•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
10279 documents  collapsed to 171Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[224a] 
(... Milan Jungmann Petr Kabeš Svata Kadlec Josef Kalnar Rudolf KalČik Vašek Kána Václav Kapllcký Karel Kapoun Václav Kl. Klicpera ...)
Page
98 
(... 678, III 469, 482 Kadeřávek, Václav I 376 Kadlec, A. Ill 109 Kadlec, Josef I 600 II 63, 65 III 17, 450, 666 Kadlec, O. Ill 126 Kadlec, Rudolf II 407 Kadlec, Svatopluk III 7342 Kadlecová ...)
Page
1010 
(... 334 Kadlec Josef 334 (336) Kadlec Svata 335 (336) Kaiser Alois Ladislav 336 Kálal Karel 336 ...)
(... Abigail Hedvika 270 * Horal Josef 271 Horečka František 271 (272) Horký Karel 273 (272) Hornov ...)
Page
134 
(... Karel, Mor, Budějovice - Hartl Jan, Dráchov - Hejný Josef, Košice - Charvát Eduard, Počepíce - Janžura ...)
(... Nehémů, Kamenice n. L. - Nohava Karel, Soběslav - Paleček Jaroslav, Slapánov - Pánek Stanislav, Obratány ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
266 
(... . H. a J. Nerudy.] POLÄK Karel: O Vítězslavu Hálkovi. Literatura ve škole 3, 1955, č. 4, duben, str ...)
(... . SVOBODA Karel: Hálek a antika. Slovesná věda 3, 1950, č. 2, 10/6, str. 100 až 103. THON Jan: Vítězslav ...)
Page
336 
(... S. Kadlec 336 člověka, vůle věřit v lepší příští. - Poslední Kadlecově sbírce Kroky na vodě ...)
(... dramat (Tirso de Molina), odvážil se Kadlec к původní veršované hře, к čistě renesanční komedii z ...)
Page
219 
(... KAČENOVÁ-HÁJKOVÁ S. — KADLEC J. ký ústav vojen. - Vyzn. Důstoj. Akad. franc. - Pralia XIX ...)
(... ). - Praha XVIII., Na Vořechovce čp. 184. KÁĎA Karel viz Pešek Karel. KADEŘÁVEK František Ing. KTDr ...)
Page
548 
(... Miloš — Kučera Jaroslav PÍCHL Karel — Žižka Leoš Karel PIKULfK — Slavík Jan Dr. PILECKY Jiří — Kadlec ...)
(... . NEKLÁN — Soukenka Jan NÉMECKOBRODSKÝ — Riedl Ladisl. Dr. NEMO — Královec Karel, Pimper Antonín ...)
Page
99 
(... působili chronologicky orientalista Rudolf Dvořák (do roku 1920), právní historik Karel Kadlec (do 1928 ...)
(... Karel Vrba (v letech 1899-1903 sekretář a v letech 1903-22 předseda II. třídy a v letech 1910-14 ...)
Page
137 
(... , Fenzl Karel, ředitel škol a tajemník okresního školního výboru, F e j t e k Jan, obchodník, Francko ...)
(... Jindřich, obchodník, JUDr. Grünwald Vendelín, advokát, Hans Karel, učitel, Z Haríentálu Mořic, svob. pán ...)
Page
734 
(... . Lit. noviny 9. 1960 č. 13 s. 2. Kadlec Svatopluk, Píša A. M. a Hora Josef: Kolem Wol- kera. Lit. noviny 1950 č. 3 s. 43. Kadlec Svatopluk: Malá vzpomínka. Zprávy Vlastivěd, muzea v Prostějově 1964 č ...)
Page
127 
(... . Klouda Jan, Hluboká n. Vit., vrch. adjunkt ČSD v Berehově. Kopečný Karel, Ing., Horní Planá, major voj. zeměp. ústavu v Praze. Kouba Karel, Elčovice, učitel. Kovář František, Ing., Č. Budějovice, major voj ...)
Page
53 
(... renumerací 60 zl. v. m. R. 1829 pracoval na radnici magistrátní praktikant Karel Kadlec. V říjnu 1840 přijat ...)
(... praktikant Karel Wurm. (Einreich, Prot., 1. c.) °) Konf. Buch; Einreich. Prot., 1. e. ...)
Page
163 
(... . justiciár 117. Kabele Jan, Říha P., vdova 121. Kadlec Jiří 54, Pavel 134, Tomáš 135. Kahles Leopold 9b ...)
(... Alžběta 1 33. Karel, arcikníže 6, Karel VI., císař 6, 7, 19, 23, 91, Karel (Albert) VII. 29, 38, Kurfirst ...)
Page
69 
(... /. 1456. Bílek, J., Karel Chadim - 75 let. 27, 1990, 4, s. 365. /1915, Počátky, regionální historik ...)
(... . Jaroslav Kadlec. 8, 1971,2, s. 100./60 let/. 1465. Podlešák, J, Za Zdeňkem Kalis-tou. 19, 1982, 4, s. 253 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
167 
(... učitelé její ustanovení Jozef Procházka a Karel Müller. O této pak ustanoveno městskou radou (1863, 8 ...)
(... . Kadlec, druhý mládenec 262 fl, 50 kn „ „ Fr. Kasper, třetí mládenec . . 262 fl. 50 kr ...)
Page
375 
(... . Hradec) - M14-1 (216) Kadlec Karel (Přehořov) - A25-1 (122) Kafka Bohumil (Č. Budějovice) - M4-4 (194 ...)
(... ) Hoffmeister Karel (Hluboká n. Vit.) - M7 (202) Hofman Eduard (Kratochvíle) - 09 (298) Hofmann Jan ...)
Page
222 
(... 30, 46. Juta, m. Závišova 11. Káeov, město 61. Kaěírek Mikuláš 82. Kadaň, město 117. Kadlec ...)
(... 151. kapitola kollegiátní 51-54, 56, svatovítská 15, děkanství 64, jmění 59,60, kaplani 51. Karel IV ...)
Page
68 
(... výstavbou dalších městských a obecních kanalizací.77 66 Srov. Jaroslav KADLEC, Jan Valerián Jirsík, České ...)
(... univerzita v Českých Budějovicích 2006; Karel KUČA, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I ...)
Page
65 
(... . noviny 7 1958 č. 15 s. 3. Nový Karel: Navzdory vánici. Lit. noviny 7 1958 č. 15 s. 9. Matuška ...)
(... - tura 1958 č. 15 s. 2. Kadlec Josef: Přišel jsem na svět zpívati ty city, jichž jsou vši- chni lidé ...)

>loading more documents...