•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
4045 documents  collapsed to 121Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
312 
(... КИсрега Procházka Vlad.: Zlý jelen znovu na scéně. Rudé právo 7. 10. 1959 s. 4. (zd) [= Zdeněk ...)
(... . Rudé právo 30. 9. 1966 s. 2. Hepner Václav: Zlý jelen na Smíchově. Práce 27. 9. 1966 s. 5. (pk ...)
Page
164 
(... nespokojeným sedlákům. R. 1773, 29./7. uchází se u vrchnosti Josef Wolf o šenk vína v hospodě v lesích ...)
(... do Jemčiny... a tu jednou, když rozzuřený jelen štvaný bránil se psí láji při lese »na búdách«,240 ...)
Page
416 
(... , František: Srpnová neděle 1958 1 -353 Jelen, Josef: Judit 7. 4. 1956 1-378 Jelen, Josef: Nedozpívaná ...)
(... III -674 Vančura, V.: Josef ina 1962 II - 696 Vejražka, Vítězslav — Ant. Dvořák: Za mládí světa 23 ...)
Page
162 
(... .) 1554 jelen, abnormální (zobr.) 1475 Jelínek, Hanuš (podp.) 1555 Jelmo 1322 Jenšík z Ježova, Jen ...)
(... , Casparus (1640) 1070 Josef II.: jeho dva vídeňské nápisy (1761, 1782) 1597; o udržování a zřizování škol ...)
Page
602 
(... : Tyl Josef Kajetán Horský M.: Tyl Josef Kajetán Hořejší Jan: Hořejší Jindřich Hostivít Fr.: Táborský ...)
(... Hron Jan: Fríč Josef Václav Hron Jan: Hora Josef Hvězda Jaromír: Tisovský T. E. z Hvězdy Jan spr ...)
Page
207 
(... JED LA N J. — JELEN O. Č. Numismatik, sběratel starožitností. - Praha XIX., Sadová 2. JEDLAN ...)
(... Božího Hrobu Jerusalemského. - Praha II., Sladkovského 10. JEDLIČKA Josef, prof. čes. techniky. - * 25 ...)
Page
576 
(... , Marek Josef Rich., Mathesius Bohumil, Matouš Josef, Maule Václav Stan., Maxa Prokop, Mayerhoffer Gustav Narcis, Mikšovský Josef M., Mina- řík Stanislav, Moudrá Pavla, Musil Emil, Nasková Růžena, Novák ...)
Page
55 
(... —72, Rudolf hr. Chotek, prozatímní správce okresu, 1872, Karel Jelen 1872 —Ý 20. XII. 1883, Karel ...)
(... Čeňkova, rytíř z Treustettu, 18 X. 1894 - 1. VII. 1909, Josef Hojdar 1. VII. 1909 -f 12. II. 1917, Josef ...)
Page
294 
(... kláštera P. Petr Tříska, P. Václav Červenka, řeh. br. Iónác Blecha a P. Jan Jelen, kaplan v Kasejovicích ...)
(... činovníky byli: Josef Urban předsedou, Jan Podhrázký místopředsedou a Jaroslav Martinovský jednate- lem ...)
Page
52 
(... Jan 37. Vinopalové 2, 41 Winternitz Josef 46; Michl 46, 47; Wolf 47. Vircpurk 25. Višňové 16, 34 ...)
(... . Zelený vínek 32. Zeman Vít 25. Zlatníci 2, 41. Zlatý jelen viz hospoda. Zločinci 30, 31. Znojmo 41 ...)
Page
549 
(... chlapecké, nevýbojné a rozevláté nálady. Josef Mikeš (*7. června 1907 v Řešetové Lhotě), středoškolský ...)
(... řeky, kde vládne jedině zákon boje o uhá- jení holého života. - Román Černý jelen (’42) líčí život v ...)
Page
56 
(... ). 'Mo osobnost od roku 1947 připomíná pamětní deska na hotelu Jelen. Další deska, umístěná na domě čp ...)
(... raně barokní rozšíření objektu na trojkřídlý zámek. Pravděpodobně Josef Hligartncr z Lilienbomu ...)
Page
[8] 
(... . Brunclík) .... 55 1. Jelen a srnec. 2. Vrabec a vlaštovka. 3. Dub a lípa. Přirovnání. (Napsal Josef Štětka) v I Čechy a Uhry 51, ^ Dolní a Horní Rakousy r^ Morava a Štýrsko ^ Slezsko a ...)
Page
(IV) 
(... Dr Josef Jirsík ...... 80 Pilát A.: Rozsivky v největších hlubinách moře .... 80 Pilát A ...)
(... pryšcový (k či. na str. 139) 5. Piskoř pruhovaný * Říjící jelen * Polykání kořisti štikou * Žeb ...)
Page
(VI) 
(... Hugo Schúllinger, č. 0, str. KU. ♦Sedláček Josef Vojtěch, kreslil/. Mukařovský, č. 31, strana 365 ...)
(... . Symbol, dle obrazu Franka Dicksěea, č. 23. str. 273. ♦Šafařík Pavel Josef, kreslil J. Mukařovský, ryl V ...)
Page
(IV) 
(... . Burák Josef. Kreslil K. Maixner. ('. 12. Budovec z Budova Václav. Kreslil K. Maixner. (.'. 32 ...)
(... . Vlk co pastýř. Č. 1. — 2. Myší sněm. Č. 30. — 3. .Jelen zhlíží so ve vodě. C. 41. — 4 ...)
Page
(1) 
(... otázky 36/1 — Skutečnost nečeká 11/1 Rybek Josef: Komu Čest? Kterým kapitánům? 43/1 — Mluvit k ...)
(... dnv 38/7 K úmrti Václava Kopeckého Josef Rybák. T. Svatopluk. Adolf Hoffmclster 32.9 FEJETONY 13 ...)
Page
45 
(... Karel. Žáků 23. Třída VII. *Boušek Rafael. Daněk Jaroslav, Hojovice. *Jelen Edvard. Klejna Frant., Zvěstov. *Koeser Josef. Kuchválek Josef, Zbislav. Mareš Vincenc, Božetice. Pokorný Josef, Průcha Prokop ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
48 
(... Antonín Tábor Tábor 8 *Jelen Zdeněk Alberovice Ledeč 9 Jeřábek Jaroslav Ledeč Ledeč 10 Jiroušek Jan ...)
(... Marik František Hartmanice Týn n. VI. 14 Mokrý Karel Záborná Něm. Brod 15 *Neudörfl Josef ML Vožice ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
24 
(... vyučoval 6 žáků zdejšího ústavu Pavel Jelen, farář ve Strměchách. ]( Náboženství israelskému vyučoval 7 žáků zdejšího ústavu Josef -Stimmer, rabín v Pelhřimově. 24 > CNT3 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...