•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
88 documents  collapsed to 25Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
230 
(... Hukal. Nový směr VIII (1927), č. 23. Josef Hukal, básník, SNLT 1927, seš. 13,1929, seš. 19. K životopisu básníka Jos. Hukala. Čas. rodopis, spol. čs. XI (1939), str. 100. Básník Josef Hukal, Český jih ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
34 
(... černou tabulku s nápisem : Josef Hukal, soudní rada f 2. 6. 1867. Kolik lidí, již jdou mimo, ví, že tu leží skladatel znárodnělé písně „Když měsíček spanile svítil,“ rada krajského soudu J. Hukal ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
194 
(... mlynářův, z Louněk 10 zl. — p. Josef Kratochvil, studující z Louněk 10 zl. — p. Emanuel Weber z Tupadel ...)
(... v Nižboru 10 zl. — p. Josef Benjamin Holoubek, žák na c. k. české hlavní škole v Praze 10 zl. — p ...)
Page
62 
(... . Josef Bláha. — 2. Jaroslav Bosák. — 3. * Jiří Eybl. — 4: Václav Hukal. — 5. Cyril Kubát, Pardubice ...)
(... (Mirovice). — 13. Josef Řeháček, Tálín (Tálín). - 14. Zdeněk Votík. - 15. *Blanka Bělohlávková, Olomouc ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... 4 Dr. Josef Pešek a František Čada: cadlem toho, co za jeho času pracovalo a vřelo v lidstvu ...)
(... Mentberger, že bude třikráte v týdnu přednášeti o jazyku a literatuře české magistrátní rada klatovský, Josef ...)
Page
4 
(... čáry k podvozování ženského^ pohlaví. Básník Josef Hukal, Z utrpení českých bratří. Jak. se Tábor ...)
(... : Básník J. Hukal se svými přáteli r. 1862 a kresba, Jak vypadala dnešní „třída Čsl. legií" před 100 lety ...)
Page
214 
(... zavedla. Rozluštěni koníčku čis. 1604. (Josef Hukal z Mělníka.) ELEGICKÁ HŘÍČKA. Rychle hlav? myslí ...)
(... rozluštěni rébusu čís 1063. (Jos Hrázda v Žel. Brodě) [RJ, koníčku či>. 1601. (Josef Hukal-z Mělníka) [K ...)
Page
396 
(... Simanič in Vsetín. Znaim 1860. Buchdruckerei VI. F. Lenek. S. 96 v 8. Příspěvky k životopisům. Hukal Josef, Lumír 1860 č. 18. Váe. Klicpera, o jeho spisech, Bohemia 1859 č. 222—223. František Palacký ...)
Page
17 
(... 17 Hrádek Josef, Pohoří, 866, I. Hraše František, Rataje, 849-56, I.-VIH. „ Ignác, Rataje, 861 ...)
(... Alois, Blaknice, 818-22, I.-V. „ Frant., Malá Turná, 870-4, I.-V. „ Josef, Sudoměř, 817-18, I.-H ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[4] 
(... Jaromír Hukal pracuje v zá- vodě jako řidič autobusu a že za obětavou a nezištnou práci pro ...)
(... hovo- řili, nás neopomněl upozornit, že Jaromír Hukal je především náročný k sobě, ale také k ...)
Page
102 
(... . 1853 Písek opustil), dále soudní rada Josef Hukal, autor populární písně Bře- tislav a Jitka (v Písku působil v letech 1850 až 1855), r. 1850 přišel energický muž, spi- sovatel prof. Josef Pažout, r. 1851 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(6) 
(... , obnáší .... a přispěli jmenovitě: Pp. Emanuel Geržábek, Josef Dobiáš, Antonín Hartmann a Rudolf Berg- mann po 10 zl, pp. Fr. Gayer, Vilém Kanafik. Fr. Hikl, Josef Bernt, Josef Kopaličký, Mart. Kremláček ...)
Page
448 
(... ranou, sterým z hlubin vzdechem, Koníček rébusový číslo 4. Podává Tosef Hukal v Xákolnnech ...)
(... Kotvrdovicich, Josef L. Hovorka v Drážcfanech, V. Tůma a J. Wortner v Č. Budějovicích; pouze rébusu č. ikj ...)
Page
(7) 
(... dalekohledy od zl. 5 výše dodává 427 Josef Věj trúba, Praha, I. fis. 4.V.>. Malé namésti První a ...)
(... nakladatebké Bra>T »V •rl«|S-Ma(aila H. F. Bl*r*7 * Lipska (Hukal,N«warkt!i «, iskol l v ksldésa ...)
Page
[3] 
(... worden war. *** (Sterbefall.) Den 2. d. M. starb iit Tabor Herr Josef Hukal, k. k. pens ...)
(... tragen zu dürfen, erhielten ferner: Josef Rambousek, Pfarrer-zu Jilovic, und Josef Huber, Pfarrer zu ...)
Page
3 
(... Josef Hukal, rada při krajském soudu, básník; * roku 1983. 1— t 4- srpna 1869 Josef Vintíř, rada při ...)
(... - června 1857 Josef Kremen, učitel při měšť. škole v Kutné Hoře, paedagog. spisovatel; Ý 15. ledna 1929 y ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
XIV 
(... Hubala E. XVI 306 Huber Josef Daniel VIII 68, 77; X 229, 232, 237; XIV 259, 261, 263, 267 Hubert Gérard XIV 151 Hubert Josef XV 253 Hubert Wolf XVII 277 Hübschmann Bohumil viz Hypšman Bohu- mil ...)
Page
(4) 
(... vSak brzo nehodu, tak že bylo díté ješté živé z vody vytaženo. Úmrtí. Dne 2. t. m. zemřel v Táboře c. k. zfimský rada na odpočinku p. Josef Hukal, básník ballady „Břetislav a Jitka" a i jinak ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
11 
(... Mizzi Hell, sowie der „Reifenreigen" mit Fried! Feil, Milla Forst, Joza Hukal, Rosa Lex und Heidi Wesp ...)
(... Theaterdirektor und Josef Werner als Brand! gaben ihre Rollen in bester Darstellung, sodaß das Stück in äußerst ...)
Page
[3] 
(... . Alexander Josef Bernard (1857- -1912), pedagog a historik. Jan For- mánek-Činoveský (1809-1878), peda- gog a spisovatel. Josef Hukal (1794- -1867), právník a básník. Josef Vlas- timil Kamarýt (1797-1833 ...)

>loading more documents...