•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
370 documents  collapsed to 43Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
350 
(... , František ŠAMBERGER, Jindřich ŠEBÁNEK, František ŠERACKÝ, Vladimír ŠKOLA, Vasil Kaprálek ŠKRACH, Jaroslav ...)
(... , František SCHWARZENBERG, Jindřich SKOPEC, Vojtěch SMETANA, Julius STOKLASA, Viktor Vse-volod STRATONOV ...)
Page
281 
(... vztahy, S. 45-53. 121 Jindřich ŠEBÁNEK - Sáša Dušková (edd.), Codex diplomaticus et epistolaris regni ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
75 
(... , 4, s. 268-269. 1606. JM, Zemřel Jindřich Šebánek. 14, 1977, 3, s. 210. /Písek/. 1607. ms, Zemřel ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
284 
(... novější dějiny (16. -20. století), Archivní časopis 7, 1957, s. 59-65; Jindřich Šebánek, Základy pomocných ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
169 
(... se nepotvrdilo ani 99 Šebánek, Jindřich: Kdy a jak dlouho byl Přemysl II. v Písku. Otavan 9, 1925, s ...)
Page
297 
(... Jindřich Šebánek, protože Gustav Friedrich umožnil Kristenovi vykonat dodatečně jak zkoušku přijímací, tak ...)
Page
690 
(... , 4808, 4839 Samberger, Zdeněk 2237e Sanda, Jan 5255 Šantrůček, Bohuslav 2238 Šebánek, Jindřich 450 ...)
Page
71 
(... v období soáalistickej vý- stavby s. 178—222. 961. šebánek Jindřich, Uber die Stellung und die ...)
(... . Šebánek Jindřich, Tři nová diplomatická silesiaca. FolDip 10, 1961 — 1962, s. 27—29. Šigut F., Městský ...)
Page
126 
(... pracím ostatním.?) J. Šebánek tu prohlašuje, že díky vědeckému pracovnímu úsilí na úseku české diplo ...)
(... neuskutečnitelné. J. Šebánek pak srovnává dobu lucemburskou, pokrytou regesty s přemyslovskou, za- plněnou ...)
Page
164 
(... 164 Sedláček Šebánek Svábenský VVM Vojtíšek ZDB ZDO Zemek \J Znaky Oberhammer — Sedláček August, Českomoravská heraldika, sv. 2, Praha 1925. — Sebánek Jindřich, Archivy zrušených ...)
Page
62 
(... vý- značného životního jubilea písecký ro- dák, historik Jindřich Šebánek. Studo- doval na tamním ...)
(... Přemysl Otakar II. v Písku (Otavan 1925). Profesor Jindřich Šebánek byl pak spjat s moravským ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
43 
(... . Procházka Jan, Paseky. Říha Josef, Albrechtice. Šálek Josef, Štětice. *Šebánek Jan, Písek. *Šebánek Jindřich ...)
(... ., Sobědraž. *Hansík Břetislav, Praha. Hanzal Jan, Čížová. Hovorka Jan, H. Záhoří, Hrubant Jindřich. Stolčín ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
163 
(... . MCCLVI. Ediderunt Jindřich Šebánek et Sáša Dušková. Pragae, Academia scientia- rum Bohemoslovaca ...)
(... Jindřich Šebánek et Sáša Dušková. Pragae, Academia scientiarum Bohemoslo- 39, J8«» 1981, 621 s. AČ, 33 ...)
Page
15 
(... ; místopředseda kuratorium. c) Jindřich Šebánek, c. k. místodržitclský rada, jakožto zástupce c. k. vlády. (1 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
21 
(... naší samostatnosti. — Kendík, Z historie královského hradu v Písku. A. Šebánek. Třída VTIb. Bican ...)
(... . — Lidin-ský, Několik vzpomínek na Ad. Heyduka. — Liška, Jindřich Mošna. — Lukeš, Několik úvah o vesmíru ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
168 
(... kraji, jež by neměla citovaných spisů Sedláčkových. Dr. Jindřich Šebánek: August Sedláček. (Otištěno ...)
(... historik a náš spolupracovník p. Dr. Jindř. Šebánek, mohl se opříti o bohatý a zajímavý rukopisný ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
275 
(... vývoji na Moravě od středověku až takřka po dobu moderní. Do okruhu brněnské univerzity patří i Jindřich Šebánek (1900-1977) a jeho škola diplomatiky a paleografie. Šebánek se v souvislosti s vydává- ním ...)
Page
146 
(... výkroje již IG měšťanů. "'■'*) Nejbohatším z kráječů byl tehdy Jindřich Spán, který obchodoval zároveň se ...)
(... 20 : I, kolem r. 1420 již 24: 1, kolem r. 1404 >M) L. c. "") Šebánek, I. k., str. 55. '") L. c ...)
collections

Found in collection

vc:122ee9a6-161e-4fa5-9194-dae040ab50c7
Page
189 
(... datování by nevylučovala ani okolnost, že autor sbírky notář Jindřich rozvinul své působeni teprve později. К tomu srv. J. Šebánek — S. Dušková, Česká listina doby Přemyslovské UI, SAP VI/2, 1956, 133 n ...)
Page
3030 
(... , Vincenc Brandi, František Kameníček, F. J. Rypáček, Stanislav Souček, Vladimír Heifert, Jindřich Šebánek ...)
(... . Mrkvička: Prof. Jindřich Matiegka, 1931, olej, Katedra antropológie Prírodovedeckej fakulty Karlovej ...)

>loading more documents...