•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1061 documents  collapsed to 66Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Monograph
Soupis časopisů v Českých Budějovicích 
Lomský, Josef, 1894-1981
Page
43 
(... , Josef Lomský, pro- fesor, JUDr. Jindřich Autengruber, advokát, Josef Polák, klempíř, A. Polívka ...)
(... pošty, Josef Sobota, velkoobchodník, Rudolf Strnad, pro- fesor, Eduard Švejda, obchodník, August Teverný ...)
Page
15 
(... „ae S LOMSKÝ, Josef: Budějovice ve světle odběrů časopisů. Budějovice, n. vl. 1930. — Přehled odbořných kniho- "ven v Budějovicích. (Zvl. otisk z Jihočeského pře- hledu, roč. III., čís. 2.—3 ...)
Page
584 
(... , Kratochvíl Aug., Lhotský Ant., Lick Carl, Lipser Heinrich, Lomský Josef, Malá Alžběta, Meerwald AI ...)
(... ., Čepelák Václav, Fišer Jos., Göth Ignaz, Gross H., Grus Josef, Höss Karl, Homolka Frant., Honner Jakub ...)
Page
307 
(... . LOMSKÝ Josef, prof. ref. reál. gymnasia v Č. Budějovicích. - * 10. VI. 1894 Štipo- klasy. - Č ...)
(... LÖWENSTEIN A. — LOMSKÝ J. ské dušičky. Hudba v samostatném Česko- slovensku (1931), Die ...)
Page
103 
(... : Disposice stavebního rozvoje města Č. Budějovic. Republikán, 19. VI. 1924. Josef Lomský: Některé kulturní ...)
Page
[1c] 
(... PŘEHLED IV. (1929■ig3oJ R E D I G O VA L JOSEF LOMSKÝ V Českýcli Budějovicích ig3o Nakladatel Karel Ausobský, kmlikupec Tiskl K. Fiala' ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... presidenta T. G. Masaryka ve výročí jeho úmrtí. Dne 28. října promluvil prof. J. Lomský o významu svátku ...)
(... republiky Dr. Em. Háchy. Dne 1. prosince přednášel žactvu prof. Josef Pexidr o státním svátku Jugoslávie a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
212 
(... . Významnou měrou se Josef Lomský podílel na snahách jihočeského uči- telstva o vysokoškolské vzdělání, pro ...)
(... programovém článku Josef Lomský zabýval regionalismem obecně. Viděl v něm úsilí o samostatný, soběstačný a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
84 
(... . [Josef Lomský.] JIHOČESKÉ LISTY, 12. X. 1935. Gotické umění českobudějovického musea v Praze. J ...)
(... . 1935. Gotika českobudějovského musea, škl. [Josef Lomský.] JIHOČESKY OBZOR, 7. XII. 1935. [Krátký ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
166 
(... Relations 132 Josef Lomský: Liste des périodiques ä Č Budějovice ...)
(... Literatur . .................................................................124 Berichte 132 Josef ...)
Page
40 
(... . Josef Štěpánek, prof. ústavu: F cvič. prakt. 1 odděl. 2 hod. týdně. 4. Ing. Jan Šváb, prof. ústavu: F ...)
(... . Josef Bolek, def. zřízenec. Kromě toho měl ústav po celý škol. rok jednu námezdní sílu (celodenně) pro ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... —26 přikázán službou zdejšímu ústavu. 3. Dočasně během škol. roku vypomáhal: Josef Lomský, profesor ...)
(... . Josef, Capůrka, supi. profesor čes. stát. koedukačního ústavu učitelského v Č. Budějovicích, byv od ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
14 
(... . Burda Josef Coufal Bedřich Lomský Josef Mašek Václav Mikoda Josef Stanko Jan Vávrovský Josef Weyszer ...)
(... Graf Bohdan Jílkova Antonie Koudelka Ferd. Krejčová Marie Linhart Jiří Linhart Josef Mallat Gustav ...)
Page
47 
(... František Lom. 55, 1986, 101. 860 VANČATA, Oldřich: Josef Lomský - prů- kopník jihočeského regionalismu ...)
(... Komenský - viz č. 715. Koppay - viz č. 690. 847 BÍLEK, Josef: Josef Kotalík zemřel. 57, 1988 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[64b] 
(... . Jaroslav Tejčka, Pastýřské motivy z Prácheňska. Josef Lomský, Vědecký časopis pro český jih. Antal Bešan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
46 
(... . II. p. zemský škol ní inspektor Josef Lomský; 217. a 28. II. p. vrchní školn rada Václav Kl a bouch ...)
(... . — 2. Jarmil Blavka z Staňkova. — 3. Radovan Drápal z Českých Budějovic. -4. Josef Gruber z Písku. — 5 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
507 
(... dopoledne. Přednášeli prof. dr. Karel Stloukal a zemský školní inspektor Josef Lomský Jak vychovávati ...)
(... . Josef Klik, Josef Lomský, dr. Ema- nuela Nohejlová-Prátová, prof. dr. Otakar Odložilík, dr. Jakub Pavel ...)
Page
227 
(... kritik, 1902 - 1966, vzpomínky autora). Ondřej Kolář, Jihočeský regionalista Josef Lomský, 1994/6, s. 16 ...)
(... , František Josef Sláma-Bojenický, 1994/7-8, s. 16 (vlastenecký kněz, životopis, 1792 - 1844). Jan Kotalík ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... nemůžeme souhlasit. Či snad už se nepamatuje, kdo koho, přišel poučovat? Atd. Ani pan pro* fesor Lomský ...)
(... dále. Pan prof. Lomský do* spěl k tomu, že sv. Václav, Hus a Masaryk patří k sobě tím, že si v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...