•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
14768 documents  collapsed to 183Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
31 
(... . Frymburk: Ruští: Mucha Jan, Majer Václav, Truhlář Josef, Hradecký Václav; italští: Bárta Václav, Jiřík ...)
(... SEZNAM LEGIONÁŘŮ Z OBCÍ ZE SUŠICKA. Bílenice: Ruští: Kalný Václav (padl), Kadlec Josef (padl ...)
Page
25 
(... , bt viz Benhart, Fr. 653, 660, 663, 670, 674, bt viz Subrt, Jos. 678 bt viz Truhlář, Břet. Budiš ...)
(... (bt) viz Truhlář, Břet. Buchanec, Jozef Bt viz Benhart, Fr. I 128 btr viz Truhlář. Břetislav III ...)
Page
670 
(... Trávníček, František Trefulka, Jan Tréval, Emil Trojan, Josef Truhlář, Antonín Trýb, Antonín Třebický ...)
(... Sutnar, Jaroslav Svátek, Josef Jan Svatopluk, TJurek] Svejkovský, František Svěrák, František ...)
Page
43 
(... pošty, Josef Sobota, velkoobchodník, Rudolf Strnad, pro- fesor, Eduard Švejda, obchodník, August Teverný, stavitel, Vojtěch Vašta, truhlář. Náhradníci: Frant. Kačer, ředitel pres. kanceláře města, Emil Dvořák ...)
Page
231 
(... delší čas režisérem, (truhlář Ant. Libý, zlatník Karel Šmíd, měst. úředník Josef Javůrek, který hrál ...)
(... Josef Fontán, Josef Koubek, Antonín Netušil (režisér), G. Irrlacher (režisér), truhlář Fr. Růžička ...)
Page
657 
(... . 1903 ve Velké nad Veličkou, f 20. 4. 1942 v Mauthausenu). A) Všeobecně o životě a díle. Kresta Josef: Ed. Urx. [Obs. v:] Kresta J.: Vlastenci hrdinové. P., 1954 s. 27-37. Rybák Josef: Ed. Urx. [Obs. v ...)
Page
49 
(... , Johann: HistorisCh-stíatístische Beschreibung der Diticese Budweis. Bud- weis 1862. Truhlář, Josef ...)
(... Polišenský, josef: ýohemika v archivech a knihovnách Německé demokra- tické republiky ...)
Page
301 
(... 301 Veselíčko u Milevska. krajský úřad, proč by měl truhlář míti přednost před jejich syny ...)
(... stravovného (Handgeld) na 14 dní. Správec ustanovil, že půjdou dva z Bíliny, a to Josef Blecha a syn Augustův ...)
Page
189 
(... 360 Truhlář, Josef, jeho dopis (1881) 1592 Třeboň, klášter: čes. kázání 1493 Turkowitz, Bernhard ...)
(... , Josef (podpo) 1554 Vaterunser, v. Otčenáš Vaussin, Claudius OCist., genrál řádu 1254, (s podp.) 1254/š ...)
Page
137 
(... Josef, městský úředník, Keil František, truhlář, Kikovský Josef, krupař, K 1 a v í k Jindřich ...)
(... Effmerí-Krejčí Josef, vrchní zástupce pojišťovny, Engel Rudolf, učitel, Fáber Jan, majitel domu ...)
Page
579 
(... ., Truhlář Josef, Tyršová Ren., Vaniček Jindřich, Velek Josef, Wait Vlad., Záhořík Karel. SOUDNICTVÍ ...)
(... Rejstřík Emil, Kubíček Josef, Kubíček Leo, Lenhart Karel, Majerský Ladislav, Mára Antonín ...)
Page
639 
(... — červený Jiří Dr. GIRALTOVCE — Hohoš Ladislav -GL Truhlář Josef GLOGAR Vladimír — Nebeský Jaroslav GO ...)
(... EJ! — Janský Emanuel E JOD ROI — Reimer Edmund EJš — šuipi<3hová Julie EK — Mifek Josef ELBE ...)
Page
57 
(... začali v celém kraji konat sbírky na nový kostel. Funkci rychtáře v té době zastával Josef Kotva č. 21 a ...)
(... materiály i pro stavbu školy a obecního domu). Lavice k sezení v kostele vyrobil místní truhlář Antonín ...)
Page
117 
(... -43-, Aug. Vlček —1842 -45 (žebrák) —, Frant. Skala ze Soběslavě 1843—, Josef Kunert —1848—, Vojtěch ...)
(... -54 1. v čp. 37, Josef Chrášfanský 1771-76— v čp. 179 st., Petr Walcher 1776 92 v čp. 87, Fr. Grim ...)
Page
526 
(... MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. 1 Josef TRUHLÁŘ, Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské, Praha 1906, s. 26. 2 Josef DOBROVSKÝ ...)
Page
441 
(... KAVKA JOSEF čís,, os. 20449, desátník 2. roty, nar. 11. května 1878, Bubeneč, příslušný Květinov ...)
(... , příslušný Svojkovioe, okr. Rokycany, truhlář. — Do čs. vojska zařaděn 10,. září 1917. — 7. ledna 1920 zemřel ...)
Page
223 
(... rozvoji rožmberského dominia si povšiml již Josef Truhlář (Počátky humanismu v Cechách, Praha 1892, s ...)
(... OPERA HISTORICA 3 Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 1993 Josef HEJNIC K LITERÁRNÍM A ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
124 
(... - Rypáček Václav, Hodětín -Schmidt Josef, Třeboň - Skočdopole Vojtěch, Soběslav - Sláma Václav, Soběslav ...)
(... , Hlavňovice - Šilhá Bohuslav, Soběslav - Štáf Jindřich, Pečičky - Štětka Josef, Třeboň - Šůna Karel, Soběslav ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
728 
(... s. 5. — dk [= Karel Do- beš], Svob. slovo 19. 1. 1964 s. 4. — (bt) [= Břet. Truhlář], Slo- venská ...)
(... dějin španělské literatury. P., 1958. Ref.: Josef Dubský, Cizí jazyky ve škole 2 1958 č. 10 s. 474 ...)
Page
66 
(... . 230-237. Truhlář, Josef: Urbář zboží Rožmberského z roku 1379. Praha 1880. Veselý, Jiří: Města a ...)

>loading more documents...