. rada z. s. v Táboře, náhradníkem přísedícího: p ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... 1856 Karel Zarda, studující práv v Praze, nadaný (básník, f 28. srpna 1879. — * 10. dubna 1856 Bohumil ...)
(... českobudějovické. (26) (Pokračování.) 26. května 1855 Karel Křemen> doktor filosofie a gymnasijní profesor v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...