•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
291 documents  collapsed to 24Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
372 
(... Vlastimil (Kamenice n. L.) - Ml6 (222) Berman Karel - A4-3 (34) Bernard Stanislav (Humpolec) - Mil (210 ...)
(... Adámek Jakub (Božejov) - A10-1 (56) Adler Antonín (Těchobuz) -A16-2 (84) Adler František Karel ...)
Page
7 
(... Umgestaltung 1815—1874 (D. M.) ................. 129 Heim M. H., The Russlan Journey of Karel Havlíček ...)
(... .) ............... 142 Hoffman Berman C., Medieval Agriculture, the Southern French Countryslde and the Early ...)
Page
248 
(... PhDr. Jan Podlešák, České Budějovice NÁRODNÍ UMĚLEC KAREL BERMAN V předvečer letošních květnových ...)
(... tvůrčí dráhu. Karel Berman se narodil 14. dubna 1919 v Jindřichově Hradci v rodině hudbymilovného ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... Režisér: Jaroslav Ryšavý 5. 11. A. Dvořák: JAKOBÍN Jaroslav Souček Karel Berman j. Vladimír Krejčík j. h ...)
(... 50. výročí JD Dirigent: Karel Nosek Režisér: Jaroslav Ryšavý 28. 10. B. Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA ...)
Page
9 
(... Snížka, tak hlavně rodák a absolvent gymnázia, sólista ND pěvec Karel Berman, rádi přijali její pozvání ...)
(... dirigentem orchestru ND Přemyslem Charvátem, který přijel coby doprovodný klavírista. Karel Berman: "Do J ...)
Page
4 
(... . Karel Berman, Jihočech du- li 1 tělem, se narodil roku 1919 v J. Hradci v rodině, která pilně ...)
(... hereckými před- KAREL BERMAN žil v hrůzách koncentračních táborů, snad jen zázrakem přežil, ale rodiče ...)
Page
25 
(... . Hradec). 4. Miroslav Beránek, Plavsko (D. Lhota). 5. '»Josef Berman, J. Hradec: 6. Miloš Berounský, N ...)
(... . Eva Dragon nová, Užhorod (J. Hradec). 17. Jiří Dvořák, Jarošov n. N. 118. Karel Dvořák, Lžín. 19 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[145b] 
(... jednomyslně zvolen Folke Rogard (Švédsko). Místopředsedy za 1. zonu Berman (Francie), 2. zonu Hindström ...)
(... : Rogard, Berman, Flohr, Keres, Golombek a Opočenský. — Příští kongres bude uspořádán v září 1959 v Lu ...)
Page
2 
(... Berman byl mladý Američan a rněl továrnu. Nebo ještě přesněji řečeno: John Her- man byl třicet dvě léta ...)
(... možné jen v Americe — takový člověk, kde by se vzal u nás!" John Berman byl opravdu typickým sto ...)
Page
6 
(... diváci. Alena SCHELOVÁ Zemřel Mistr Karel Berman Pedagog, pěvec, režisér a dirigent pocházel z J ...)
(... sobě typickým šarmem a hu-i morem. Tehdy jsem ještě ne- tušil, že již za dva roky se prá- vě Karel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
10 
(... například Karel Berman, náš vynikající operní pěvec, známý herec Zdeněk Kryzánek, hudební skladatel Viktor ...)
(... vystoupení skládal Karel Berman. Někdy se naše dechovka přeměnila podle potřeby i v orchestr smyčcový a když ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... ústavech, nebo v kulturních a umě- leckých institucích. Karel Berman žije hudbou vlastně od kolébky ...)
(... pořádně potrápí. A to vše národní umělec Karel Berman dovede vy- jádřit s takovou roztomuosti, živou ...)
Page
[4] 
(... oblíbený vrch. s. rada Karel Strnad. Ku krajskému soudu byl současně přidělen okresní soudce Dr. O ...)
(... . četnic. strážmi- stra 10 Kč, Nejmenovaná 40 Kč, Nejme- novaná 10 Kč, Nejmenovaná 20 Kč, p. Berman ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... Hugo Schwarzer, c. k. stav. rada 1.000 Karel Číška, studující . . . 100 MUDr ...)
(... ., Sládek AI., Fleischner Ar., Dr. Berman R., Křížek J., Doupník J , Svoboda F., Bednář K., Muk J., Chýna J ...)
Page
9 
(... byli vynikající pěvci bratří Emil a Karel Burianovi, Marie Budíková, Ladislav Mráz i současný před- ní člen opery Národního divadla Karel Berman, anebo za dirigentským pultem takové muzikantské ...)
Page
[5] 
(... uplyne již 35 let od chvíle, kdy se národní umělec Karel Berman stal sólistou opery Národního divadla v ...)
(... vystupuje a sklízí zde ten nejupřímnější potlesk. Příští rok bude n. u. Karel Berman slavit nejen své ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
218 
(... Filippovová, Josef Flejšar, Karel Haloun, Martin Pivrnec, Radomír Posti, Jan Rajlich ml., Magdalena Říčná ...)
(... . 6) Ze soukromých sbírek je nejznámější The Merrill Berman Collection v New Yorku a Peder Stougarďs ...)
Page
6 
(... , Ivo Žídek, Karel Berman, Alfréd Hampel, Jin1 dřich Jindrák a další NA NAT ÁČENÍ před téměř čtyřiceti ...)
Page
3 
(... . Případ byl oznámen. — Dne 24. března před 11. hodinou dopolední narazil Dr. Kurt Berman z Č. Budějovic ...)
(... « a pod nadpisem »Pele mele« uveřejněn byl článek, kterým se cíti dotčeni na cti pp. Karel Mašek ...)
Page
(12) 
(... se podobnými pokusy zabývá E. Berman. který Dem Jehovovi pří jeho pokusu asistoval. Hermanovi se ...)
(... '*nl rada. Ludvik AÉkrovry. K. J. Jan Drdu. Karel Uvorak. Jarmila (.Ut«ru\á. Ladislav ťikar, Jiří ...)

>loading more documents...