•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1109 documents  collapsed to 74Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
61 
(... níž po předchozí poradě s dalšími kolegy Bidlo Denisovo vyškrtnutí navrhl. Bylo přijato jednohlasně a bez námitek. Bidlo o celé záležitosti pořídil obsáhlé memorandum, které 2. prosince 1918 na jeho ...)
Page
183 
(... mládež. Svob. noviny 26. 9. 1946 s. 5. kp [= Karel Polák]: Merunou proti pohádce. Právo lidu 27. 9 ...)
(... ). Ref.: kn [= Karel Nešvera]: Rozhlasová hra pro mládež. Svob. slovo 25. 3. 1S61 s. 3. zb [ = Z d ...)
Page
345 
(... nadále jezdil každý rok až do své smrti o šest let později. O něco méně kritický byl právník Karel Laš ...)
(... Labem nebo Jaroslav Bidlo ze Záboří nad Labem,17 ale byli s přírodou dostatečně spokojeni. A nejen ti, i ...)
Page
687 
(... 1964 č. 2 s. 64. — M. P o h o r s k ý,. Več. Praha 2. 3. 1964 s. 3. - Karel Aksamit, Čtenář 16 1964 č ...)
(... , uvedena v lednu 1961 a 8. 8. 1962. Ref.: Bidlo Zdeněk: tlspěch rozhlasové režie. Več. Praha 9. 1. 1961 s ...)
Page
542 
(... PSEUDONYMY A ABC ■—■ Obrátil Karel Jar. ABÉE — Hrabě Jan ABIETULA — Jedlička-Brodský Břetislav ...)
(... Ch. ALFA — Hlinka Andrej, Obrátil Karel Jar., Skýpala Otakar, Svoboda Emanuel Dr. ALF LAJLA WA ...)
Page
259 
(... . 860-864. Bundálek Karel: Dvě nové hry na scéně KOD. [Brno], Rovnost 25. 3. 1951 s. 10. Jeřábek ...)
(... . Bundálek Karel: Lucerna bez záře. Rovnost 8. 4. 1966 s. 5. (Jiné inscenace). jp [= Jar. Procházka ...)
Page
849 
(... publikace má Karel Hrdina, Učitelé chrudimské školy v období humanismu. Památník stát. reál. gymnasia v ...)
(... jedná Jar. Bidlo, Jednota bratrská v prvním vyhnanství (1548-1561). V Praze 1900, str. 197 a 248. V III ...)
Page
637 
(... PSEUDONYMY A ZKRATKY. A ABC — Obrátil Karel Jar. ABÉE — Hrabě Jan ABIETULA — Jedlička-Brodský ...)
(... ., Alexander Jindřich V. ALEXA V. — Novotný Josef Ch. ALFA — Hlinka Andrej, Obrátil Karel Jar., Skýpala ...)
Page
164 
(... . 122. /Hudební skladatel Karel Knittl/. 3805. Janák, L., Oprava k článku -vpch- Orlík. Hudební výročí ...)
(... ., Karikatura kamenického rodáka, Vítězslava Nováka. 25, 1988, 4, s. 43 + obr. /František Bidlo/. 3825. Bílek ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
402 
(... -746 Švenk, Karel: Poslední cyklista červen Шб1! II - 584 Vostřel, Dárek — J. Šašek: Roko ...)
(... - 470 Disk dř. Unitarie Bidlo, Zdeněk: Ráno bude neděle únor 1962 1 -649 Blanda, Otakar: Romeo ...)
Page
[VI] 
(... Sezima Karel: Menší próza: — Marie Majerová: Parta na křižovatce .........454 — Josef ...)
(... .........125 — Vladimír Bidlo: Cesta vězně Sergeje.........228 — (V. H.) : Jaroslav Vlach Negro ...)
Page
[5] 
(... Ant 645 Johann Rud 612 Jonáš Ant • . . 645 Klausvic Karel 645 Kopecký Frnt 425 Kneidl ...)
(... 383 *Bednář Jan 472 Bidlo Jan 552 Čejka Jos 110 Duchacká Anna 495 i ...)
Page
(2) 
(... Václav: Zaťatá pést (M. Ivanov) 244 Kapoun Karel: Obsaďte v&echny hvězdy | F. Vrba ...)
(... Arnošt: Tenln a souřesná fvríka (L. Veselý) Konrád Karel: Robirsnnádft. Rlnal- dino ...)
Page
(I) 
(... VÁ ED UJE CLA ERNY BIDLO FRANTIŠEK BONN HANUŠ CLAV' ČERNÝ VA FISCHER OTOKAR HALAS ...)
(... NAVRÁTIL VÁCLAV • POLÁK KAREL TROJÍft F. R O ČNÍ K PR VNÍ • VYDÁVÁ FR. BOROVÝ V PRAZE CENA 3 Ke ...)
Page
48 
(... konec kladou nosiči na své rameno a současné kladou na tento konec bidla ruku. objímajíce rukou bidlo, neb jen tímto spůsobem udržují bidlo pevné na svém ra- I menu a bidlo nikdy nesklouzne ...)
Page
20 
(... Karel: Teorie literatury pro vyšší tř. škol. stř. Váz. 13.— Kč, Unie, Praha. Němčina: O. Hanuš-E. O ...)
(... . Dějepis: Bidlo-Dobiáš-Šusta: Všeobecný dějepis pro vyšší trdy škol středních. Díl I. Starověk, 1. vydání ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... sie um die Bilder von Emil Filla, Karel Souček oder vom russischen Emigranten Grigori Musatow. In ...)
(... , tuš, akvarel, 58,7 X 44,1 cm, inv. č. B 15 756 13. František Bidlo, Karikatura F. X. Šaldy, tuš ...)
Page
300 
(... 300 Karel Hoch: Husité a válka. opilství, cizoložství ...)
(... ) Hófler, SS. II. 480. pozn. Bidlo, ČČM 1895, 450. * ...)
Page
91 
(... . Václav Bidlo, Praha, Václav Blažek, akademický sochař, Praha, Julie Dvořáková, Praha, Marie Fibichová, Praha, Gusta Fučíková, Praha, dr. Jaromír Charous, Praha, Olga Karlová, Praha, prof. Karel Lidický ...)
Page
56 
(... „ K- Ausobský, Čes. Buděj|ovice, 1922, brož. Kč 16.80, č. 99.342, 20. IX. 1922. — Bidlo-Hýbl-Šusta ...)
(... : ukázky, brožovaná Kč 25.—, Karel Ausobský, České Budějovice 1922 —23, v aprobaci. — Pravidla českého ...)

>loading more documents...