•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
299 documents  collapsed to 39Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
706 
(... prof. dr. Foustka. Social, zákonnost 8 1960 č. 9 s. 513. Houška Jiří: Za prof. R. Foustkou. Filos ...)
(... Florian, Zdeněk Jaroš Jiří a Česal Mir.: 2X Ostrava. Čs. loutkář 12 1962 č. 3 s. 58-59. 4 obr ...)
Page
41 
(... . 3—4, 29/8, str. 68—76. 362 FOUSTKA Radim: Mravnost a pokrytectví. Kulturní politika 2, 1946—47, č ...)
(... —10, 31/12, str. 175—178. 366 PILAŘ Jiří: Tečka za diskusí o Románových novinkách. Tvorba 16, 1947 ...)
Page
53 
(... Fottová, M. II 573 Foustka, Radim I 202, 855 Foustka R. N. I 771. 773 Foustková, Eva II 698 —fp ...)
(... 203 Franèk, Jiří F. I 318, 6002, 6018, 6024, 637. 682, 6862, 8692 II 85, 503, 585, 685 III 149 ...)
Page
1009 
(... Formanová Eva 171 Foustka Jiří 171 Fričová Maryna 172 Frida Vladimír 173 Fryček Václav 173 Fučík Milan ...)
(... Grossmannová-Brodská Ludmila 187 Grünwald Beneš 187 Gruss Josef 187 Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 188 (208 ...)
Page
575 
(... ., Brod E., Dittmer VL, Fischer O., Foustka Jiří, Foustka Zdeněk, Gajdoš Adolf, Gintl Zdeněk, Gotzová ...)
(... Rejstřík Ervín, Hladík Karel, Hobza Ant., Hoetzel Jiří, Hora Václav, Horáček Cyril, Horák ...)
Page
349 
(... 1924-1947 Jiří BABOROVSKÝ, Otakar BALCAR, Jan BAŠTECKÝ, Tytus BENNI, Jaroslav BIDLO, František BOKES ...)
(... , Vladimír DRAHOŇOVSKÝ, Otto EICHELMANN, Jan EMLER, Alexander Jevgenič FERSMAN, Břetislav FOUSTKA, Vladimir ...)
Page
118 
(... , Zborovská 38. FOUSTKA Jiří MUDr., zubní lékař. - * 11. VII. 1894 Třeboň. - Č. Překlad, z angl. autorů a ...)
(... . FOUSTKA Břetislav PhDr., prof, socio- logie na Karlově univ. v. v. - * 5. II. 1862 Trpin v Č. - Ch ...)
Page
171 
(... Cauvelaerta. Jiří Foustka (*11. července 1894 v Třeboni), zubní lékař v Praze, feuilletonista a povídkář ...)
Page
[1c] 
(... Floryan Ladislav: Vzpomínka ... .............458 Foustka Jiří: Přeložil Whitmanovu báseň: Modlitba ...)
(... . Liliencron Detlew: Vzpominka................415 — Pozdě..............................458 Mahen Jiří ...)
Page
62 
(... Jiří, Mistr Jan Hus o právnictvi. Viz č. 2483. — Tyž, Dvě studie o husitském práv- nictvi. Viz č. 2504. 984. Klabouch Jiří, Městské právo v Rožm- berské knize. PHS I, 1955, 101/21. Foustka R. N ...)
Page
139 
(... Fischer, Václav Flajšhans, Fr. Flos, Břetislav Foustka, Emil Franke, Bedřich Frida, Marie Bebauerová, Jiří Guth, Karel Guth, Jaroslav Haasz, Ant. Hajn, Josef Hanuš, Stanislav Hanuš, Zdenka Hásková, Prokop ...)
Page
142 
(... prvých dvou století našeho letopočtu. Přel. Dr. Břet. Foustka. Praha, A. Laichter. zl. 4-00. — IOLNÁ ...)
(... Německá moderna; Jiří Karásek, Symboličtí básníci ve Francii a v Belgii; F- X. Salda, Moderní drama ...)
Page
1 
(... Jiří Hubička — klavírní doprovod 25. Na pořadu: Tartini: Sonáta g-moll „Ďáblův trylek“, Beethoven ...)
(... NA ZÁBRADLÍ. Konferují Jiřina Lomová a Ivo Foustka, člen divadla ROKOKO 12. — 15 hod. — velký sál ...)
Page
59 
(... . Foustka, Dr. A. i*ViČ, D. E. Friedlein v Kra- kově, J. J, arcibiskup Olomúcký kníže Furstenberg, Dr ...)
(... . Tieftrunk, setník-auditor V. T&/- črtmfc, P. Fr. A. !Tw(/Z, A. Urbánek, Jiří Vegner, P. J. FiArtoWrc, J. E ...)
Page
II 
(... ).............ti] /Foustka Břetislav, Slabí ve společnosti lidské (Nezmar)..........218- Gižycki Jiří, O sociální ...)
Page
[236a] 
(... Ladislav Kancíř v Praze G K. Chesterton, „Muž. )enz věděl přihs mnoho". Přel. dr. Jiří Foustka a R. Uhi. Str. 181. _ _ _ _ A- Král v Praze: P. Dabms, „Koz- mamé svatby v přírodě". Přel. J. A ...)
Page
95 
(... jsou v touž dobu. Knihy Q. Ж. Chesterton: ČRnarchista Čtvrtek Přeložil dir. Jiří Foustka. Ilustroval ...)
Page
19 
(... Číslo >V BOJ!« Strana 19. jež daleko překročily kulturu starověkou*)« praví dr. B. Foustka ...)
(... sněm stavovský. 25. * 1833 Barák Jos., český spisovatel ryze demokrat, smýšlení. 1471 Jiří Poděbrad ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
19 
(... Jiří P i 1 e c k ý , Kamenice nad Lipou NOVÍ 0 HYNKU JABOSLAVU KEJSNABOVI V roce 1972 ai ...)
(... , seš.9, červen, roč.IX.,1902): "Bozdilem tohoto (Foustka uvádí překlad prof.Josefa Krále, Aischylovy ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
50 
(... Třebanic. 5. *Dudárek Arnošt z Dol. Bukovska. 6. Farka Jakub ze Zalin. 7. Foustka Vladimír z Tečic u ...)
(... Horní Plané. 18. Kouba Karel z Elčovic. 19. Kovář František z Č. Budějovic. 20. Kudrna Jiří ze ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...