•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1124 documents  collapsed to 83Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
282 
(... . 1880.) Karel JUDA (* 28. 12. 1871 v Kamenici n. L., t 27. 1. 1959 v Praze). A) Všeobecně o životě a díle. J. Kl. [= Josef Klik]: Karel Juda zemřel. Čas. Společ. přátel sta- rož. 67 1959 č. 2 s. 34-35 ...)
Page
333 
(... Gracchy. Karel Juda (pseudonym Kara Ben Jehuda) (*28. prosince 1871 v Kamenici n. L.), středoškolský ...)
(... prózou ironisuje Juda v knížce Zpěvy nejunácké a jiný humor balkánský (T4) poměry v balkánských zemích ...)
Page
335 
(... a kořalku. Juda Kavka bydlel v Budech maje najatou flusárnu. Jakub Karpeles byl faktorem ve zdejší flusárně. Juda Kohn prodával vlnu, košerované víno a veteš. Jakub Ochs prodával loketní zboží. Karel ...)
Page
1010 
(... John Jaromír 328 (336) Jonáš Karel 331 (336) Juda Karel 333 Jurčinová Eva 333 (336) Kabeš Jaroslav ...)
(... Abigail Hedvika 270 * Horal Josef 271 Horečka František 271 (272) Horký Karel 273 (272) Hornov ...)
Page
548 
(... Ladislav PASOVSKÝ Jaroslav — Šimánek Jaroslav PÁTER VYKLOUZ — Juda Karel PATRY A. M. — Tuma Artur M ...)
(... . NEKLÁN — Soukenka Jan NÉMECKOBRODSKÝ — Riedl Ladisl. Dr. NEMO — Královec Karel, Pimper Antonín ...)
Page
123 
(... , Františkov - Charvát Antonín, Pelhřimov -Ježek Karel, Dříteň - Jindra Matěj, Bošilec - Juda Josef, Kamenice n ...)
(... 1877. Ambrož Petr, Třeboň - Assmann Augustin, jstráž - Bareš Karel, Milčín - Beran Edmund, Čkýně ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
643 
(... p PACKÝ J. N. — Neehanský Jindřich PARDUBSKÝ Svobodím — Roefflek Frant. Karel PAS DE WIETT — Padevět Ladislav PASOVSKÝ Jaroslav — šimánek Jaroslav PATER VYKLOUZ — Juda Karel PATRY A. M. — Tůma ...)
Page
165 
(... 3827. Bílek, J., Václav Juda Novotný - 140 let od narození. 26, 1989, 2, s. 44-45. 3828. Kameník ...)
(... úmrtí Františka Bakuleho. 14, 1977, 2, s. 129-130. 3847. Spěváček, V., Houslový pedagog Karel Blahník ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
95 
(... J. U. viz Uždil, Jaromír Juda, Miloš II 221 juk I 96, 775 Juklová, Jana II 162 Jul. S. viz ...)
(... , 341, 432, 437, 6112, 6312, 680 III 251, 260, 681 Jungwirth, Karel II 383 Junková, Květa III 542 ...)
Page
163 
(... , 89, 9 1, 105, katastr 80. rod 136. Josefa sv. kaple 49, trh 83, 84. Juda, rod 136. Jungmann Jan 45 ...)
(... Alžběta 1 33. Karel, arcikníže 6, Karel VI., císař 6, 7, 19, 23, 91, Karel (Albert) VII. 29, 38, Kurfirst ...)
Page
259 
(... , 212 Jan 170, 212, 213 Josef 209 Karel 152, 163, 212 Matěj 228 Martin 204, 209 Šimon 189 Štěpán 213 ...)
(... František 196 Hynek 196 Jan 196 Joktová Josefa 196 Jordán Karel 118, 221 Jordánová Anna 221 Otilie 118 ...)
Page
593 
(... . Kapřík Juda, žid z Prahy 233, 234. Kapřík z Lesonic Jan 185; synové jeho: Aleš, Jan, Mikuláš a Zikmund na Konecchlumí 185; Kateři- na z Lesonic 135. Karas poddaný ve Vitiněvsi 200, 201. Karel ...)
Page
(3) 
(... báloví referenti! ........ 59 K. Juda ....... Assa foetida. ............ 595 Juv ...)
(... ? ..... 78 Vellruský L. ..... Můj deštník a jeho historie ..... 436 Víka Karel ..... Inspektor ...)
Page
200 
(... (sv. Felix z Kantalicie, sv. Karel Boromejský, sv. Juda Tadeáš a sv. Ludmila), náměstí a most (sv ...)
(... dámy v roce 1663 se statku ujal její syn Aleš Karel Plot z Konařin. Kvůli dluhům však o svůj majetek ...)
Page
17 
(... Adolf Lipp František Mlnařík Otto Zajíc Josef. (nižší). Ročník II. Ambrož Karel Juda Jan Petřík Jan ...)
(... 17 Hře na violu se učili: Ročník I. Ročník II. Juda Jan Mikoda Josef Kluzáček Rudolf Janda ...)
Page
106 
(... , Karel Juda, KK, 1966 (k 95»výroči narození Karla Judy); Týž: Kamenice nad Lipou v literatuře, vědě a ...)
(... absolvoval jen málokdo. To v sobě skrývalo i nebezpečí nekritičnosti ke všemu, co Juda napsal. Musíme uváziti ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
26 
(... . Buřič z Pelhřimova, *Karel Fára z Pelhřimova, Jos. Frankenstein, ^Theodor Halík z Pelhřimova, *Aug. Juda ...)
(... Dítě z Humpolce, *Karel Fischer z Pelhřimova, Karel Havle z Čížkova, Jos. Häckl z Viklantic, Jan Holub ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
48 
(... . Rudolf Ježek z Chvojnova. Jan Jírů z Oustrašína. Karel Juda z Kamenice n/L. *Ludvik Kaspar z Humpolce ...)
(... . Karel Mareš z Prahy. Václav Němeček z Kamenice n/L. Augustin Novák z Pelhřimova. Ant. Petrů „ *Frant ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
134 
(... : Kájov. Pošta, telegraf a telefon: Chvalšiny. Rudolf Fischer, lesní správce Karel Irouschek, nadhajný ...)
(... , nadhajný, Nový Dvůr Emil L o h r, nadhajný, Valtrova Hrobka Karel Herbst, nadhajný, Dolní Moučka ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... pani Koliášové z Budislavě. Pro zajímavost připomíná nám prof. Karel Juda, který nám celou zprávu ...)
(... učitelkami a nejmladší Karel profesorem. Nejstarší Josef Juda, řídicí učitel v. v. v Líšni, narozený r ...)

>loading more documents...