•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
65257 documents  collapsed to 241Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
154 
(... Nová, Soňa I 188 II 82, 352 Nováček, Josef III 491 Nováček, Zdenko I 805 III 314, 593 Novák, Ad. I 20, 37 Novák, Ant. I 377 Novák, Arne I 7212, 789 II 586 III 53, 55, 342, 446, 478, 481 ...)
Page
112 
(... Zástupci České akademie věd a umění Josef Zubatý (předseda ČAVU) a Jan Bedřich Novák (generální sekretář) u prezidenta republiky T. G. Masaryka v roce 1929. (MUAAV ČR, Fotosbírka Archivu AVCR.) 112 ...)
Page
133 
(... - Novák František, Ižná - Novák Josef, Počátky - Novotný Jan, Soběslav - Novotný Jan, Soběslav - Otruba ...)
(... Jan, Dráchov - Kupka Karel, Stráž n. Než. - Maruška Josef, Vlkov - Nedoma Adolf, Bechyně - Novák Josef ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
308 
(... . - Praha XII., Blanická 8. NOVÁK Josef PhDr., šéfredaktor Úřed- ních novin, rada zpravodajské služby ...)
(... noviny, Praž- ské noviny, Českoslov. republika a j. - Praha XIIL, Tolstého 721. NOVÁK Josef B. JUDr ...)
Page
668 
(... Lorenc, Zdeněk Loukotková, Jarmila Lukášová, Růžena Macek, Antonín Macůrek, Josef Mágr, Antonín Stanislav Mahen, Jiří Mach, Bohumil Mach, František Mach, Josef Máchal, Jan Machovec, Milan Majerová ...)
Page
375 
(... . - Praha XII., Bla- nická 8. NOVÁK Josef PhDr., šéfredaktor Úřed- ních novin, rada zpravodajské služby ...)
(... . NOVÁK Josef B. JUDr., ministerský ra- da, přednosta oddělení v min. nár. obr. - * 24. VIII. 1885 Nová ...)
Page
1013 
(... Novák Bohumil 602 Novák Ladislav 602 Novák Václav Archibald 603 Novák Viktor 603 Nováková Milena 604 ...)
(... 620 Ošmera Josef 620 Otradovicová Jarmila 620 Outratová Dagmar 621 Pacovská Alžběta 621 Pakosta ...)
Page
361 
(... , stř. Kečkeš Jindř., čet. Prachař Josef, des. Suchý Vojt., svob. Novák Frant. V rámci povoleného počtu ...)
(... Julius, des. Jandík Jan; francouzskou bronzovou medailí: stř. Budovec Josef, svob. Viktora Jos., des ...)
Page
96 
(... Novák, J. Z. (Nová vydání). Prázdniny Adama Bendy. 4. vyd. P., 1946 121 s. (1. vyd. 1939 ...)
(... . Lad. Novák zemřel. Svob. noviny 30. 8. 1946 s. 2. Za Lad. Novákem. Lid. demokracie 1. 9. 1946 s. 4 ...)
Page
349 
(... CHUDOBA, Richard IMHOFER, Jan JEDLIČKA, Josef JERIE, Josef JÍRA, Gabriel JIRSÍK, Gustav KABRHEL, František KADEŘÁVEK, Roman KADLICKÝ, Otakar KÁDNER, Josef KAZIMOUR, Ludvík KIRSCHNER, Flora KLEINSCHNITZOVÁ, Antonín ...)
Page
280 
(... 280 Hubov: Josef Vacek . . . . 5 fl. TU kr. Jiří Peterka . . . . 2 fl. 333A kr. M. Pešek ...)
(... sedláku. Bezclěkov. J. Kadocli V. Novák ä 5 fl. TU ■ ■ . . . 15.22 Jak. Nováček Chlistov: V ...)
Page
148 
(... , —1773 - Ý 1781 - 42 1., Šimon Zelenka -1772-t 1823, Tomáš Kamlach ? -1779-, Josef Šmíd, s. plavec, —1781 - 82 —, Karel Kutina —1783—, Jan Kašnic -1785 -, Josef Gruber, s. plavec, —1785-88—, Pavel Suchánek ...)
Page
9 
(... Urbánek (Ferebaur) Josef Johanus Matěj Pouzar pastuška Josef Pouzar Tomáš Johanus Martin Klabouch (Novák ...)
(... jeví se pak majitelé dle čísel popisných tito: Josef Pouzar 2. Frant. Bezpalec (Ihl) Matěj Lokenbaur ...)
Page
482 
(... archivu 8, 1939, s. 5-39; Josef Kollmann, Archivář Jan Bedřich Novák. (K 100. výročí jeho narození ...)
(... uveřejnil Jan Bedřich Novák obsáhlou stať s názvem Ze zápisků posledního lancknechta.3 Uvedl tak do české ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
618 
(... Mužáková Johanna: Světlá Karolína Myslbek Josef Václav 425 Náchodský Josef Krapka: Krapka Náchodský Josef Nasková Růžena 307, 344 Naumann Jaroslav 334 Naumann Miloš: Nauman Pavel Nebeský Jan: z ...)
Page
100 
(... JMENNÝ REJSTŘÍK KNEISSL - St 9 KNEISSL, Johann - Ot 45 KNEISSL, Josef - Ot, společný hrob 7 ...)
(... - Ot, společný hrob 2 KOTLÁŘ, Josef - Ot 98 KOTT, Hynek - Ot, společný hrob 2 KOUBA, František - Ot 73 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
173 
(... -1536, 1546-1548 Novák, Arne (podp.) 1555 Novák, Josef: Synopsis Theologiae dogmaticae (1805) 1100 ...)
(... (s.XVIII.ex.) n Neo-Gella, v. Neuzelle Neubauer, Josef (nar. 1887) podp. (1938) 1228, 1245 Neúhauser ...)
Page
378 
(... stylizace. Novák naprosto přirozeně sděluje i situace, které v případě ne-rozumějícího čtení mohou vzbudit ...)
(... vždy o vrcholná evropská intelektuální setkání a Mirko Novák byl univerzitním profesorem estetiky. (Na ...)
Page
377 
(... Hynek (Zvěřinec) - AI 5-2 (80) Macháček Miroslav (Kuklov) - AI3-2 (70) Machar Josef Svatopluk ...)
(... ) Malínský Josef (Chotoviny) -A27-1 (132) Malovcové z Chýnova (Bohumilice) - A23-1 (114) Malovec Jan (Chýnov ...)
Page
619 
(... ... Cas. Společ. přátel starož. 58 1950 s. 59-60. B) Jednotlivá díla. Setkání P., 1946 15 s. Josef ŠTOLBA (* 3. 5. 1846 v Hradci Králové, t 12. 5. 1930 v Praze). A) Všeobecně o životě a díle. Novák ...)

>loading more documents...