•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1850 documents  collapsed to 89Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
28 
(... rada Bedřich Král, starosta města, jednatelem učitel Karel Fenzl, pokladníkem Ro- bert Vondruška, okres. škol. inspektor, do výboru pak pánové: Jaroslav Blažek, rada zem. soudu, Karel Kadečka, ředitel záložny ...)
Page
278 
(... . průmyslové školy, předseda Ing. Miloš Vondruška, profesor I. st. průmyslové školy. „ Ing. František Hulík ...)
(... : Výbor odboru SIA v r. 1938: Ing. Miloš Vondruška, profesor I. st. průmyslové školy. Ing. Pavel ...)
Page
1016 
(... Karel 920 (912) Vokolek Vladimír 921 (912) Vondruška Felix Adam 921 Vopařil Josef 922 Votočková ...)
(... 899 Vaněk Karel 899 Vášová Věra 900 Vávra Jaroslav Raimund 900 (912) Vávra Rudolf 902 Vavřík ...)
Page
260 
(... , 4739, 4764, 4784, 4785, 4797, 4871, 4873, 4874, 4880, 5036, 5242, 5277, 5387 Vondruška, Vlastimil 4997, 5006 Votava, Karel 1463, 3578 Vránek, Tomáš 838 Vybíral, Zdeněk 2713 Vycpálek, Bivoj 941 Vychytilová ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
111 
(... Králové 228. Vel ach Karel, zkus. kand. a supi. obch. šk. FrN 1915/6 O A v Č. Budějovicích 229. Velíšek Karel, Dr., prof. g. v Č.B LRč 1908/9 zaměstnán na vlastním ústavě 230. Verner Jaroslav, prov. a skut ...)
Page
568 
(... Karel, Holeček Frant., Hořejš Ant., Chaloupka Ad., Chalupa Dalibor, Jehlička Karel, Jelínek Hanuš, Jeřábek Čestmír, Jež Štěpán, Ježek Jiří, Juda Karel, Kaláč Fr., Karásek ze Lvovic Jiří Josef, Knap fosef ...)
Page
21 
(... 1936. VONDRUŠKA, M.: Jihočeská technická práce. s 6] vice 1938. VÝSTAVA, Národopisná. Národopisná ...)
(... Redemptoristů v Budějovicích 1410—1910. Kollej Re- demptoristů 1910. WEIS, Karel: Český jih a Šumava v lidové ...)
Page
56 
(... , (sbk). P., 1946 s. 689-691. K. P. [= Karel P olák]: Z rodinné korespondence básníkovy. Prá- vo lidu ...)
(... .: Alej vzpomínek. P„ 1958 s. 95-99. Vondruška Felix: O rodině Růženky Kubrové. [Obs. v:] Svat. Čechovi ...)
Page
[693] 
(... Vomáčka, Boleslav 5501 Vondráček, Jan 623, 5037 Vondruška, Felix 1641 Voráč, Jaroslav 3870 ...)
(... Zahrádka, Miroslav 1074 Zahradník, Jaroslav 2823 Zajíček, Karel 1641 Zapletal, Alex 3238 Zapletal ...)
Page
381 
(... Jan (Pacov) - M22 (234) Vondruška Felix Adam (Hluboká n. Vit.) - M7 (202) Vopátek Karel (Hluboká n ...)
(... (316) Taxner Oldřich (Třeboň) - 016 (312) Teigner Karel (Batelov) - A22-1 (110) Teichl Anton (Nové ...)
Page
[1f] 
(... ...................514 — Weiner Richard: Rozcestí......................517 Sezima Karel: Gamma: Brázda ...)
(... ....................119 — Vondruška F. H.: Udolání......................122 — Holeček Jos.: Naši ...)
Page
786 
(... Oldříš. Wolf Karel, purkrabí Schwarzen- berský 71. Wolfsberg, Vlkov ves u Poděbrad 81. Volyně město ...)
(... , Oldřichovice ,304. Vondřička v Zálezlích Martin 506, 535. Vondruška Matouš v Šebířové 302. Vonka Jan ...)
Page
4 
(... Materiály Herman Karel, Problémy studia odboje (Úvodní slovo referenta na XVI. mezinárodním ...)
(... ., Zemědělství a půdní fond v Cechách ve 2. polovině 19. století IV. Vondruška) ................. 593—595 ...)
Page
14 
(... 14 JOSEF VONDRUŠKA, 1995 (foto Karel Cudlín) ...)
Page
101 
(... : Předseda: Petr Soukeník, referent: K. Vondruška; členové: JUDr. Karel Baxa, Fr. Bouška, Jos. Hubka, JUDr ...)
(... Soukeník, Ant. Štěpánek, Karel Vondráček, Karel Vondruška, Fr. Weyrostek, ing. Frant. Zuklín. Volební ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
55 
(... , Litovel. Janota Jan, Koupě. Iíalenský Karel, Písek. Klouda Jan, Putim. Kubal Jan, Radomilice. * Kumpf ...)
(... Karel, Tábor. Srnka František, Putim. *Štěpán Fr., Nem. Brod. *Stěpánek A., Mirovice Svehla Karel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... Vondruška, okresní škol. insp. Náhradníci: Václav Ambrož, odborný učitel. Adolf Chvojka, vrch. pošt ...)
(... , městský knihovník. Ferd. Vydra, úř. Českobudějovické záložny. Jan Žlábek, profesor. Revisoři: Karel ...)
Page
[16b] 
(... . Vondruška Miloš 1921-1930 Ing. arch. Heřman K. 1921-1930 Ing. arch. Böhm Karel 1926-1927 Ing. arch. Beran ...)
(... Ing. Brunclík Frant. 1911-1927 Ing. arch. Weinzettěl O. 1913-1930 f Ing. Houška Karel 1913-1924 ...)
Page
60 
(... Volavková, Hana Voldán, Josef Volf, Miroslav Vondra, Václav Vondruška, Vlastimil Voráčková, Anna de Voragine, Jakub Votava, Karel Vozábal, Ladislav Vožda, Gustav Všetička, František ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
23 
(... .) — *3. Arcikníže Karel. (Povahopis.) Robert Vondruška. Třída VII. b. V. I. běhu: *1. a) Roku táhne na ...)
(... . (Povahopis.) - *5. Co jest štěstí. (Úvaha.) Robert Vondruška. Třída VI. b. V I. běhu: *1. Kterak byla ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...