•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
739 documents  collapsed to 62Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
132 
(... -, Tomáš Svatoš -1813-, Matěj Nikolau -Ý1813-60 1., Josef Cirus -1814-, Fr. Jiskra —1815—, Tomáš Spiroch —1816- f1831—42 1., Matěj Saip —1817—, Josef Jílek -1817-28 cechmistr—Ý 1842, Tomáš Svoboda —1818- J ...)
Page
120 
(... Blahoslav Kozák, Otakar Machotka, Zdeněk Nejedlý, Stanislav Nikolau, Josef Peška, Stránský Jaroslav ...)
(... stran „středu“. Výjimku představoval Stanislav Nikolau, který byl aktivním exponentem českého ...)
Page
57 
(... Nikolau. Týž však tohoto čestného místa nepřijal. Proto dne 23. nrosince 1901 prohlášen byl starostou ...)
(... Vitavou. Po resignaci Pavlíčkově uvolil se Karel Nikolau přijmouti důstojnost starostenskou 10. října ...)
Page
585 
(... Josef A., Machát Fr., Matoušek Karel, Mosche- lesová Julie, Nikolau Stan., Pfohl Ernst, Pittich Karel ...)
(... Bob., Gašperik Julius, Gerstenkorn AL, Günther Josef, Hájek Frant., Hanč Josef, Halla Fr., Hemský ...)
Page
134 
(... Heyduka 1878 a 1879/. 3083. -vpch-, Učitel a spisovatel Josef V. Nikolau. 14, 1977, 2, s. 116. /1838 ...)
(... -42. 3078. J.Ř., Josef Němec (příprava na 90. výročí úmrtí v Táboře). 6, 1969, 2, s. 59-60. 3079 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
9 
(... , Bukovany. — 4. Kohn Jiří. — 5. *Mařan Josef. — 6. Noha Viktor, Sv. Hippolyt, Rakousko (Písek). — 7. *Pakeš Alois, Strakonice (Písek). — 8. Pavlovský Jaroslav, Sušice (Písek). — 9. Pešek Josef, Kosová Hora (Buda ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
14 
(... , Praha (Pelhřimov). *Karel Mádlo. Theodor Novák Josef Rod, Sázava. Karel Schreyer. Ant. Svárovský ...)
(... , Čítanka. — Hrbek-Šafránek, Lat. cvičebnice. — Kořínek, Lat. mluvnice, díl I. — Nikolau, Zeměpis ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
22 
(... (Nihošovice u Volyně). 7. *Robert Kaut z Vídně (Vodňany). 8. *Josef Koudelka z Čich ti c (Vodňany). 9 ...)
(... . Engelbert Melan z Klatov. 13. Václav Mik z Husince. 14. Josef Mráz z Prachatic. 15. *Václav Müller z Velkého ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
19 
(... . Budějovic. 9. Macalová Vlasta z Čes. Budějovic. 10. [Mundl Rudolf z Plzně], 11. Nikolau Karel z Týna n. Vit. 12. Persona Jaroslav z Čes. Budějovic. 13. Pouzar Josef z Kněžských Dvorů. 14. Praveček Josef z Velké ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
21 
(... . Čtvrtnik Jan z Bošilce. — 4. Dědič Josef z Hluboké n. Vltavou. — 5. Filip František ze Záluží. — 6 ...)
(... dějepisu. Díl I. Kč 15.60. — Nikolau: Učebnice zeměpisu, 2. opr. vyd. Kč 13.60. — Brunclík-Machát ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
19 
(... .—. Pešek Josef, Z domova a ciziny II.. 1. vyd., 12.20. Putzgcr-Dušek, Historický atlas, 8. vyd., 20.—. Nikolau, Zeměpis pro II. tř. škol středních, 5. vyd., 12.40. Brunclík-Machát, Zeměpisný atlas (jako. ve tř ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
21 
(... Třída VII b. Koncem roku 24 žáci a 5 žákyň. (Třídní prof. Rud. Věcovský.) Josef Napravil z Jistebnice. Joseí Novák z Dědic. Alois Novotný z Jedlan. *Václav Pánek ze Zelče. *Josef Parýzek z Tábora ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
25 
(... VH. Beníšek Josef, Klikov. Dušák Karel, Třeboň. Hadač Ladislav, Petrovice. Haider František ...)
(... . Konrád Josef, Třeboň. Kotek Václav, Kolenec. Kubeš Jan, Třeboň. Lehký Bořivoj, Třeboň. Líska ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
69 
(... ...........I|l857 — Jan Nigrin, měšfan ve Vysokém . . i 1851 — Josef Věnceslav Nikolau, učitel v ...)
(... , ředitel stavitelství v Běl- hradě Srbskem......... — Josef Nezbeda, kontrollor při c. k. ber ...)
Page
22 
(... Völker. (Nach Herder.) (Übersetzung.) Karel Jun. Třída Vlil. 1. Was die Oroszmutter von Kaiser Josef ...)
(... Lektüre.) — 4. Der Glockengusz. (Dargestellt nach Schillers Lied von der Glocke.) Josef Tobiášek. 5 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
78 
(... . Nikolau Stanislav z Humpolce. Nováček Jaroslav z Kladna. *Novák Václav z Mahouše. Novotný František ze Zvíkova. Ounický Josef z Ounic. Petr Antonín ze Sušice. Pták Josef z Červeného Újezda. Röhrich Jindřich ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
171 
(... humpolecká „Včelka11 dočkala se několika ročníků a že mladý vltavo- týnský rodák, učitelský čekatel Josef V. Nikolau odvážil se v roce 1857 vydávat v čes. Budějovi- cích ve lhůtách neurčitých „Klásky, plody bla ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
15 
(... ). 17. František Šetek z Tábora. 18. Karel Šikýř z Milévska (Tábor). 19. Josef Traxler z Březnice ...)
(... -Erubý, Lat. mluvnice, I., 9.-8. vyd.; Erbek-Šafránek, Cvič. kniha jaz. lat. I., 10. vyd.; Nikolau ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
48 
(... — 48 — Josef Vaněk, Nový Etynk. Vojtěch Veselý, Pohoř. Josef Vondra, Deštná. *Zdeňka Vysypalová ...)
(... ). Antonín Volavka, Horní Ves. Miroslav Vránek, Benešov u Prahy, (J. Hradec). Josef Závodský, Pozelm ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
284 
(... Švehla. Josef Nikolau. Jan Petřík, Josef Strnad. Jan Masák, Jospf POávka. František Rvska, a další ...)
(... . Kolář, B. Lokvenc, J. Masák, J. Nikolau, J. Petřík, V. Pisinger, J. Rezek, O. Rödl, J. Ryba, V. Ryba, F ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...