•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
44828 documents  collapsed to 214Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[40b] 
(... Vladimír Neff František Nechvátal František Němec Josef Nesvadba ...)
Page
151 
(... 164, 764 Nellová, M. I 748 Němcová, Blanka I 639 Němcová, Eva I 25 Němec, Bohumil III 70, 604 Němec, Fr. I 236 II 46, 96, 427 III 351. 367 Němec, Igor III 122 Němec, Jiří I 679, 705 III 316 ...)
Page
9 
(... jeví se pak majitelé dle čísel popisných tito: Josef Pouzar 2. Frant. Bezpalec (Ihl) Matěj Lokenbaur (Wallenta) . Tomáš Zieglbaur . obec . Josef Marek . Josef Zeman (Zachar) . Frant.Poncar(Němec ...)
Page
561 
(... Josef, Mastik-Li- panský Frant., Musil Alois, Mussik Viktor, Němec Vilém, Pašek Vladimír, Pitlík Aug ...)
(... . BIOCHEMIE Babička Jos., Bečka Jan, Bernhauser K., Duchoň Frant., Ernest Adolf, Němec Ant., Sládek Jar ...)
Page
14 
(... Josef Procházková 2 děti Procházková Marie 7 Agnesie Kubic Barbora, Procházka Josef 31 Pinkavová II. Fisher Ana Pinkava Josef 54 Terezie 7 dětí, Pinkavová Terezie všichni ze Pinkava Tomáš 57 ...)
Page
668 
(... Lorenc, Zdeněk Loukotková, Jarmila Lukášová, Růžena Macek, Antonín Macůrek, Josef Mágr, Antonín Stanislav Mahen, Jiří Mach, Bohumil Mach, František Mach, Josef Máchal, Jan Machovec, Milan Majerová ...)
Page
108 
(... —, Vit Chrněla -1713-1-1731-53 L, Jakub Vanda -1713-23—, Jan Josef Moučka —1725-28,— Adam Skřihan —1725-31—, Jiří Hrdina —1725-t Před r. 1782, Václav Eripek -1728- f 1744-41 1., Čakovec ? -1728-, Josef ...)
Page
126 
(... Horký Tomáš, Nakří - Hošek Josef, Soběslav - Hron Jan, Metáno v - Jaroš František, Vězná - Jelínek ...)
(... ,, Hlavatce - Kašpar Jan, Velké Sedlíště - Klee Antonín, Soběslav - Kohout Josef, Vodňany -if Körner Vojtěch ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
758 
(... . Bibliografie. Lesný Vincenc : Dva indologoyé, [Alfred Ludwig, Němec na pražské univ. a jeho žák Josef Zubatý ...)
(... Zlobický Bafha Fran t.: Josef Valentin Zlobický - literární pozůstalost. [V Lit. archívu Pam ...)
Page
570 
(... Němec 570 uspořádal Němec na vnější popud výbor Soudničky (’36), kde plnou měrou vystupuje jeho ...)
(... pražského lidu v jeho různých životních situacích. Se svými hrdiny má Němec soucit a odpouští jim stejně ...)
Page
366 
(... ., 1922). - Praha XI. Žižkov, Havlíčkova 26. NĚMEC Josef Emerich, majitel umělec, závodu, soudní znalec ...)
(... vZejbiši na Šumavě). - Praha II., Dittrichova 20. NĚMEC Alois Ing., vrch. řed. Středo- morav. elektráren ...)
Page
631 
(... m. Morava p. Přemysl p. 1538 Pavel m. Jan Němec m. Jíra Kubů p. Rabanec p. 1539 Pavel m ...)
(... Josef m. Kašpar m. Hora p. Vaněk Nosků p. 1542 Kašpar m. Václav Hruška m. Jan Kubů p. Václav ...)
Page
351 
(... meči a stuhou: por. Kasal Martin, kapitán Košťák, ppor. Markup, Mály Josef, por. Klečka Karel, ppor ...)
(... Vítězslav. Kříž sv. Jiří IV. st.: stř. Budovec Josef, Havlíček Karel, des. Svatoš Frant., Dlouhý Václav ...)
Page
100 
(... JMENNÝ REJSTŘÍK KNEISSL - St 9 KNEISSL, Johann - Ot 45 KNEISSL, Josef - Ot, společný hrob 7 ...)
(... - Ot, společný hrob 2 KOTLÁŘ, Josef - Ot 98 KOTT, Hynek - Ot, společný hrob 2 KOUBA, František - Ot 73 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
69 
(... : Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380. Český Krumlov 1996, s. 17-29. Čestice Hartl, Josef: Čestice sedmsetpadesátileté. Historie a současnost obce na šumavském Podlesí. Čestice 1993. Číměř Binder, Josef ...)
Page
253 
(... , 2700, 3228, 4336, 4715, 5258,5310 Němec, Alois ml. 2662 Němec, Karel 1,4409,4919,5156 Nikendey ...)
(... Panoch, Václav 1913, 2029, 4793 Papež, Zdeněk 1451 Pařez, Jan 792,1731 Pašice, Josef 513 Pavel ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
133 
(... , Jakub Krejčátko, Jiří Kočí, Tomáš Trepka, Josef Klička, Valenta Holej, Kašpar Vyskočil, Lukáš „Vrba, Jan ...)
(... , Lidmila Bečvářová, statek obecní. „ 1) V Kmínu žili roku 1714: Pavel Kužel, Josef Mikšátko, Tomáš Bouda ...)
Page
99 
(... generální sekretář Akademie). V letech 1923-31 stál v čele České akademie filolog Josef Zubatý (předtím od r. 1916 předseda III. třídy). Po něm následoval hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, který Akademii ...)
Page
325 
(... Černý, Bonaventura — 206 Červenka — 317 Česká Lípa, knihovna němec. reálky — 198 České Budějovice — katedrál. chrám, výtah z ceremoniaria — 6; 119; Kaudelka, Josef — 187; klášter dominikánů — 41; 141 ...)
Page
123 
(... Martíne\ Václav, Sušice, neudáno. Němec Františe\, Vodňany, major min. národ. Moravec Josef, Smíchov, neudáno. obrany v Praze. Třída Vllb. Třídní: Josef Bráníš. Fiedler Jindřich, Jimramov, zemřel ...)

>loading more documents...