•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
982 documents  collapsed to 92Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
17 
(... . a Fischer Anna Anna Marhoutová Kateřina Pinkavová Marie 21/72 Pinkavaová Josefa 6/70 Salaba Josef ...)
(... 15. t Holeček Joseph a Holeček Vojtěch Holeček Hůrka Marie ze Zdic Josef Holeček Jan Holečková ...)
Page
206 
(... Čech, Tomáš Salaba, Václav Kuna, Jan Kaňka, Václav Jelínek, Jiří Girgl, Jiří ml. Kuna, Petr Huttar ...)
(... . — Byli to: Jan Ledvinka, Václav Korda, Václav Salaba, Martin Salaba -1713-, Jan Kuna, Kašpar Dusík, Karel ...)
Page
122 
(... , —1690-96—, Martin Salaba —1686 tovaryš —1713, cechmistr— 11742-801., JanTřibrský -1713-21—, Václav Kaňka ...)
(... -63 cechmistr— Ý1782— 99 1., Václav Salaba -1725- fl797- 98 1„ Vojtěch Girgl -1729-31-, Jan Klobása ...)
Page
550 
(... SVOBODA Cyril — Svoboda Vincenc SVOBODA-HRADECKY J. — Salaba Josef Dr. SVOBODA Jan — Herben Jan Dr. SVOBODA Jos. Lad. — Salaba Josef Dr. SVOBODA Mojmír — Hudec Josef SVOBODA Václav — Jelínek František ...)
Page
644 
(... Cyril — Svoboda Vincenc SVOBODA G. — Ambrož Václav SVOBODA-HRADECKÝ J. — Salaba Josef Dr. SVOBODA Jan — Herben Jan Dr. SVOBODA Jos. Lad. — Salaba Josef Dr. SVOBODA Mojmír — Hudec Josef SVOBODA Václav ...)
Page
90 
(... -),4) Josef Max Dubský, syn Václava Josefa, primátora, a bratr Václava, zatím, primasa, byl do t. 1741 ...)
(... , slavný český básník a buditel, radnický farář Ý1820.7) Václav Salaba, senátor týnský, s Kateřinou ...)
Page
49 
(... -oji a osudům rožmberské knihovny. Casopis českých knihovníků, 23, 1944, s. 9-12. Salaba, josef: Tři ...)
(... Polišenský, josef: ýohemika v archivech a knihovnách Německé demokra- tické republiky ...)
Page
77 
(... , Korespondence, J. Salaba F. Roubíkoví 17. 2. 1934. Josef Ladislav Salaba (1866-1945) vystudoval na Filozofické ...)
(... společností a historických spolků. Josef Teige (1862-1921) vystudoval na pražské univerzitě práva a na ...)
Page
6 
(... nynější dům čp. 48, jenž vystupoval do náměstí ještě přes ohras *) Tak také na věc pohlížel dr. Josef Salaba ; viz jeho člán- ky v časopise Tábor (roč. 1031) č. 30, 32, 34, 36 a 37 a rvecensi v Jihoč ...)
Page
43 
(... - zpracoval v této době Josef Salaba.41 V posledních dvou desetiletích 19. století se dějiny hradeckého rodu ...)
(... . SALABA, Pověst o Bílé paní v Čechách a na Moravě u pánů z Rožmberka a z Hradce, ČMM 23,1899, s. 139 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
12 
(... šedesátníkem. 13, 1976, 2, s. 117. 87. vpch -, PhDr. Josef Salaba. 17, 1980, 3, s. 195. /t 1945, archivář ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
279 
(... . Hrdlička, Jak se utváří paměť, s. 68-87. 401 Josef Salaba, K historickým básním 15. století, Časopis ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
413 
(... archiv Třeboň, Historica, sign. 6125, 6135, 6136. See also Josef Salaba (ed.), Korespondence kněze br ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
174 
(... , 6. Josef Klobása a Matěj Hájek, 7. Adam Hájek a Josef Jelínek, 8. Kateřina Veselá a Ondřej Cech. Se strany „Uličky“ a náměstí: 1. Matěj Salaba a Madlena Plaňanská, 2. František Loula a Bedřich Lux, 3. Jan ...)
Page
(V) 
(... zemřeli. J. R. Hertz 63, 317. — John Tyndall 63, 318. — Josef Sícha 93. — Aug. Salaba 126. — Th. Bill- roth 127. —Emil Weyr 157. — Maillot. 286.— Josef Stefan 318. — Josef Hyrtl 318. — Václav Steffal 31 ...)
Page
(III) 
(... tradici Němců a Poláků. 201—225. Salaba Josef, Pověst o bílé pani v literatuře a v ...)
(... 1912. 102. Josef Hofer, Bohyně na Zítkové. Ve St, Hrozenkově. 149. Janko J., O pravěku slovanském ...)
Page
152 
(... . Citolibský starý opis nabídl mi laskavé a půjčil dr. Josef Salaba, úředník knížecího Schwarzenberského ...)
Page
(VII) 
(... . Studnička, Josef Šolín, K. V. Zenger, Fr. Štolba, č. Hausmann, dr. J. Lambl, Aug. Salaba, Fr. Muller ...)
(... kreslil Edv. Herold, příloha k číslu 45, str. 539. Šuselka František, dle fotografie kreslil Josef ...)
Page
107 
(... Producten- Niederlage in Frag. Klofetz Franz, Niederlags-Verwalter. Bothbauer Josef, Niederlags-Cassier. Salaba Karl, Diurnist. Commissionsbureau in Prag. Chadt Emil, Verwalter. Podol-Smichover ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
208 
(... Rožmberka, se zabýval Salaba, Josef: Pověst o bílé paní v Cechách a na Moravě u pánů z Rožmberka a z Hradce ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...