•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
12754 documents  collapsed to 176Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
59 
(... II. A. 6. ANONYMNÍ KRONIKY 12. — 15. STOLETÍ HRDINA Karel: Annales Otakariani. Gas. Matice moravské 67, 1947, č. 1 až 2, str. 31—47. 46i Viz: 208, 793, 796, 800, 802, 808, 837, 3223. 59 ...)
Page
764 
(... .: Kritické projevy 9 1912-1915. P., 1954 s. 203-204. Karel HRDINA (* 13. 1. 1882 v Černicích u Čes ...)
(... . Jihočes. sbk histor. 18 1949 s. 94. Ludvíkovský J.: Naše věda 27 1950 s. 257-260. Karel Hrdina ... Cas ...)
Page
122 
(... . Roseč - Janů Antonín, Mladá Vožice - Jelínek Karel, Mirotice - Krch Alois, Chýnov - Kubák Augustin, Strmilov - Mayer Rudolf, Chrbonín - Mazanec Václav, Lužany - Minářů Matěj, Ouštrašín - Najman Karel, Mezná ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
971 
(... veršem ze staré málo známé Prahy. Karel Vokáč : Posledním dechem - několik básní psaných před popravou ...)
(... “. Jaroslav Vyplel : V osamění smrti - verše z války ; Než ovečky přejdou - pro mládež. Karel Zajíček: Dvě ...)
Page
162 
(... Slavoj 131 lantního podnikání 81 Hůbschmann Karel, Široká Hodináři % | Hospodářská skupina hostin- ul ...)
(... Marie 67 Hovorka Jan 81 | Charvát František 95 Holubářský spolek 127 Hovorka Karel 63, 77 Charvát Zdeněk ...)
Page
690 
(... . Ochotnické divadlo 2 1956 č. 6 s. 128-129. Nový Karel: Vlad. Vančura - tvůrce a hrdina. Rudé právo 24. 6 ...)
(... Vančura, V. (65 let od narození). Nový Karel: Vlad. Vančura. Nový život 1956 č. 6 s. 615-621 ...)
Page
75 
(... Hrabě, Václav III 125 Hrabovská, Katarína I 14, 163, 4352 II 168, 246, 447, 627 Hradec, Karel II 740 Hrách, Karel I 11, 62, 155, 203, 227, 230, 249, 487, 523, 550, 609, 724 II 87, 88, 166 ...)
Page
566 
(... , Hartl Antonín, Heidenreich Julius, Hikl Karel, Hrdina K., Hrnčíř Jar., Hostovský Josef, Hýsek Mil ...)
(... , Novák Josef, Novák Viktor, Pallas Gustav, Pán Jan, Pátek Ferd., Paul Karel, Poch Josef, Pokorný Václav ...)
Page
5 
(... na škole byli působili, řídící učitel Václav Novotný, Karel Hu 1 eš, Adolf Št vrtník, Matěj Hrdina a Karel Bartuška ustanoveni na nové škole veřejné. 1879. Dosáhnuv nejbližšího cíle svého, spolek ujal se ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
684 
(... . Sahýrek. P., 1948 228 s. Ruské pohádky. P., 1949 156 s. (Nová vydání). Hrdina Feďka. (s Fr. Wenigem). 3 ...)
(... ]: Svědek Písma. Křesť. revue 33 1966 č. 8/9 s. 187-190. Karel VANĚK (* 28. 3. 1887 v Kostelci n. C. lesy ...)
Page
47 
(... básníkův hrdina svým vnitřním ustrojením hlásí se v rodové znaky a mezi své krajany jihočeské. A Karel ...)
(... vůbec: nevynikají chytrostí a bystrostí, nadáním, jakého žádává nivelující škola; tak i Karel »Ve škole ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
192 
(... překládal ze slovinštiny (Levstik a j.). Karel Hádek (*11. října 1894 v Praze), státní úředník v Praze, prozaik, kulturní historik a překladatel. Víc než prózami, jež vlastně vydával pod pseudonymy: jako Karel ...)
Page
375 
(... František (Rataje) - AI-2 (20) Hraše Jan Karel (Rataje) - Al-2 (20) Hrdina Karel (Černice) - A6-1 (40 ...)
(... ) Hoffmeister Karel (Hluboká n. Vit.) - M7 (202) Hofman Eduard (Kratochvíle) - 09 (298) Hofmann Jan ...)
Page
268 
(... ; Karel Hrdina, Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, Věstník České akademie věd a umění ...)
(... jindřichohradeckou jezuitskou kolej, ovšem Jan Jiří Jáchym, František Leopold Vilém a Jan Karel Jáchym svá studia ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
439 
(... hypotetických reakcí na situace, v nichž se hrdina ocitá. Stejně tak „čtenář“ města prý nejenom dotváří „text ...)
(... dobových artefaktech a písemných pramenech. Karel Komárek prokázal, že Durych nejen mistrně napodoboval ...)
Page
210 
(... . Hromádka, trubač Hrdina a věstový Hráčil. Pochvalu zasloužil si šik. Sochor; od 10. roty: vel. ppor ...)
(... , Qebelt Josef a Čáp Václav; od 1. kul. roty vyznamenali se: desátník Melichar Oto, stř. Král Karel ...)
Page
175 
(... . Hradecká Marie 52. Hradil L. 99. Hrdina Matěj 10. Dr. Hromada František 54, 67, 85, 128, 131, 142, 145 ...)
(... (důvěrník český) 57. Hůrky 67. Huleš Karel 10. Chmelenský Josef Krasoslav 169. Chotek Ferdinand hr. 53 ...)
Page
133 
(... Krump Václav, Mazalov, kapitán p. pl. 29 v Třeboni. Květ Karel, Ing., Hluboká n. Vit., ČKD v ...)
(... ., Hůry, lesmistr v Radiově. Porod Karel, Č. Budějovice, úř. pošt. dopr. úřadu v Č. Budějovicích ...)
Page
338 
(... Havlová Anna 148, 161 Heger, Dr. R. 290 Heinold, Dr. Karel svob. p. 28 Hejl Frant. 24 Karel 174 ...)
(... , 286, 290, 292, 298, 299, 300, 308 Jindřich 168, 310, 318 Karel 143, 144, 146, 152, 164, 165, 166, 201 ...)
Page
182 
(... . Ruska po stránce politicko-právní (1924) a j. - ftečkovice u Brna, Příční. HRDINA Karel, vrch. odb ...)
(... XVII., Na Ci- bulce 344. HRDINA Jindřich Dr. Ing. agr., asist. výzk. ústavu zeměděl., Brno. - * 22 ...)

>loading more documents...