•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
262 documents  collapsed to 42Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
115 
(... . srpna r. 1758 povýšen Karel Josef Hildprandt z Ottenhau- senu, jehož syn Václav sv. pán z Hildprandtů, c ...)
(... Čechách připomíná se zvláště Jan Reinhart Hildprandt, císařský rada nad počty při účtárně komory české ...)
Page
585 
(... Otakar, Holý Karel, Horák Inocenc, Horák Jan, Horák Otakar, Hou- dek Ivan, Chmelař Frant., Kadlec Adolf ...)
(... Karel, Neuwirth Frant., Opletal Josef, Pavelka Jan Věnceslav, Pazderka Ludvík, Pech Václav, Peterka ...)
Page
163 
(... , spolupracovník výpravy v Národ, divadle v Praze. - Praha XIX., Na vinič- ních horách 44. HIKL Karel PhDr ...)
(... - necká 46. HILAROVÁ roz. BALDOVÁ Zdeňka, dram. uměl. - * 20. II. 1887 Praha. - Ch. t Karel Dr., šéf ...)
Page
261 
(... ukončiti nežli tím, co napsal Karel Adámek (1907) o jich vývoji: „Dějiny zdárného vývoje učilišť těchto ...)
(... Hildprandt. Těmto a hlavně Janotovi a třem rolníkům z okolí podařilo se sehnati tolik, že 6. prosince 1. 1870 ...)
Page
384 
(... Ottenhausenu Hildprandtové (Blatná) - M2 (184) z Ottenhausenu Václav Karel Hildprandt (Blatná) - 02 (278) z ...)
(... Miličína páni (Včelnička) - A10-2 (58) z Millesima Karel Leopold (Vlachovo Březí) - A23-1 (114) z ...)
Page
246 
(... obecenstva. Přijeli kníže Karel ze Svarcenberka, kníže Jiří z Lobkovic, (tuším i hrabě Hanuš z Kolovrat), svob. pán Robert Hildprandt, Dr. Jozef Gabriel, hospodářští úředníci a dostavili se i četní měšťané ...)
Page
108 
(... 108 Hildprandt. Die Berechtigung dieser Absicht wurde dann durch das Treffen Riegers mit Graf ...)
(... , der auf den Widerstand der Sprecher der Prager Deutschen stieß. Nach Karel Kazbunda5/ hatte Fürst ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
46 
(... František, Písek. Boukal Jaroslav, Semice. *Danesch Adolf, Hluboká. Hildprandt Karel, svob. pán, Blatná ...)
(... . Tobek Karel, Nasavrky. Trča František, Miroviee. *Vůjtěch Karel, Bernardice. *Kaisrová Blažena, Komá ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... : »Zdráhal, Karel Tvrdý, Hildprandt a Kalina — to byli, jimž máme děkovat za to, že máme krásnou školu ...)
(... města Písku, jehož byl Robert Hildprandt čestným občanem. Deputace Svatobora z Prahy, v níž bylo mnoho ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
212 
(... rozpočtu spojen s očekávaným vý- razným vzestupem čistého výnosu.3 Václav Karel Hildprandt se zajímal i ...)
(... sloužit pro poučení, neváhal Hildprandt uskutečnit na slabeckém dvoře zajímavý pokus s hnoje- ním polí ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... , cis. kr. komoří a major u vojště. Pan Robert svobodný pán Hildprandt z Ottenhausen. „ Karel ...)
(... . Místopresident. J. Jasn. pán Karel kníže ze Schivarzenbergu, cis. král. major u vojště. Jednatel. Pan Václ ...)
Page
78 
(... . Pro periodu 1921 až 1923 byli členy komitétu pp.: Ing. J. Jaroschka, Ferdinand Hildprandt, Karel Böhm ...)
(... velkostatku a místopředseda zemědělské rady. Členové jeho byli pp. Karel Prášek, předseda českého odboru ...)
Page
19 
(... . — Wojtěch hrabě Deym. — Hanuš hrabě Kolowrat-Krakow- ský. — Karel Maria swob. pán Villani. — Bedřich hrabě Rummerskirch. — Wáclaw Hanka. — Robert swob. pán Hildprandt. — J. Erazim Wocel. — J. Franta Šumawský ...)
Page
89 
(... . Pan president baron Hildprandt pověděl mnohé pravdy a p. prof. Ninger svými historickými důvody velmi ...)
(... způsobu a za mírnou cenu odporučuje Karel Hcllebrand v 3?ísk:"U. ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... hromadu, na které zvoleni pp.: předsedou Fr. Vrána, měst. tajemník, I. místopředsedou ing. Karel Bíiý, rada českosl. st. drah, II. místopředsedou Robert Hildprandt, velkostatkář, sekretářem B. Zabranský ...)
Page
XII (1b) 
(... ., farář v Tišenicích. — — Hausmann Karel, farář v Kolci. — — Havlíček Frant., duchovní ...)
(... při polesním úřadě v Protivíne. — — Hildprandt Robert, baron. Hlavní a podreální škola v ...)
Page
78 
(... : Karel Kubašta, farář v Předslavicích; Jan Šolar, farář v Kolinci, tajemník Planického bisk. vikar ...)
(... Robert Hildprandt z Ottenhausen. — Kompetenční lhůta do 20. srpna. \ Budějovicích, dne 10. července 1. P ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
22 
(... přikoupil majitel velkostatku Karel Hildprandt také pivovar právovárečného měšťanstva. V roce 1924 převzalo ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
126 
(... , Karel Tvrdý, Ferd. Hildprandt a Rudolf Zdráhal.) Schůze měla ráz tím více povznášející, že užili té ...)
(... blatenský, Fr. Kačín za bývalou okresní správní komisi a velkostatkář Ferd. Hildprandt, jako nejstarší z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
545 
(... ), Dobrovice (kníže Karel Anselm Thurn-Taxis), Chocomyšl (hrabě Evžen Černín), Blatná (baron Ferdinand Hildprandt).48) Existence tohoto spolku a vůbec průběh zakladatelské horečky v řepném cukrovarnictví v ...)

>loading more documents...