•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
91 documents  collapsed to 38Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
217 
(... Chmela, vlastenecký buditel. [165 let od nar.] Jiskra 1957 č. 89 s. 5. 2 obr. Josef Krasoslav ...)
(... ). Neruda Jan: Josef K. Chmelenský. [Obs. v:] Neruda J.: Podobizny. Sv. 4. P.. 1957 s. 198-199. (Původně ...)
Page
312 
(... . ; s bibliografií prací O. Ch. od J. Cacha a J. Brambory.) CHMELENSKÝ Josef Krasoslav Viz: 221, 828 ...)
Page
130 
(... Slavína (Josef Krasoslav Chme-lenský). 7, 1970, 3, s. 52-53. 2985. Přech, V., Josef Krasoslav Chmelenský ...)
(... z Kardašovy Řečice. 28, 1991, 3, s. 254-255. 2976. Bílek, J., Kamenice nad Lipou - Josef Hrůša, 35 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
613 
(... Velemir 212, 319 z Chlumce Bartoloměj; Bartoloměj z Chlumce Chmela Josef 65, 281 Chmelenský Josef ...)
(... Ignaz 498 Holberg Ludwig 333 Hölderlin Friedrich 122, 436, 580 Holeček Josef 394 Holík František 420 ...)
Page
175 
(... (důvěrník český) 57. Hůrky 67. Huleš Karel 10. Chmelenský Josef Krasoslav 169. Chotek Ferdinand hr. 53 ...)
(... . Dr. Herold Josef 35, 46, 63, 68, 81, 108, 129, 135. Dr. Hezký Josef 158. „Hlas lidu" 142. Hlinka ...)
Page
463 
(... . 217 Chmelenský, Josef Krasoslav III str. 217-218 Chocholoušek, Prokop III str. 218-219 Chudoba ...)
(... . 761 H r a b á k, Josef I str. 762-763 H r a b á k, Radomír I str. 344 Hrabal, Bohumil I str. 345 ...)
Page
375 
(... ) - M20 (230) Chmelenský Josef Krasoslav (Bavorov) -A33-1 (160) Chochola Karel (Č. Budějovice) - M4-2 ...)
(... (226) Hlouch Josef (Římov) - O 14 (308) Hoffman Josef (Téchobuz) - A16-2 (84) Hoffmann Jan (Blatná ...)
Page
79 
(... Básník Josef Krasoslav Chmelenský, narozený v Bavorově 7. srpna 1800, zemřelý 2. ledna 1839 ...)
(... se poroučeli k odchodu. Také Chmelenský při odchodu děkoval za pohostinství, ale tomu děkan nedal ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
156 
(... jen Josef Krasoslav Chmelenský. Nikoli Puch-majer, ne Macháček, ne Štěpánek stvořil českou záminku pro ...)
(... převratnickou kosmogonii, kosmodémonii Beethovenovu. Josef Krasoslav Chmelenský chtěl svými librety a operními ...)
Page
35 
(... 582 Hronkové 342 Hrz 199 Hueber, Jakub 493 Hueber, Leopold 493 Hus, Jan 177 Chmelenský, Josef Krasoslav 121 Illing, František X. 229 Janoušek, Bohumír 15 Jeebel, Jan 416, 509 Jilji ze Zvěrotic 459 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1a] 
(... . Beneš, Josef Krasoslav Chmelenský. Frant. Hrbek, Pelyněk. (Báseň.) Stan. Zima, Šťastný člověk. (Báseň ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
372 
(... upříti práva. Ostatně Josef Krasoslav Chmelen- ský znamenal své doby veličinu, o jejímž někdejším ...)
(... posudků, které Chmelenský napsal o krásné i naučné li- teratuře a jež nevybočují z povahy pouhé recense ...)
Page
406 
(... . SPFFBU 11, 1962, B (9), s. 218—228. Josef Krasoslav Chmelenský. Viz č. 6073, 6074. Vincenc Chomrdk ...)
(... Bibliografie (*. kutané *a Uta 1982—1963. l. 9371—0390 Mrzáni z Karasova. Viz č. 10120. Josef ...)
Page
12 
(... . délková míra - druh pcháče. Pomůcka: Proa. Kdo to byl "panenský pěvec" Josef Krasoslav Chmelenský ...)
(... národního obrození byl také uváděn rodák z jihočeského Bavorova - Josef Krasoslav Chmelenský. Tento student ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
198 
(... 198 *) Krasoslavem míněn tu Josef Krasoslav Chmelenský, jakž i na př. Frant. Lad. čelakovský jej ...)
(... . Zůstávám v plné úctě Vaší milosti ctitelkyně 1819/228. M. D. Eettigová. J) Josef svob. pán Hormayer ...)
Page
552 
(... . 1827 a nejnověji v Národní bibliothéce ve třetím svazku spisů čelakovského. Jos. Krasoslav Chmelenský ...)
(... flétna" (tiskem 1825) „Josef a bratří jeho" (tiskem 1863), „Pomsta aneb Hrad loupežnický v Sardinii ...)
Page
57 
(... nejpřednější čeští mužové, jako byl např. Josef Jungmann, dr. Jan Evangelista Purkyně (působil v nedaleké Blatné), dr. Krasoslav Chmelenský, Jakub Malý aj. Plánek psal též verše a uveřejňoval je v „Čechoslavu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(1) 
(... dnes právě tak /upomenutou haluzí jako bratří podtatranští, patří Josef Krasoslav Chmelenský ...)
(... , Chmelenský Krasoslav, TOMBOLA. První výhra nádln-niv obraz „Bolena." od mistra Že- ni~ka ve skvostném ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
197 
(... Čelakovský (1799— 1852), JUDr. Josef Krasoslav Chmelenský (1800—1839) a znalec ruštiny Josef Vlastimil ...)
(... JIHOČESKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 1973/XLII/4 JOSEF SVÁTEK Josef Václav Justin Michl a České ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... mužové ti jsou : Tomáš Bavorov- ský, Josef Krasoslav Chmelenský, Jan Du- novský, Jos. Tesař a Bohumil ...)
(... . 1822 jeho ,,Zrcadlo věčného a blahosla- veného životau z r. 1561. Josef Krasoslav Chmelenský v 7. I ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...