•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
67732 documents  collapsed to 251Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
154 
(... Nová, Soňa I 188 II 82, 352 Nováček, Josef III 491 Nováček, Zdenko I 805 III 314, 593 Novák, Ad. I 20, 37 Novák, Ant. I 377 Novák, Arne I 7212, 789 II 586 III 53, 55, 342, 446, 478, 481 ...)
Page
112 
(... Zástupci České akademie věd a umění Josef Zubatý (předseda ČAVU) a Jan Bedřich Novák (generální sekretář) u prezidenta republiky T. G. Masaryka v roce 1929. (MUAAV ČR, Fotosbírka Archivu AVCR.) 112 ...)
Page
74 
(... ) „ Mracký Josef, profesor (1929) „ Mráz Antonín, Th. Dr., kapitulní probošt Mráz Josef, obchodní zástupce ...)
(... ., statkář (1905) „ Němec Adolf, cukrář (1950) Němec Josef, JUDr., advokát (1908) Němeček Vladimír, úředník ...)
Page
133 
(... - Novák František, Ižná - Novák Josef, Počátky - Novotný Jan, Soběslav - Novotný Jan, Soběslav - Otruba ...)
(... Jan, Dráchov - Kupka Karel, Stráž n. Než. - Maruška Josef, Vlkov - Nedoma Adolf, Bechyně - Novák Josef ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
168 
(... Novák Josef 80 Novák Karel 82 Novák Leopold 101 Novák Rudolf 98 Novák Václav 106 Novák Vladimír ...)
(... Neuwertové Bratři 99 Neužil Antonín 102 Neužil Josef 94 Neužilová Terezie 82 Němcová Magdalena 65 Němec ...)
Page
308 
(... . - Praha XII., Blanická 8. NOVÁK Josef PhDr., šéfredaktor Úřed- ních novin, rada zpravodajské služby ...)
(... noviny, Praž- ské noviny, Českoslov. republika a j. - Praha XIIL, Tolstého 721. NOVÁK Josef B. JUDr ...)
Page
668 
(... Lorenc, Zdeněk Loukotková, Jarmila Lukášová, Růžena Macek, Antonín Macůrek, Josef Mágr, Antonín Stanislav Mahen, Jiří Mach, Bohumil Mach, František Mach, Josef Máchal, Jan Machovec, Milan Majerová ...)
Page
375 
(... . - Praha XII., Bla- nická 8. NOVÁK Josef PhDr., šéfredaktor Úřed- ních novin, rada zpravodajské služby ...)
(... . NOVÁK Josef B. JUDr., ministerský ra- da, přednosta oddělení v min. nár. obr. - * 24. VIII. 1885 Nová ...)
Page
1013 
(... Novák Bohumil 602 Novák Ladislav 602 Novák Václav Archibald 603 Novák Viktor 603 Nováková Milena 604 ...)
(... 620 Ošmera Josef 620 Otradovicová Jarmila 620 Outratová Dagmar 621 Pacovská Alžběta 621 Pakosta ...)
Page
32 
(... . Mačice: Ruští: Havlík F. (Slovensko), Novák Josef, (Amerika); italští: Hlavatý Ant. (Slovensko), Hrad Vavřinec, Pešek Václav Novák Josef. í Maršovice: Ruský: Bulka Celestýn; italští: Kolář Jakub (zemřel ...)
Page
361 
(... , stř. Kečkeš Jindř., čet. Prachař Josef, des. Suchý Vojt., svob. Novák Frant. V rámci povoleného počtu ...)
(... Julius, des. Jandík Jan; francouzskou bronzovou medailí: stř. Budovec Josef, svob. Viktora Jos., des ...)
Page
96 
(... Novák, J. Z. (Nová vydání). Prázdniny Adama Bendy. 4. vyd. P., 1946 121 s. (1. vyd. 1939 ...)
(... . Lad. Novák zemřel. Svob. noviny 30. 8. 1946 s. 2. Za Lad. Novákem. Lid. demokracie 1. 9. 1946 s. 4 ...)
Page
349 
(... CHUDOBA, Richard IMHOFER, Jan JEDLIČKA, Josef JERIE, Josef JÍRA, Gabriel JIRSÍK, Gustav KABRHEL, František KADEŘÁVEK, Roman KADLICKÝ, Otakar KÁDNER, Josef KAZIMOUR, Ludvík KIRSCHNER, Flora KLEINSCHNITZOVÁ, Antonín ...)
Page
148 
(... , —1773 - Ý 1781 - 42 1., Šimon Zelenka -1772-t 1823, Tomáš Kamlach ? -1779-, Josef Šmíd, s. plavec, —1781 - 82 —, Karel Kutina —1783—, Jan Kašnic -1785 -, Josef Gruber, s. plavec, —1785-88—, Pavel Suchánek ...)
Page
9 
(... Urbánek (Ferebaur) Josef Johanus Matěj Pouzar pastuška Josef Pouzar Tomáš Johanus Martin Klabouch (Novák ...)
(... jeví se pak majitelé dle čísel popisných tito: Josef Pouzar 2. Frant. Bezpalec (Ihl) Matěj Lokenbaur ...)
Page
280 
(... 280 Hubov: Josef Vacek . . . . 5 fl. TU kr. Jiří Peterka . . . . 2 fl. 333A kr. M. Pešek ...)
(... sedláku. Bezclěkov. J. Kadocli V. Novák ä 5 fl. TU ■ ■ . . . 15.22 Jak. Nováček Chlistov: V ...)
Page
150 
(... |Dobrosl. Zátka 1893 513 | Martin Šrámek | Dr. Jan Pícha Jan Macháček | Max. Mencl sí Josef Novák Jan ...)
(... . Bozděch Josef Volák Dr. A. Zátka ; s : : Dr. A. Zátka 1884 | 496 | Dr. G. Bozděch | Martin Šrámek Josef ...)
Page
482 
(... archivu 8, 1939, s. 5-39; Josef Kollmann, Archivář Jan Bedřich Novák. (K 100. výročí jeho narození ...)
(... uveřejnil Jan Bedřich Novák obsáhlou stať s názvem Ze zápisků posledního lancknechta.3 Uvedl tak do české ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
229 
(... Martinovského, tito milovníci a znatelé hudby i zpěvu: řídící učitel Václav Urban, říd. učit. Josef Rollinger, ředitelé kůru Jan Heřman aR. Martens, odbor. uči- telé Jan Adámek a Jos. Novák, říd. učitel Hynek Šimánek ...)
Page
618 
(... Mužáková Johanna: Světlá Karolína Myslbek Josef Václav 425 Náchodský Josef Krapka: Krapka Náchodský Josef Nasková Růžena 307, 344 Naumann Jaroslav 334 Naumann Miloš: Nauman Pavel Nebeský Jan: z ...)

>loading more documents...