•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
229 documents  collapsed to 19Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
28 
(... označeni hvězdičkou. Třída I. (Třídní Ladislav Pilát). 1. [Josef Bělohubý z Tornaly na Slovensku (Týn n ...)
(... Užoku v Zakarpatské Ukrajině (Prachatice). 7. Marie Hřebečková z Drslavic (Svoj-nice). 8. Josef Krejsa z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
109 
(... ještě: Brož Josef, Bělohubý Josef a slečny Chaloupková Magdalena, Voráčková Marie a Justýnová Růžena. V ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
66 
(... . Bělohubý Josef z Buku. 2. Brabec Jan z č. Budějovic. 3. Bronec Josef z č. Budějovic. 4. Gába Josef z ...)
(... — 66 — Třída 1. Linhart Josef z Volšan. *2. Lukáš FYantišek z Břehová. *3. Mareš Karel ze ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
29 
(... rolnické školy v Čes. Budějovicích. 24. Novák Josef z Nedvězí, odborný učitel měšt. školy ve Voticích. 25 ...)
(... . Řezníček Josef, rolník z Jestřebic, absolvent Střídní obecné školy. 32. Sirotek František z Jíví, absolvent ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... semi- nář o názorné agitaci a pro- pagaci. V úvodním slově na něm vysvětlil tajemník JKV KSČ Josef ...)
(... státní banky a její význam pro plánovitý hospodářský rozvoj kraje. Generální ředitel SBČS ing. Josef ...)
Page
26 
(... . Ceny za herecké výkony získali Pavel fandovský, Miki Vlk a Karel Bělohubý, čestné uznání za režii ...)
(... dada divadla". Radobydívadlo Klapý Josef Tejkl: Elegie tyrolská Foto: Jaroslav Kodeš v: 1 ...)
Page
42 
(... . Schůzi řídil p. Bělohubý, předseda odboru. Ze zpráv funkcionářů bylo zřejmo, že odbor v roce 1935 čile ...)
(... počáteční příjem na rok 1936. Na rok 1936 byli všemi přítomnými opět zvoleni: p. Bělohubý předsedou, Frant ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... hektaru nejméně 450 centů zelené hmoty ve voskově žluté zralosti. Josef Bělohubý Kvalitní krmivo Krmná ...)
(... pěstování cukrovky i v mnohém jiném se mohou mnohá naše družstva dívat jako na vzor. Josef Bělohubý Kdo ...)
Page
7 
(... poplatek byl plně zaplacen. Tulák z III. říše na Silvestru v Miro-vicích. Jan Bělohubý, 371etý tulák z ...)
(... trestu bude Bělohubý vyhoštěn z republiky jako obtížný cizinec. Kolo ukradeno. Miroslav Marek z Písku ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(1) 
(... . Školaudyc-vá a p. Josef Manrer vykonal i slib Křeslo, na němž zasedal pan náměstek Smika, bylo osiřelé a ...)
(... přítomnosti jednoty gažistů m. b. tř. Zástupce velitele pinku pan pplk. V. Bělohubý v krátké, výstižné řeči ...)
Page
5 
(... , Sumburk, Josef Hejduk, Turnov. František Kracík, Kladno, Miloslav Sára. Praha, Karel Tálský, Praha, pplk. V. Bělohubý, Hr. Králové, VI. Výlet, Hodonín, Jan Sokol, Vrútky. Rozšiřený vý- bor: Karel Janeš ...)
Page
5 
(... . Jos. Kříž, rolník ze Včelné, jednatelem a pokladníkem zvolen p. Josef Jechoutek, správce školy a do výboru pp. Josef Kubiš, Jan Vachtfeidl, Josef Jiroušek, Josei Bělohubý a Jan Janda. Po volbě výboru ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... výrobků k levnému nákupu střižního a galanferního zboží. 1311 JOSEF DOSTÁL řeznictví a uzenářství ...)
(... &ďfCFáFAtl v Hluboké n. Vit. majitel Jan Bělohubý- 1319 ČTYŘI DVORYl ,•», JAROSLAV FINFRLE konc s. elektro ...)
Page
(4) 
(... práce 6221 Vojtěch Bělohubý __v Lysé n. Labem. Mladý muž, který českoslovanskou ob- chodní ...)
(... vydavatel.— Josef Aiiýž, odpovědný redaktor. — Tiskem v flákáme „BTftr. Listů." ...)
Page
[1] 
(... Jaroslav Bělohubý z JZD Šumavské Hoštice, ing. Vladimír Krtouš z JZD Vacov a ing. Petr Němec z JZD ...)
(... . Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil rovněž předseda OKRK KSC Karel Arnold, tajemník OV KSČ Josef Holák ...)
Page
2 
(... ve Vídni schůze svazu německých měst v Rakousku, jíž sučastnil se též starosta Budějovic pan Josef ...)
(... zpříjemňovali dlouhé zimní večery. Děkujíce předem, srdečně všecky příznivce své zdravíme. Josef Hruda z Č ...)
Page
[1] 
(... , které zahájil a řfdil člen předsednictva OV KSC sou- druh Josef Kempný, byly zvoleny pra- covní ...)
(... , uplatňováni vedouci úlo- hy KSČ i práci ústřední kontrolní a revizní komise, kádrové práci aj. Josef Přibyl ...)
Page
[6] 
(... , Bělohubý, Jan Němec, Dosbaba, Sváček, Šilhavý, Zedník a Jiří Novák. O rok později hrají za muže již Kubín a ...)
(... . Soukup. O dva roky později do dorostenec-_ kého výběru pak Josef Hrdý, Václav Vaněk a Adolf Stach ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... , řid. učit. z Vonšovic a p. K. Bělohubý, mlynář; za revisory: p. Fr. Janda, hostinský a p. Jan Staněk ...)
(... , obchodník a AntSnín Bízek, mlynář, pro Volyni, Čeněk z Wartenbergů, ředitel velkostatku a Josef Polán ...)