•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
4168 documents  collapsed to 141Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
10 
(... mittelalterlichen Sezimovo Usti nach Josef Švehla (1907). zdi sklepů i podezdívky, které byly také často ve větším ...)
(... ). Podle dochovaných zpráv si na lužnickém levobřeží Josef Švehla s Františkem Máškou v roce 1896 vybrali к ...)
Page
221 
(... lil 727 Sup, Josef I 454, 534, 596 II 108 Supích, Zvonitnír II. 805 III 158 Šuplecov, Boris ...)
(... Švarcberger, Jiří I 467 Svarcová, Jitka III 715 Svastal, Josef III 273 Švec, j. I 787 III 278 Svecová ...)
Page
350 
(... PETROV, Josef PETŘÍK, František PÍŠEK, Livingstone PORTER, Václav Vavřinec POŠÍK, Albert PRAŽÁK ...)
(... ŠLEMR, Ludvík ŠPIRIT, Jan Stanislav ŠTĚRBA-B0HM, Václav ŠVAMBERA, Karel ŠVEHLA, Felix TAUER, Viktor ...)
Page
670 
(... , Eduard Štuka, Antonín Štuka, Ivo Šváb Malostranský, Josef Švehla, Karel Táborský, František Taufer ...)
(... Sutnar, Jaroslav Svátek, Josef Jan Svatopluk, TJurek] Svejkovský, František Svěrák, František ...)
Page
547 
(... . Listy píseckým. Vyd. Čestmír John a Josef Kotalík. Písek, 1957 24 s. Tři písecké. Vyd. Josef Kotalík ...)
(... - viny 17. 4. 1948 s. 5. Bouřky a duhy. 2. vyd. P., 1949 283 s. — 3. vyd. uspoř. Karel Švehla. Doslov ...)
Page
137 
(... Lavil-1713-. Václav Havlíček -1654-, Jiří Zhasil -1713-, Chalupník Jan Rybák -1654-, Josef Dušek -1713 ...)
(... Štěpán -1713-, Frant. Petříček -1757-,? Jiří Švehla -1654-, Mikuláš Švehla -1713-, Mariana Vodičková ...)
Page
122 
(... místních cihelnách vyráběny. Josef Švehla uvádí, že např. ve městě ve sklepě domu čp. 18 napočítal „vedle ...)
(... dlaždicemi pokrytý“ (Švehla 1914, 1). Obdobně píše tentýž autor o značném počtu cihel, vyzvednutých z jedné ...)
Page
75 
(... . Jihočeský sborník historický, roč. 83,2014, s. 273-320. Švehla, Josef: Ústí Sezimovo. Tábor 1907. 75 ...)
Page
528 
(... . 1933. Jiráni Otakar PhDr., univ. prof, f 24. I. 1934. Karas Josef František, red. a spis. f 19. II ...)
(... ., arch. a stavitel f 23. XII. 1933. Novák Josef B. JUDr., min. rada f 29. X. 1933. Pazourek Josef ...)
Page
135 
(... 1920. Píchá Fráni, Vlastiboř - Sírový Jaroslav, Mezná - - Bednář Josef, Černovíce - Baloun Alois, Želiv - Postránecký Karel, Turkovice - Červený Josef, Dráchov - Vaněk Josef, Vídeň - Kouba Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
101 
(... , Vácslav Josef - Ot 109 ŠTVRTNlK, Adolf - Ot 106 ŠVEHLA - Ml 5 TASCHEK, Anton Franz - Ot 43 TASCHEK, Josef ...)
(... OBOROVÝ REJSTŘÍK STEGMANN, Johann - Ot 40 STEJSKAL, Josef - Ot 136 STEJSKAL, Rudolf - Ot 136 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
37 
(... ). Hrabák Josef: Vzpomínáme na O. Březinu, Rovnost 12. 9. 1943 s. 4. Zika Josef: К jubileu O. Březiny ...)
(... . Brk [= F. Buriánek]: O. Březina dnes. Svět práce 4 1948 č. 36 s. 11. Švehla Ant.: Epilog slavného ...)
Page
143 
(... . 28, 1991, 2, s. 183-187. 3297. Bílek, J., Josef Švehla jako „praktický myslitel“. 23, 1986, 2, s ...)
(... . Přech, V., Josef Dastich. 7, 1970, 2, s. 49-50. /100 let od narození rodáka z Cimelic/. 3290. -vpch ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
13 
(... Doubravský, Jiří Arnošt, Lukáš Švehla. Pacholky na obecní hospodě stravovali Matouš Renner, Josef Horažďovský ...)
Page
332 
(... Švehla dostal F. X. Šaldu, Růženu Svobodovou, Ama Nováka, Jaroslava Hilberta, Lotara Suchého a kde také působil Ruttův nejdůvěmější přítel Josef Richard Marek.) Rutte ponejvíce obstarával literární a divadelní ...)
Page
136 
(... Hekola Josef, Lišov, profesor obch. akademie v Moravské Ostravě. Ochec Jaroslav, Ing., Sele ...)
(... . Šálek Antonín, Č. Budějovice, celní úředník v Liberci. Švehla Jaroslav, Ph. Dr. Č. Budějovice ...)
Page
34 
(... . na praž. akad. i v cizině, vytvo- řil čet. sochy a busty (Masaryk, Švehla, Ra- šín, Vojan a j ...)
(... . BEZDĚKA Josef, řed. Zem. jedn. spo- lečenstva řezníků a uzenářů v Čechách. - * 28. VIII. 1885 Tábor ...)
Page
381 
(... ) Švehla Antonín - A19-1 (96) Švehla Josef (Sezimovo Ústí) - A27-2 (134) Švinger František (Hvozdno ...)
(... ) - M22 (234) Šusta Josef (Třeboňsko) - 011 (302) Šustr František (Zdíkov) - A32-3 (158) Švabinský Max ...)
Page
283 
(... Hufeisen in seiner Bedeutung für Kultur und Zivilisation. Zürich. Cikhart, R. 1931: Josef Švehla. К jeho ...)
Page
141 
(... . Menšík, J. - Menšík, P. 2011: Josef Švehla - 150. let výročí narození, Výběr 48, 51-52. Rožmberský, P ...)

>loading more documents...