•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
882 documents  collapsed to 80Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Internal part
Kamil Krofta a historická (sebe)prezentace první republiky - Jiří Dejmek 
 
Page
834 
(... . 6 s. 29. Kamil KROFTA (* 17. 7. 1876 v Plzni, f 16. 8. 1945 ve Vráží u Písku). A) Všeobecně o životě a díle. Glücklich Julius: Kamil Krofta. P., 1947 71 s., 2 obr. příl. Ref.: hjk [= Z d. Hájek ...)
Page
189 
(... Winter v roce 1912 zemřel, ocenil jeho životní dílo kriticky a přitom velmi objektivně Kamil Krofta v nekrologu publikovaném v Českém časopise historickém. Krofta píše, že Winter přihlíží především jen k ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
116 
(... 711 II 311 Krlín, Jos. I 679 III 510 Krňanský, J. M. II 129 Krno, Miloš II 804 Krofta, Jaroslav I 242 Krofta, Kamil III 520 Krofta, Václav III 702, 7173 Krofta, Václav Karel I 717, 765 ...)
Page
94 
(... -1953),8 jehož prosazovala zejména Jednota katolického duchovenstva, a třetím zmiňovaný Kamil Krofta ...)
(... Apoštolským stolcem akceptován.“10 Kamil Krofta odcestoval z Prahy do Říma přes Vídeň a Terst v sobotu 6 ...)
Page
54 
(... stran. 424 KROFTA Kamil: Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života. Praha, J. Laichter 1947. 188 stran. (Laichtrův výbor nejlepších spisů poučných, sv. 75. — K. Krofta: Dílo, sv. 2 ...)
Page
486 
(... , dass Kamil Krofta grundlegende Studien über Rudolfs Majestätsbrief verfasste44 und dass Karel Stloukal ...)
(... . 469. 44) Kamil Krofta, Majestát Rudolfa II. [Der Majestätsbrief Rudolfs II.], Praha 1909. Diese ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
543 
(... Pseudonymy ВОН ATA Kamil — Zachoval Frant. Karel BOHUTINSKY Eugen — Tomek Vratislav Václav ...)
(... — Prídavok Anton BOLHAV — Havlíček Boleslav BONASIA Vittorio — Jeřábek Vikt. Kamil BOR J. — Chalupa ...)
Page
57 
(... KAMIL KROFTA: JIŽNÍ ČECHY V ČESKÝCH DĚJINÁCH NÁBOŽENSKÝCH* Veliká a neobyčejně významná účast českého jihu v našich dějinách náboženských jest obecně známa. Stačí vyslovíti jména slavných rodáků ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
112 
(... Haškovec 168r, Hertvík Jarník 92r, historikové Rudolf Holinka 248r, Vladimír Kle- canda 63v, Kamil Krofta ...)
Page
638 
(... BRRUS Karel — Rudloff Jaroslav BRUTUS — Pergler Karel Dr. BŘÍZA Ivan — Krofta Václav BŘÍZA Vladimír ...)
(... , faktor CLARUS H. — Holý Kamil V. O. CLO š. P. — špolc Hanuš COLLINI V. — Sedláček Viktor CRISPUS ...)
Page
70 
(... Strakonicka zemřel. 27, 1990, 1, s. 75-76. /PhDr. et JUDr. V. V. Kremer/. 1488. Bílek, J., Kamil Krofta, 40 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
202 
(... Gefahr der Bodenreform], Praha 19233; Kamil Krofta, Nesmrtelný národ. Od Bílé hory k Pa-lackému ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
421 
(... ... “ Lokale Konfessionskonflikte im Herzogtum Berg 1500-1700, Bochum 1993. 741 Kamil Krofta, Majestát Rudolfa ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
520 
(... Pubička Krofta Kamil: Frant. Pubička, předchůdce v zem. dějepisectví českém. Cas. Společ. přátel starož.. 51/53 1943/45 s. 1-24. Antonín Jaroslav PUCH MAJER (* 7. 1. 1769 v Týně n. Vit, t 29. 9. 1820 ...)
Page
81 
(... I2V153 nn., Kamil Krofta, Kurie a církevní správa zemí českých v době předhusitské. Český časopis histor ...)
Page
50 
(... dvěma skupinami lesů, vzdál. 1 km od obce. Žil tam dlouhá léta Ph. Dr Kamil Krofta, univ. prof ...)
Page
113 
(... .). Nejblíž starší odhad všeho jmění v Čechách před rokem 1561 se sice stal r. 1557 (Kamil Krofta, Sněmy české ...)
Page
[1a] 
(... belletrie. ****** KAMIL KROFTA - - - - Václav Mitmánek. ******** JOSEF HOLEČEK - - - Tragedie Julia Grégra ...)
Page
101 
(... , 133v n. a 146). 189 Srov. Kamil Krofta, Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě. V Praze ...)

>loading more documents...