•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1474 documents  collapsed to 110Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Internal part
Josef Šusta v prvním desetiletí ČSR: za hranicemi historické práce - Jiří Lach 
 
Page
76 
(... . -jb, Prof. dr. Josef Šusta. 10, 1973, 2, s. 123. /Lístek archiváři V. Hadačovi z r. 1924/. 1614. Bílek, J., Josef Šusta (nar. 19. 2. 1874). 11, 1974, l,s. 36-37. 1615. Blüml, J., Korespondence Edvarda ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
307 
(... . 28 NA Praha, fond Josef Šusta, karton 6, in v. č. 16, písm. K., z dopisu Z. Kristena z 24. 4. 1927 ...)
(... Borovičko-vých náhledů zamýšlelo. Šusta ve věci chce Vašich přání vyhověti zcela, i když ve formě byl mínění ...)
Page
153 
(... ). 2. vyd. Praha, Čs. chirurgická spol. 1946. 471 stran. (Albertova knihovna, sv. 1.) Rf: a) ŠUSTA Josef. Ces. čas. historický 47, 1946, č. 1—4, str. 269 až 276. JIRÁSEK Arnold: Paměti Eduarda Alberta ...)
Page
237 
(... Heidler,37 zařadil Josef Šusta po jeho předčasné smrti do prvního dílu Příspěvků k Riegrovu listáři 47 V ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
556 
(... . ŠUSTA Josef PhDr., univ. prof, v Praze. - * 19. II. 1874 Třeboň. - Č. Historie a politika. Byl r. 1920 ...)
(... ŠŤOVÍČEK F. — ŠUSTA Y. ŠŤOVÍČEK Ferdinand, adm. ředitel hl. m. Prahy. - * 24. VII. 1875 Lipany u ...)
Page
283 
(... Ereignissen vom Tod des letzten Pfemysliden bis zum Herrschaftsantritt der Luxemburger im Überblick Josef ŠUSTA, Dvě knihy českých dějin I. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308 [Zwei Bücher der ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
195 
(... formulářů projevil již Šusta, Josef: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1318. Praha 1917 (= Dvě ...)
(... rychtáře přišla až za Jiřího z Poděbrad, často rovnou s koupí rychty (Žemlič-ka, Josef: Der langwierige Weg ...)
Page
122 
(... Českého. Díl IX. Písecko. Praha. Šusta, J. 1895: Závis z Falkenštejna, Český časopis historický 1, 69-75 ...)
(... . Zlata Gersdorfová - Josef Hložek - Petr Menšík - Milan Procházka: Ein Beitrag zur Frage der ...)
Page
114 
(... : profesor Dr. Josef Šusta (nar. 1874), historik, býv. ministr školství a nár. osvěty, a profesor Dr. Antonín ...)
Page
465 
(... její diplomatický doprovod. Poměry zemí habsburských a pruský militarism, in: Josef Šusta (ed.), Dějiny ...)
(... Josef VÁLKA, Barokní slavnosti, in: Zdeněk Hojda (edj, Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Praha 1992 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
691 
(... : Epilog. Panorama 21 1945/46 s. 46-47. Toman Josef: Mé vzpomínky na VI. Vančuru za války. Panorama 21 ...)
(... . Frühauf René: VI. Vančura. Kulturní politika 1 1945/46 č. 33 s. 4. Šusta Jar.: Ze vzpomínek na VI ...)
Page
55 
(... , Kniha o Švihově. 1927 Dr. Josef Dobiáš, Dějiny města Pelhřimova. 1930 Dr. J. Vančura, Dějiny ...)
(... Hohenfurt. 1931 Šusta a Mokrý, Jihočeské rybnikářství. 1932 A. Berndorf, Zelená Hora. 1932 B. Dubský, La ...)
Page
21 
(... 1931, str. 337. 4) Srov. Josef Šusta, Kritické příspěvky k dějinám Přemysla Otakara II. ČČH. II., str ...)
Page
381 
(... ) - M22 (234) Šusta Josef (Třeboňsko) - 011 (302) Šustr František (Zdíkov) - A32-3 (158) Švabinský Max ...)
(... ) Švehla Antonín - A19-1 (96) Švehla Josef (Sezimovo Ústí) - A27-2 (134) Švinger František (Hvozdno ...)
Page
[1d] 
(... Str. Uher Josef: Hřbitov. (Na pamět A. Průši)...............187 Veselý Antonín: Nálada ...)
(... ......................148 NOVELLY. Bláha Josef: Míla Chrysanthema...................369 Dyk Viktor: Doktor Magnus ...)
Page
220 (II) 
(... - níkářství ....... 100 Dýk V.: Josef Šusta, reformátor ryb- nikářství, hydrobiolog a ichtyolog 100 Dýk V ...)
Page
(VI) 
(... , Novelly 63. Šubrt V., Druhý rok v Národním divadle 815. Šusta Josef, Výživa kapra a jeho družiny rybničné ...)
(... Kalousek Josef, Děje učené společnosti Pražské ďlo Krásnohorská Eliška, Vlny v proudu 398. Kukátkář iKosmák ...)
Page
90 
(... 40 Novotný, Václav: České dějiny. 1/4. Praha 1937; Šusta, Josef: České dějiny. II/l. Praha 1935. 41 Šusta, Josef: Záviš z Falkenštejna. Český časopis historický, 1, 1895, s. 69—75, 246—259, 287—298 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
17 
(... Josef Blüml HISTORIK JOSEF ŠUSTA V DOBĚ OKUPACE V následující stati připomeneme osudy muže, jenž ...)
(... třicátých let byl Josef Šusta mezinárodně uznávaným profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a od ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...