•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
6067 documents  collapsed to 144Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
218 
(... ČERVENKA ČERVENKA Jan Viz: 850. ČERVENKA Matěj HENDRICH Josef: Cesty českých bratří Matěje ...)
(... .] ČERVENKA Miroslav PETRMICHL Jan: Nad první básnickou knížkou Miroslava Červenky. Lit. noviny 2, 1953, č ...)
Page
800 
(... knihy 1963 č. 45 s. 1. Červenka Mir.: Nový Kabeš. Host do domu 11 1964 č. 3 s. 71. Rafaj O.: Nové ...)
(... s. 282. — Karel Dobeš, Svob. slovo 12. 4. 1959 s. 4. — Jiří Pober, Zpravodaj Orbis březen 1959 s ...)
Page
33 
(... , 657, 659, 664, 670 Černý, Jiří I 355 II 505 Černý, Karel I 39, 160 II 838 III 21, 104, 451 ...)
(... , 432, 4462, 451, 4712, 472, 551, 583, 695, 698, 777 HI 307, 311, 462 Červenka, Jan I 35, 3172, 367 ...)
Page
517 
(... Oldřich: O trpkosti života v chudobě. Nová svoboda 17. 2. 1962 s. 2. Karel SIKTANC (* 10. 7. 1928 v ...)
(... . 13 s. 6. Heřman Zdeněk: Básník Karel Siktanc. Več. Praha 24. 3. 1956 1 obr. S. [= Jar. Simůnek ...)
Page
31 
(... . Čejkovy: Ruští: Turek Tomáš (padl), kapitán Turek František, Ryba Václav, italští: Červenka Vojtěch, Kroupa Karel, Brejcha František, Matějka Antonín. | | Čepice: Ruský : Vachoušek Sylvestr (ze Strašína ...)
Page
449 
(... - bičky]. Lid. demokracie 25. 10. 1964 s. 2. Fiala Karel: Kuronští v Karlových Varech. [Na okraj vzniku ...)
(... . demokracie 7. 6. 1964 s. 5. Castelin Karel: Dědictví babičky B. Němcové. (Tolar Magdaleny Čudové-Novotné ...)
Page
75 
(... . Kolektiv: Rudolfov. Historie a současnost. Rudolfov 1985. Sedlice Petrán, Karel a kolektiv: Sedlice 1539-1989. Sedlice 1989. Sezimovo Ústí Červenka, Václav: Sezimovo Ústí v minulosti i přítomnosti. Sezimovo ...)
Page
139 
(... . Krumlova, poštovní tajemník v Praze. Zeman Karel, Smilovy Hory, neudáno. Rok 1924. Třída Vila. Třídní ...)
(... František, Plzeň, neudáno. Bu\ovs\ý Václav, Markvarec, berní adjunkt v Ústí n. L. Čáp Karel, Čejkovice ...)
Page
129 
(... . - Preíninger Stanislav, Soběslav - Pruner Karel, Veselí n. Luž. - Průša Antonín, Salačova Lhota - Rafl ...)
(... - Strnad Frant., Dolní Hořice Svoboda Jan, Hříběcí - Šimeček Antonín, Hradce - Šítra Karel, Soběslav ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
584 
(... , Houdek Ivan, Hrbek Bol., John Alois, Karel Josef, Kieswettrová H., Klimeš Josef, König Bruno ...)
(... ., Merhout Cyril, Moravec Eduard, Noháč Jan, Repp Friedr., Rosůlek Frant. Karel, Pelikán Josef, Perthen ...)
Page
213 
(... . drah z Blat- né, Karel Hanzlík, krejčí z Blatné, J. Neckář, rolník z Blatné, Petr Holman, rolník z Blatné, Václav Červenka, zedník z Bla- tenky, Jan Kratochvíl, rolník ze Skaličan, Václav : Tomášek ...)
Page
109 
(... . gymnasia Jan Červenka, za členy výboru : msgre Ad. Rodler, prof. J. Kudrnáč, řed. Jos. Mrňávek, prof. Mencl ...)
(... výboru, v jehož čele byl inspektor banky Slavie Frant. Šolc a v němž dále vydatně působili Karel Cyvín ...)
Page
26 
(... knížete Schwarzen-berga Červenka a můj otec Antonín Karel Herites, lékárník a tehdy purkmistr král. města ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
59 
(... „ Jan Červenka (vládní rada, bývalý řiditel českého gymnasia v Budějovicích): Vzpomínky ze studií na ...)
(... Ččásééh Budějovicích): Okolí Českých Budějovic. (S mapkou.) . ea Ks vk SA aa koa Po Ana Karel Klostermann ...)
Page
119 
(... . Vácslav Červenka pole u ryb. Kuchyňky. 9. Vojtěch Paták, pojezdný nad lesy, pole k Semicům u silnice. 10 ...)
(... . 1419 zachránili, též knihovna, z té pak si vyvolil Pražský knihovník Rafael Karel Ungar to, co se mu ...)
Page
151 
(... . Černohlávek Jořef '08. Černý Jan 55, Josef 98, Martin 108. Červenka Josef 98, Václav 75. Červený mlýn 6 ...)
(... ., hejtman 19. Denner (Donner, Tinner) František 52, 125, Josef 55, Karel 125, Matěj 111, Vojtěch 125 ...)
Page
389 
(... pernikář, 1501 Pavel Rychnovský, 1569 Dorota Marounova, 1569 Mat. Králíček, 1591 Jan Karel zlatník, 1595 ...)
(... něhož jej koupil 1783 Vácslav Červenka. Od r. 1802 byl v držení Schíllín-gův, po nichž následoval 1827 ...)
Page
217 
(... -68, 71—73, 87, 162, 166, 171, 172, 183, 184. Je«ek61, Jodok 61, Jošt 61, Karel 22, 68, 72, Marek ...)
(... . Červenka, soused 77. Červený mlýn 4, vrch 4, 9. Červiček Pavel 146. Českomoravská krabatina 3. Český ...)
Page
641 
(... 298), byli mu jím povinni za vlnu. Z Plzeňska dováželi potřebnou vlnu j soukeníci hradečtí (Karel ...)
(... ., Václav Benda s 38 k. 10 gr., Martin Macháček s 31 k. 58 gr., Petr Červenka s 31 k. 58 gr., Tobiáš Truhlář ...)
Page
49 
(... . Bilský Jan 7, 9. Bílý koníček 44. Bireta Karel 24, 32. Bobřie 48. Bohner, doktor, 41. Braumhauský ...)
(... . Černín Jan Rudolf, lir. 45. černínová Marie Jos., lir., 15. Červenka Jakub 32. Česká Lípa 46. Člověčí ...)

>loading more documents...