•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
46339 documents  collapsed to 222Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[40b] 
(... Vladimír Neff František Nechvátal František Němec Josef Nesvadba ...)
Page
16 
(... Lužnicí, coll. SO; Jaroslav Marek, Praha; Zdeněk Malinka, Opava; Josef Miesbauer, Český Krumlov; Václav Mikuda, České Budějovice; Alois Mrázek, coll. SO; Miloš Múčka, Český Krumlov; Vojtěch Němec - V ...)
Page
74 
(... ., statkář (1905) „ Němec Adolf, cukrář (1950) Němec Josef, JUDr., advokát (1908) Němeček Vladimír, úředník ...)
(... ) „ Mracký Josef, profesor (1929) „ Mráz Antonín, Th. Dr., kapitulní probošt Mráz Josef, obchodní zástupce ...)
Page
31 
(... : Ondr Maxmilián (34), Karel Loffelman (57); italští: Martin Němec (100), Jakub Hoffman (60), Josef ...)
(... SEZNAM LEGIONÁŘŮ Z OBCÍ ZE SUŠICKA. Bílenice: Ruští: Kalný Václav (padl), Kadlec Josef (padl ...)
Page
151 
(... 164, 764 Nellová, M. I 748 Němcová, Blanka I 639 Němcová, Eva I 25 Němec, Bohumil III 70, 604 Němec, Fr. I 236 II 46, 96, 427 III 351. 367 Němec, Igor III 122 Němec, Jiří I 679, 705 III 316 ...)
Page
9 
(... jeví se pak majitelé dle čísel popisných tito: Josef Pouzar 2. Frant. Bezpalec (Ihl) Matěj Lokenbaur (Wallenta) . Tomáš Zieglbaur . obec . Josef Marek . Josef Zeman (Zachar) . Frant.Poncar(Němec ...)
Page
561 
(... Josef, Mastik-Li- panský Frant., Musil Alois, Mussik Viktor, Němec Vilém, Pašek Vladimír, Pitlík Aug ...)
(... . BIOCHEMIE Babička Jos., Bečka Jan, Bernhauser K., Duchoň Frant., Ernest Adolf, Němec Ant., Sládek Jar ...)
Page
14 
(... Josef Procházková 2 děti Procházková Marie 7 Agnesie Kubic Barbora, Procházka Josef 31 Pinkavová II. Fisher Ana Pinkava Josef 54 Terezie 7 dětí, Pinkavová Terezie všichni ze Pinkava Tomáš 57 ...)
Page
668 
(... Lorenc, Zdeněk Loukotková, Jarmila Lukášová, Růžena Macek, Antonín Macůrek, Josef Mágr, Antonín Stanislav Mahen, Jiří Mach, Bohumil Mach, František Mach, Josef Máchal, Jan Machovec, Milan Majerová ...)
Page
108 
(... —, Vit Chrněla -1713-1-1731-53 L, Jakub Vanda -1713-23—, Jan Josef Moučka —1725-28,— Adam Skřihan —1725-31—, Jiří Hrdina —1725-t Před r. 1782, Václav Eripek -1728- f 1744-41 1., Čakovec ? -1728-, Josef ...)
Page
168 
(... Neuwertové Bratři 99 Neužil Antonín 102 Neužil Josef 94 Neužilová Terezie 82 Němcová Magdalena 65 Němec Antonín 79 Němec Josef ml. 66 Němec Earel 104 Němec Ladislav 78 Němeček Hynek 73 Něškov Ilja Peter ...)
Page
126 
(... Horký Tomáš, Nakří - Hošek Josef, Soběslav - Hron Jan, Metáno v - Jaroš František, Vězná - Jelínek ...)
(... ,, Hlavatce - Kašpar Jan, Velké Sedlíště - Klee Antonín, Soběslav - Kohout Josef, Vodňany -if Körner Vojtěch ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
758 
(... . Bibliografie. Lesný Vincenc : Dva indologoyé, [Alfred Ludwig, Němec na pražské univ. a jeho žák Josef Zubatý ...)
(... Zlobický Bafha Fran t.: Josef Valentin Zlobický - literární pozůstalost. [V Lit. archívu Pam ...)
Page
570 
(... Němec 570 uspořádal Němec na vnější popud výbor Soudničky (’36), kde plnou měrou vystupuje jeho ...)
(... pražského lidu v jeho různých životních situacích. Se svými hrdiny má Němec soucit a odpouští jim stejně ...)
Page
366 
(... ., 1922). - Praha XI. Žižkov, Havlíčkova 26. NĚMEC Josef Emerich, majitel umělec, závodu, soudní znalec ...)
(... vZejbiši na Šumavě). - Praha II., Dittrichova 20. NĚMEC Alois Ing., vrch. řed. Středo- morav. elektráren ...)
Page
631 
(... m. Morava p. Přemysl p. 1538 Pavel m. Jan Němec m. Jíra Kubů p. Rabanec p. 1539 Pavel m ...)
(... Josef m. Kašpar m. Hora p. Vaněk Nosků p. 1542 Kašpar m. Václav Hruška m. Jan Kubů p. Václav ...)
Page
351 
(... meči a stuhou: por. Kasal Martin, kapitán Košťák, ppor. Markup, Mály Josef, por. Klečka Karel, ppor ...)
(... Vítězslav. Kříž sv. Jiří IV. st.: stř. Budovec Josef, Havlíček Karel, des. Svatoš Frant., Dlouhý Václav ...)
Page
100 
(... JMENNÝ REJSTŘÍK KNEISSL - St 9 KNEISSL, Johann - Ot 45 KNEISSL, Josef - Ot, společný hrob 7 ...)
(... - Ot, společný hrob 2 KOTLÁŘ, Josef - Ot 98 KOTT, Hynek - Ot, společný hrob 2 KOUBA, František - Ot 73 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
179 
(... (1901). » Moravec Josef, c. k. gymn. professor (1889). » Moravec Otakar, účetní firmy »Bratří Sinkové ...)
(... Johanna, vdova po hospodářském správci (1899). Pan Mrňávek Josef, c. k. ředitel čes. realných škol (1884 ...)
Page
69 
(... : Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380. Český Krumlov 1996, s. 17-29. Čestice Hartl, Josef: Čestice sedmsetpadesátileté. Historie a současnost obce na šumavském Podlesí. Čestice 1993. Číměř Binder, Josef ...)

>loading more documents...