•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
661 documents  collapsed to 41Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
179 
(... prospěch školy, jejím starostou byl Fr. Rattay, členy děkan Hanuš, ředitel Josef Orlt, dozorce Hynek Pičman ...)
(... . Jeho vynikající talent poznal profesor varhanické školy Josef Drechsler a zvláště profesor skladby a ...)
Page
378 
(... (Č. Krumlov) - 04-2 (284) Pičman Josef (Vodňany) - M34 (264) Píchá František (Řípec) - A25-2 (124 ...)
(... (Slavonice) - M27 (246) Otrubové (Střížov) - A30-3 (148) Pabl Josef (Č. Budějovice) - M4-3 (192) Pacovský ...)
Page
12 
(... Bratr Josef Jiní, továrník z Lom- nice n. Pop., zasloužilý bratr a příznivec Sokolím zemřel 9 ...)
(... Pičman odevzdává klíče sokolovny starostovi jednoty. 6. Před novou sokolovnou, neili začla slavnost ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
70 
(... Josef, nar. 22. srpna 1887 v C. Budějovicích Neubauer Tomáš a Teresie roz. Bieblova v Č. Budějovicích ...)
(... ubném Pičman Eduard, nar. 24. ěervence 1886 v Písku Pičman Eduard a Eleonora roz. Benešova v Písku ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
7 
(... demokracie, 5. srpna 1950, odsouzeni k mnohaletým žalářům: František Harlas, Jiří Kubelík, Josef Jeřábek, Pavel Hasterlík, Josef Veverka, Josef Bavlín, Ludvík Novák, Josef Válek, Václav Reischl, Karel Kopecký ...)
Page
146 
(... nenadálá smrt pojednou nelítostně přetala. Josef Pičman, oblíbený bývalý kapelník píseckého pěš. pluku č ...)
(... příslovečnou disciplinu Pičman neváhal repertoir obohatiti skladbami nej těžšími, při čemž respektoval s ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
53 
(... Josef, Písek. Pičman Edvard, Písek. Pihlík Václav, Nevězíce. ...)
(... Brod. »Hrbek Aug., Č. Budějovice. Hronelt Josef, Lašovice. Hubáček František, Písek. Jedlička ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[6] 
(... Vvšehra- dan Pičman setřásl v Zbraslavské aleji Landu, v dobrém tempu prošel Báněmi a přibližoval se ...)
(... . (S. K. Smíchov), Pičman (Čes. sport, klub Vyšehrad), Landa (Č. A. & F. K.) a K. Klíma (A. K ...)
Page
66 
(... Kučeře. 17. Schmidt Petr z Vidová. *18. Slepička Josef z Líšnice. 19. Soudek Štěpán z Hluboké. Třída ...)
(... z Kvítkovic. 11. Haláček František z Radostic. 12. Homr Jan z Těšínova. 13. Hronek Josef z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... virtuos na klavír, a Otomar Pičman, řídící učitel v Čerčanech, virtuos na housle a dirigent proslulého ...)
(... vřelostí přednesu. Pan Otomar Pičman, rodák z kraje příbramského, začal se studiem houslí již v dětství ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
20 
(... ; Dr. Pick 1 K; Pičman Johann, Kaplan 5 K; Pileeký J. 2 K: Josef Pillmann’sche Erben 4 K ; Pilucha ...)
(... ; Nechvátal B. 1 K; Nicht Genannte 50 h; Nekola Josef 2 K; Němec Josef, Pers.-Dechant 5 K; Němec Vilma 1 K ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
173 
(... České, složili: Od 1 prosince 1878 do konce února 1879. Pan Josef Hamršmíd, klerik řádu maltéz. v ...)
(... . — P. Ant. Čižinský, farář v Jasené u Josefova, 10 zl. 50 kr. -— P. Josef Eckert, studující v Josefově ...)
Page
6 
(... prvotřídním mužstvem zvuč- ných jmen (Agler. Brabec, Báča, Pičman, Černý, Ra- da), is nímž docílili v minulé ...)
(... . GEGGGGGGGGGGEGEEGGGGGGE£ E G G G G G G G G G G G Slavia JOSEF DUŠTÍR, nástupce J. Keřky, e Písek, Riegrovo ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... . ADVOKÁTI: JUDr. Otakar Hirsch (náměstí). ; UDr. Josef Kučera (náměstí). CUKRÁŘ: Jan Měřínský (Buděj. ul ...)
(... “ Mag. Ph. F. X. Faltis. LÉKAŘ: MUDr. Josef Roušavý (Palac. ul.). MALÍŘ SKLA: Bedřich Mayep (Palac ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
180 
(... ^hrán i v Písku. Zde odešel Josef Pičman na odpočinek v roce 1912 jako čestný kapelník. Rozloučil se při ...)
(... rodák, písecký gymnaeista, Gregorův žák, Josef P i č m a n /HS/ nepřetržitě 44 let. V Praze byl ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[4] 
(... pan Frant. Ješina a myslivci páni Ješina Josef a Pičman Eduard. Dále učiněn návrh na za- koupení ...)
(... překvapovala. Všeobecně oblíbený kapelník p. Pičman ovládal hravě celý or- chestr a hudebníci jeho, sledujíce ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(4) 
(... . schopného W. J. Loiila, dříve firma Josef Pičman v Týně nad Vltavou. Zdarma a franko zasýlá nejnovější ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
432 
(... . Hradce. - Josef Koníř, kamnář ze Soběslavi a Marie Kaštánkova z Hatína. - Ludvík Vomáčka, diurnist a ...)
(... tauečuí (pro piano na 2 ruce. č. 9. Pičman, Pochod z motivů „Zakletý priuc", č. 10. Anger, Česká ...)
Page
[4] 
(... 206 b. Junioři: 1. J. Procházka, OU Jitona Lišov 204 b., 2. M. Pičman, OU Jitona Lišov 199 b., 3. J ...)
(... Hrady 274 b., 3. Frant. Němec, Lišov 270 b Junioři: 1. J. David, Lišov 271 b., 2. M. Pičman, OU Jitona ...)
Page
22 
(... . V Malšicích. Zákonem povoláni: d. p. děkan v Malšicích P. Josef Rokoš a řídící učitel p. Alois ...)
(... (předseda), p. Tadeáš Bejlovec z Čeňkova (místopředseda), p. Josef Hák z Dohřeje vic. Náhradníci: p. Frant ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...