•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
104 documents  collapsed to 31Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
200 
(... Ku 10 9 Stavby nábytek a veškerá SME pro kanceláře zhotovuje Josef Doubek České Budějovice Palackého nám. 784 telefon 978 LEOPOLD HERRMANN dříve FŮRTH A PENÍŽEK prádlo, textil, pletené ...)
Page
55 
(... -Rímo-va (Josef Vodička) Šťastná Zdeňka ze čtyř Dvorů (F. Vodička) Šťastný Rud. ze Lhenic (J. Svoboda) Trendová Růžena ze Ševětína (B. Šulistová) Urbanová Jarm. z Černic (V. Šulista) Valha Josef z Černého Dubu ...)
Page
1 
(... Češi. Skromným a tichým kronikářem denního života nazval sebe pan Josef Penízek ve vlastní nedávné ...)
(... přednášky nebude tvrdit, že by pan Penížek náležel k těm, jejichž evan- geliem jest přísloví: Sedávej ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... Lomnice, 3. srpna. Dnes o půlnoci zemřel zde náhle v hotelu ! Praha« redaktor »Národních listů Josef Penížek, raněn byv mrtvicí. Redaktor Penížek byl v Tatranské Lomnicí na letním pobytě asi 6 neděl. Josef ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
48 
(... , Cechy kamnáře 2 Biško Josef Hlinsko, „ hrnčíře 3 Böhm Vilém Mezimostí, „ n 4 Čitek František Radětice ...)
(... , Bulharsko n 8 Chramosta Josef Zhorec, Cechy kamnáře 9 Mareš Josef Koloveč, „ 10 Odehnal Antonín Svratka ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... školní rady zvolen včerejšího dne p. Josef Müller, správce matiční školy zdejší. Nový lékař v Č ...)
(... v neděli večer židovský řezník Penížek v Pekárenské ul., kde v domě p. Šerla má maštal pro svého ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
369 
(... české spo- lečnosti! Josef Penížek psal v mladočeské revue v listopadu 1913, že „strana, která počíná ...)
(... Právo lidu, XXII/51, 21. února 1913. 43 Josef Penížek, Svízele, Stať situační, Česká revue, 1913/2 ...)
Page
148 
(... Soldát Josef 1849 Méšice Švestka Alois 1855 Penížek Mojžíš 1856 Šíp František 1849 Tábor Švec Jakub ...)
(... Šitta Jan 1849 Fučík Josef 1851 Kůral Karel | 1849 Lhota dlouhá Mrázek Václav 1849 Řepeč Vrchota ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
66 
(... . Nedávno zvěčnělý parlamentní referent »Ná- rodních Listů«, redaktor Josef Penížek na sklonku života ...)
(... ukázku objektivního, nepředpojatého soudu zku- *) Josef Penížek. Z mých pamětí z let 1 8 7 8 — x 91S ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
50 
(... . 19. Pecháček Josef z Měšic. 20. *Petřík Theodor z Tábora. 21. Porges Hugo z Hoštic. 22. Prokop František ze Smyslová. IV. 1. Dušek Josef ze Zhoře. 2. Engel Pantaleon z Kolovče. 3. *Forster Vilém z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... stop! Stejně budou ohromeni všichni, kdož jej znali — a těch je nekonečná řada. Bylť Josef Penížek ...)
(... novinářské překlá* dal J. Penížek z jazyků slovanských a něm* činy a vydal celou řadu publikací, z nichž za ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[8] 
(... Macillis, Antonín Novotný u fý H. Penížek, Helena Pačesová u íy J. Kří-žovský, František Pazourek ...)
(... u fy J. Příběn-ský, Antonín Valenta u fy Fr. Knotek, Josef Vobořil u fy Em. Samce syn, Jaroslav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
45 
(... Prahy. *Beneš Josef ze Zlivi. Bílek Jan ze Štěpánovic. Brabec Josef z Č. Budějovic. Brožek Gustav z Č. Budějovic. Bydlo Karel z Hluboké. Čížek Bohumil z Dívčic. David Josef z Divína Drásta Karel z Mokrého ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
19 
(... 19 — Josef Dvořák, živnost ovocnářská s návštěvou trhů v Hrobech č. p. 7. Viktor Fried, obchod ...)
(... . p. 232. Rozalie Penížek, obchod smíšeným zbožím mimo čaj, koření, materiální zboží a barvy v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
124 
(... . Novinář Josef Penížek vydal III. díl svých memoirů „Z mých pamětí z let 1878—1918". — Paměti prof. K ...)
(... Tribuně s názvem „Pří sklence vína", věnoval X. kapitolu (1. IV.) Josef Svatopluk Machar Dr. Karlu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... . — Blankytu, č. 19. — Verše jarní a letní, č. 25. a 26. — Při měsíci č. 32. Haken Josef: Probuzení, č. 17 ...)
(... . Chalupa František: Len, č. 6. Jakubec Josef: Za okny a pod okny (Úrývek z cyklu „Pod naší horou“), č. 14 ...)
Page
2 
(... JOSEF BENEDA z Dobré Vody. Vzpomínají manželka s rodinou a kamarádi. Ještěže se nakonec nestala ...)
(... , poněvadž kožešník Josef Ciml sem přesídlil svůj zá- vod ze Široké ulice v září 1927. Firma Fürth a ...)
Page
5 
(... okresní komisař Josef Konopásek jmenován byl okresním hejtmanem a ponechán na dosavadním služebním místě ...)
(... . Tom. Krch, velkoobchodník koží v Táboře, 3. Hugo Penížek, obchodník střižním zbožím v Táboře, 4 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[4] 
(... vídeňský zpravodaj „Národních Listů11 p. Jos. Penížek žalováni jsou pro článek „Memento11, jejž napsal p. Penížek a k němuž se dobrovolně přihlásil. Postaveni budou před olom. porotu. V článku tom posuzován ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... v sobotu Josef Ort, účetní svatováclavské záložny a člen sboru obecních starších královského města ...)
(... se pan Penížek skrýfi kamsi a po ni musel se skrýti před .'českou veřejností. Nyní vychází najevo ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...